Protein Tozu whey protein

Fitness ile ilgilenen insanların yakından takip ettiği konular arasında protein tozları gelmektedir. Gıda takviyesi olarak bilinen ve kas yapılmasına büyük katkı sağlayan protein tozları arasından en çok bilinen ise whey protein tozudur. Protein tozları inek sütünden üretilmektedir. Whey protein tozunun ise %80 oranı casein ve %20’lik oranı da whey proteindir. Bu markanın çok fazla kullanılması ve bilinmesinin en büyük nedenleri arasında whey protein tozunun aminoasit açısından çok zengin olmasıdır.

Whey Protein Tozunun Avantajı Nedir?

Whey proteinin en büyük avantajı toz formunda olmasıdır. Böylece protein tozunun saklanması, taşınması ve kullanımı oldukça kolay bir hal alır. Günümüzdeki yaşam koşullarında yiyeceklerin tamamından protein ihtiyacını karşılamanın mümkünatı yoktur. Ayrıca spor salonlarına yumurta götürülmesi veya orada yumurta pişirilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir. Bu nedenle doğal koşullarda tamamlanamayan ihtiyaçlar, protein tozu yardımı ile tamamlanabilmektedir.

Spordan sonra protein tozu takviyesi almak gelişimi hızlandırmaktadır. Ayrıca whey protein tozu işlenmiş olmasından dolayı vücut tarafından kısa süre içerisinde kullanılmaktadır. Ayrıca bu protein tozu markasının veya diğerlerinin sağlıklı olup olmadığı konusunda birçok endişe vardır. Uzmanlar, whey protein tozunun alkol veya abur cubur gibi yiyeceklerden daha fazla zararlı olmadığını belirtmiştir. Sağlıklı bir gıda takviyesi olarak bilinen bu ürünün sağlığa zararına rastlanmamıştır. Ancak bunun yanında bazı tüketiciler sindirim rahatsızlıklarından şikayet etmiştir. Bu şikayetler arasında gaz, şişkinlik, yorgunluk, baş ağrısı ve kramplar vardır. Whey ile ilgili bu durumların kişilerin kendilerinden kaynaklı olan sıradan bir gıda toleranssızlığı olduğu düşünülmektedir.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.