Wat is COOVI? in 6 punten

1. CVO COOVI?

CVO COOVI is een centrum voor volwassenonderwijs (maar ook nog voor andere onderwijsvormen) in Anderlecht. Het is de Nederlandstalige tegenhanger van de CERIA. Misschien ken je de halte CERIA/COOVI op de metrolijn Erasmus. Deze metrohalte is dichtbij de school. CVO COOVI biedt verschillende opleidingen aan voor werkzoekenden. Er zijn twee grote groepen opleidingen: de opleidingen voeding en de opleiding hovenier (hovenier betekent tuinman) CVO COOVI is een Nederlandstalige instelling. De lessen zijn in het Nederlands. Je moet minstens een niveau 1.2 Nederlands hebben om te starten. Twijfel je of je kan starten? Kom toch naar de infosessie. Onze begeleiders leggen je uit wat de mogelijkheden zijn Ons doel is dat een maximum werkzoekenden een opleiding kunnen starten.

2. De rol van JES Opleidingen

JES Opleidingen doet informeert, selecteert en begeleidt cursisten voor de CVO COOVI-opleidingen voeding en hovenier.

Informatie. JES Opleidingen zal je informeren over de opleidingen. Dat betekent dat ze infosessie zullen organiseren voor de werkzoekenden om ze te informeren en een gesprek met hen te hebben. Het is trouwens niet mogelijk om een opleiding te starten zonder eerst een infosessie te volgen. (De infosessie bestaat uit een presentatie over de opleidingen. Nadien volgt er een individueel gesprek met een begeleider.)

Screenings. Nadien is JES Opleidingen ook verantwoordelijk voor de selectie. Daarvoor worden er screenings georganiseerd. (Screening is een Engels woord voor grondige selectie.) Er zullen twee soorten screneings plaats vinden: een motivatie screening bij JES Opleidingen in Molenbeek en een technische screening bij CVO COOVI in Anderlecht. Het is pas nadien dat je kan starten bij CVO COOVI.

Begeleiding cursisten. Nadien blijft JES Opleiding een rol spelen in het traject van de werkzoekende. De begeleiders van JES Opleidingen blijven beschikbaar voor hen tijdens de hele opleiding. Na de opleiding begeleiden ze de cursisten naar werk.

3. Het aanbod van CVO COOVI-JES Opleidingen

• voortraject/grootkeukenmedewerker (16 weken)

Een module van 16 weken voor werkzoekenden die eerst willen werken aan hun niveau Nederlands. Tegelijkertijd leren ze de basis van het werk in de grootkeuken. Nadien als de cursist slaagt is het mogelijk om de volgende modules te starten: grootkeukenhulpkok, slagergast of bakkersgast.

• opleiding grootkeukenhulpkok (16 weken)

Een module van 16 weken voor werkzoekenden die in de grootkeuken willen werken (schoolkeuken, ziekenhuiskeuken, keuken in een rusthuis). Tijdens de opleiding volg je een stage van 4 weken.

•opleiding grootkeukenkok (16 weken)

Een module van 16 weken voor de werkzoekenden die de module opleiding grootkeukenhulpkok hebben afgewerkt (en geslaagd zijn). Tijdens de opleiding volg je een stage van 4 weken.

• opleiding hulpkok (16 weken)

Een module van 16 weken voor werkzoekenden die in de keuken van een restaurant willen werken. Tijdens de opleiding volg je een stage van 4 weken.

• opleiding kok (16 weken )

Een module van 16 weken voor de werkzoekenden die de module opleiding hulpkok hebben afgewerkt (en geslaagd zijn). Tijdens de opleiding volg je een stage van 4 weken.

•opleiding bakkersgast (16 weken)

Een module van 16 weken voor werkzoekenden die willen werken in het domein van de industriële bakkerij. Dit is dus geen opleiding in bijvoorbeeld fijne patisserie. Nadien zal je een job zoeken in een industrieel milieu. Het is ook belangrijk dat cursisten zich 's morgens vroeg zelfstandig kunnen verplaatsen voor het werkplekleren. Tijdens de opleiding volg je een stage van 4 weken.

• opleiding slagersgast (16 weken)

Een module van 16 weken voor werkzoekenden die willen werken in het domein van de industriële slager. Nadien zal je een job zoeken in een industrieel milieu. Opgepast: deze opleiding geeft je geen toegang tot het beroep van slager. Tijdens de opleiding volg je een stage van 4 weken. Volgend schooljaar (2017-2018) zal er de mogelijkheid zijn om na deze opleiding door te stromen naar een opleiding slager.

• opleiding hovenier (16 weken)

Een module van 16 weken voor werkzoekenden die willen werken in het domein van het onderhoud van tuinen. Het is ook belangrijk dat cursisten zich zelfstandig kunnen verplaatsen voor het werkplekleren. Tijdens de opleiding volg je een stage van 4 weken.

4. Voorwaarden

  • Werkzoekende zijn
  • Minimum een niveau 1.2 Nederlands hebben
  • Gemotiveerd zijn om na de opleiding te gaan werken in de sector die je gekozen hebt.
  • Er zijn geen geografische limieten voor de opleidingen van CVO COOVI. Dat betekent dat ook inwoners van het Vlaamse Gewest toegang hebben tot het aanbod van CVO COOVI.

5. Wanneer starten de opleidingen?

Er zijn twee startmomenten per jaar: In de maand februari en in de maand september. Wees dus op tijd want voor je kan starten moet je eerst een infosessie volgen en screenings.

6. Infosessies

Opleidingen Voeding

Ze verplichten je nergens toe. Maar voor de organisatie hebben we liever dat je je vooraf inschrijft. Neem daarvoor eerst contact op met Jamina Mertens (0493/ 220 886 jamina.mertens@jes.be) of Famke Heylen (0493/137 978 famke.heylen@jes.be)

  • Dinsdag 11 april om 10u (Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek)
  • Dinsdag 2 mei om 10u (E. Gryzonlaan, 1, 1070 Anderlecht)
  • Dinsdag 30 mei om 10u (E. Gryzonlaan, 1, 1070 Anderlecht
  • Dinsdag 27 juni om 10u (E. Gryzonlaan, 1, 1070 Anderlecht)
  • Dinsdag 8 augustus om 10u (Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek)

Web: http://jes.be/opleidingen/index.php?pagina=22&taal=NL

Opleiding Hovenier

Ze verplichten je nergens toe. Maar voor de organisatie hebben we liever dat je je vooraf inschrijft. Neem daarvoor eerst contact op met Lise Uten (0499/ 695 366 lise.uten@jes.be).

woensdag 12 april 2017 om 10u (start in september 2017). Bij JES Opleidingen, Werkhuizenstraat 3, Werkhuizenstraat 3 , 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

woensdag 3 mei 2017 om 10u (start in september 2017). Bij JES Opleidingen, Werkhuizenstraat 3, Werkhuizenstraat 3 , 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

woensdag 28 juni 2017 om 10u (start in september 2017). Bij JES Opleidingen, Werkhuizenstraat 3, Werkhuizenstraat 3 , 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

woensdag 9 augustus 2017 om 10u (start in september 2017). Bij JES Opleidingen, Werkhuizenstraat 3, Werkhuizenstraat 3 , 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Web: http://jes.be/opleidingen/index.php?pagina=9&taal=NL

Created By
Duchka Walraet
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.