Wielsma lichtend voorbeeld in sierverlichting voor gemeenten, winkeliersverenigingen, ondernemers en overige instellingen

Wielsma Verlichting” is sinds 1977 leverancier van feestverlichting, sfeerverlichting, kerstverlichting, sierverlichting en sinds 2005 van LED verlichting voor vele dorpen en steden in Nederland.

Omdat onze verlichting gaat om de beleving die de bezoeker voelt, laten we in deze presentatie voorbeelden zien van winkelgebieden die al worden verlicht met Wielsma verlichting.

Centrum Woerden

Rond Sinterklaas en Kerst, of tijdens speciale dagen of weken in het jaar wilt u een warme sfeer en gezelligheid creëren. Dit soort gelegenheden is voor middenstanders of gemeenten vaak van doorslaggevend zakelijk belang. Om het gewenste effect te bereiken is een fraaie kerstverlichting, sfeerverlichting, feestverlichting sierverlichting in bijvoorbeeld de vorm van lichtmast ornamenten, boomverlichting of lichtmast armaturen van essentiële betekenis. Wij staan u daarbij graag met raad en daad bij om een zo ideaal mogelijk totaal sierverlichting plan te realiseren.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij voor iedere situatie een passende oplossing aandragen. Want feestverlichting is vaak maatwerk. Meestal maken wij onze armaturen zelf, waardoor wij bijvoorbeeld voor de Sportstad Heerenveen de overbekende Pompebled in de overspanningen uit lieten komen, en ook voorzien van LED verlichting.

Harmelen

In Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Utrecht en de Noordoostpolder hebben wij de afgelopen jaren al mooie verlichtingen aangebracht. Dit jaar hebben we voor de nu volgende winkeliersverenigingen de verlichting aan kunnen brengen.

Centrum Scherpenzeel

Nieuw Loosdrecht

Utrecht, Hart van Hoograven

Bilthoven, De Kwinkelier

Maartensdijk, Maertensplein

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.