Loading

Nieuwsbrief #7 Jan barbier

Wintertijd

Zondagnacht 25 oktober begon officieel de wintertijd. Om 3 uur 's nachts ging de tijd één uur achteruit. Een uur extra, heerlijk! Misschien kon u wel een uurtje langer slapen, de dag leek in ieder geval een uur langer. De wintertijd duurt 5 maanden. Een tijd waarbij het 's avonds eerder donker is, we de gezelligheid en warmte van thuis opzoeken en er Sinterklaas, kerst en oud en nieuw gevierd gaat worden. Maar dan rijst ook de vraag welke effecten heeft corona op de komende periode? Wij weten het antwoord hier ook niet op, maar we weten wel dat we er alles aandoen om er op school een feest van te maken! Een heerlijk voorleesverhaal waar we met de hele klas in meegenomen worden, genieten van de herfst buiten, creatieve opdrachten, een Sinterklaasfilm of een sfeervolle kerst-playlist op Spotify. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de komende activiteiten: voorleeswedstrijd, dankdag en de vieringen in december.

Namens het team wens ik u een prachtig weekend toe!

Marloes Joosten

Afwachten...

Het blijven onzekere tijden. Dagelijks updates van de landelijke Corona-cijfers, getallen die er niet om liegen, een toenemende druk op zorgpersoneel en ziekenhuis en (sociale) media die non-stop berichten over Corona. Ook voor onze school geldt dat Corona een behoorlijke impact heeft op ons dagelijkse handelen: leerkrachten die getest moeten worden, ouders die melden dat ze een positieve testuitslag hebben gekregen en de impact die dit toch elke keer weer met zich meebrengt. De organisatorische druk is hoog op school. Kunnen we nog voor elke groep een leerkracht vinden, hoe organiseren we het 'thuiswerken' en hoe gaat de klas hier mee om? Vooralsnog slagen we er goed in met elkaar. Alle scholen binnen stichting Ieder Kind Telt werken samen, dit is iets waar we trots op zijn. Het is iedere dag toch afwachten wat er komen gaat. Voor u thuis zal dit ongetwijfeld herkenbaar zijn.

5 fasen-model

Gisteren is er tijdens het directeuren-overleg een 5 fasen-model vastgesteld. Elke fase betekent iets voor het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op school. Fase 1 is relatief veilig en fase 5 betekent een lockdown waarbij (basis)scholen open blijven. Op dit moment bevinden we ons in Fase 4 (zeer ernstig). Hierbij mogen we bijvoorbeeld wel stagiaires op school werken, maar mogen wij ouders/verzorgers niet op school ontvangen . Op dit moment gaat Swim-2-Play nog wel door, maar schakelen we over naar fase 5 dan wordt dit bijvoorbeeld gecanceld. Op het moment dat we een fase opschuiven heeft dit consequenties voor het onderwijs aan uw kind(eren) en onze leerlingen. We zullen u hier dan over informeren.

Kortom: we moeten met elkaar afwachten, de ontwikkelingen in de gaten houden en elkaar tijdig informeren... Mocht er wat zijn, mocht u ergens twijfel over hebben of wilt u iets weten... Schroom niet en laat het ons weten! In het belang van school, in het belang van onze leerlingen en zeker ook in het belang van onze groepsleerkrachten die momenteel fantastisch werk leveren!

Positieve test en dan?

Getest:

Op het moment dat u zich laat testen mag uw kind nog gewoon naar school. Tenzij u koorts en/of benauwdheidklachten heeft, uw kind ook milde klachten heeft of u besluit dat uw kind, in afwachting van de uitslag, niet naar school gaat.

Uitslag:

Op het moment dat u positief getest bent moet het hele gezin 10 dagen in quarantaine. Dit betekent dat uw kind(eren) ook niet naar school mogen. Wij zullen vanaf dat moment ‘onderwijs op afstand’ gaan verzorgen, waarbij uw kind via Teams het onderwijs kan volgen.

Het is aan u om de ouders in de groep al dan niet op de hoogte te stellen. Wij mogen dit vanuit privacy-oogpunt vanzelfsprekend niet doen. U hoeft natuurlijk andere ouders niet te informeren, maar wij raden dit wel aan. Dit kan bijvoorbeeld via de groeps-WhatsApp die elke groep heeft. Ervaring leert dat veel ouders dit prettig vinden om te weten, zodat zij zelf ook de contacten van hun kind kunnen nagaan en extra alert op symptomen kunnen zijn.

Het is volkomen te begrijpen dat alle ontwikkelingen van de laatste tijd emoties en negatieve gevoelens met zich meebrengen. Mocht u deze signaleren bij uw kind, schroom dan niet om dit te delen met de groepsleerkracht.

Planning

Vakantie en vrije dagen

 • Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari
 • Leerlingen vrij i.v.m. studiedagen: 18 februari en 19 februari
 • Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari
 • Leerlingen vrij i.v.m. studiedag: 17 maart
 • Goede vrijdag: 2 april
 • Tweede paasdag: 5 april
 • Koningsdag: 27 april
 • Meivakantie en Hemelvaart: 3 mei t/m 14 mei.
 • Tweede pinksterdag: 24 mei
 • Junivakantie: 7 juni t/m 11 juni
 • Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus

Dankdag

Op woensdag 4 november is het dankdag. Op deze dag danken we voor de oogst, voor werk en inkomen. De kinderen en de leerkracht uit groep 4,5 en 6 hebben dominee Aangeenbrug geholpen met de voorbereidingen van een viering in het teken van dankbaarheid: 'Waar word je blij van en hoe reageer je hier op?' Er is getekend, er zijn liedjes geoefend en een aantal leerlingen hebben een video ingesproken. Op woensdag 4 november zal de viering middels een youtube-video getoond worden in de klas.

Aan de leerlingen van groep 4,5 en 6 willen wij vragen of zij dit weekend een foto willen maken van iets waar zij dankbaar voor zijn of blij van worden. Deze foto mag geappt worden naar:

 • Lennart Aangeenbrug (dominee): 06-10500577
 • Anje Wolterink (jeugdouderling): 06-33792121

Deze foto's worden verwerkt in de video voor dankdag.

Voorleeswedstrijd

Op donderdag 19 november vindt de gedichten- en voorleeswedstrijd plaats. Vorige week heeft u hierover, per mail, een informatiebrief ontvangen. Het thema van dit jaar is 'Geschiedenis'. Leerlingen die willen deelnemen aan de gedichtenwedstrijd leveren op woensdag 11 november het gedicht in bij hun eigen leerkracht. Op donderdag 12 november vinden de voorrondes voor de voorleeswedstrijd plaats

December

"Hoe gaan we om met de feesten in december?" Een vraag die op alle scholen speelt binnen stichting Ieder Kind Telt. In navolging op de Routekaart Coronamaatregelen die is ontwikkeld door Rijksoverheid, hebben wij binnen de stichting IKT ook een 5 fasen-model ontwikkeld dat per risiconiveau aangeeft welke maatregelen wij volgen binnen de stichting.

Op dit moment bevinden wij ons op het risiconiveau zeer ernstig. Dit betekent geen ouders/verzorgers in de school en op het schoolplein, dus ook niet bij het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Maar dat we het gaan vieren met de leerlingen is een feit. Uiteraard nemen wij bij alle vieringen de maatregelen in acht.

Mochten de ontwikkelingen ertoe leiden dat het risiconiveau gewijzigd wordt dan zullen de daarbij horende maatregelen worden gevolgd. Mocht dit gevolgen hebben voor de school dan wordt u hierover geïnformeerd.

Schoenendoosactie

Op dit moment loopt de actie schoenendoos. De kinderen kunnen een schoenendoos versieren en vullen met spulletjes uit de checklist (in de folder van schoenendoosactie). De schoenendozen worden overhandigd aan kinderen die leven in armoede. De schoenendozen kunnen tot vrijdag 6 november ingeleverd worden op school.

START TINTELCLUB OP VRIJDAG 6 NOVEMBER

Er staat een nieuw seizoen Tintelclub voor de deur. We hebben leuke voorbereidingen getroffen en we hopen dan ook op gezellige, actieve, creatieve en speelse avonden. De Tintelclub-avonden zijn van 19.00 – 20.15 uur in de kelder van de Leerkamer op de vrijdagavond volgens een rooster. De kosten zijn € 10,00 voor 10 clubavonden. Zit je in groep 5, 6 of 7 en lijkt het je leuk om deze avonden mee te maken? Kom dan gerust! Neem je vriendje of vriendinnetje mee. Jullie zijn van harte welkom.

We starten op vrijdagavond 6 november met een leuke activiteit om elkaar wat beter te leren kennen. Vanwege de coronamaatregelen vragen we ouders om buiten te blijven bij het wegbrengen en ophalen van kinderen. We zien jullie graag. Tot dan!

Groetjes van Jolien van ‘t Ende, Gerdien van den Broek, Pien Perik, Willeke Aangeenbrug en Marieke Bolte

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Andrik Langfield - "untitled image" • Emma Matthews Digital Content Production - "Black and White Desk Flat Lay" • Annie Spratt - "Girl reading a bedtime story book" • David Monje - "Navidad"