“De schietsport moet uit het verdomhoekje”

Foto bron: Sonja Veldthuis

GRONINGEN - Schietvereniging Rabenhaubt is op zoek naar een nieuwe locatie. De huidige eigenaar wil het pand misschien verkopen . “Daarnaast willen we zelf ook zo snel mogelijk een nieuw pand, want de huidige locatie is verre van modern en we kunnen er niet alle disciplines in beoefenen. We kunnen hier bijvoorbeeld niet met groot kaliber schieten, daarvoor moeten we momenteel uitwijken naar Uithuizen of Leeuwarden”, zegt Sonja Veldthuis, misdaadjournalist en de voorzitter van Rabenhaubt.

Voor mensen die voetballen te saai vinden is de schietsport misschien een goed alternatief. Hoewel je in de media niet zoveel hoort over schietverenigingen zitten er toch vijf in Groningen. “Ik vind dat we als schietvereniging meer serieus genomen moeten worden. Je treedt als schietvereniging niet zo snel naar buiten, want schietverenigingen zitten helaas een beetje in een verdomhoekje. Dat komt omdat de schietsport tot nu toe vooral op negatieve manier in het nieuws is gekomen. Schietincidenten worden bijvoorbeeld heel breed uitgemeten en daar wordt vervolgens de hele schietsport op aangekeken”, aldus Sonja.

Schietsport is een concentratiesport, maar toch denken veel mensen bij wapens aan geweld. “Het is een sport en het heeft absoluut niets met geweld te maken. Het leuke aan schietsport is dat je concentratievermogen er beter door kan worden”, zegt Sonja.

Luister hier naar de persoonlijke verhalen van Sonja en Raymond over hun lidmaatschap bij Rabenhaubt.

Naast concentratie zijn ook hand-oogcoördinatie erg belangrijk in de schietsport. Tijdens het moment van schieten is het belangrijk om je adem acht seconden in te houden. “Binnen deze tijd moet je het schot lossen, want anders heb je de kans om je doel te missen vanwege je ademhaling”, vertelt Sonja. Het komt ook wel eens voor dat mensen met een achtergrond bij de landmacht of marechaussee lid willen worden van de schietvereniging. Omdat de wapens en technieken die ze hebben aangeleerd in hun werk heel anders zijn dan in de schietsport redden ze het vaak niet bij een schietvereniging.

“Het is echt een sport en dat onderschatten mensen wel eens”, zegt Sonja.

In de onderstaande video is een instructie te zien van technieken die bij de schietsport horen.

Iedereen die bij Rabenhaubt lid wordt begint te schieten met luchtdrukwapens. Hierbij schiet je onder luchtdruk met kleine loden kogeltjes. De term kaliber staat voor kogels. "Na luchtdruk kan er worden geschoten met kleine en grote kaliber vuurwapens. Heel veel mensen denken bij een groot wapen dat het ook om groot kaliber gaat, maar daar kunnen ook kleine kogels in. Terwijl er in een klein lullig handpistooltje ook grotere kogels kunnen zitten”, zegt Sonja.

Veiligheid binnen de schietsport is erg belangrijk. “Veiligheid staat altijd al voorop, maar na schietincidenten zoals bij Alphen aan de Rijn zijn de veiligheidsmaatregelen nog eens extra aangescherpt. Schietverenigingen hebben hier ook een rol in. Zodra je denkt dat er iets met iemand aan de hand is of raar doet de laatste tijd dan moet je daar wat mee doen. Je gaat eerst het gesprek aan. In het uiterste geval kan je als vereniging een belletje doen naar bijzondere wetten”, vertelt Sonja.

Als iemand binnen een schietvereniging een eigen wapen wil hebben moet hij een aanvraag doen bij het bestuur. Vervolgens is de afdeling bijzondere wetten van de politie verantwoordelijk voor de screening en verstrekken van vergunningen. Hier zijn specifieke voorwaarden en veiligheidseisen voor. Daarnaast moet iedereen die een aanvraag doet beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

“Over het algemeen vind ik het nu prima geregeld, maar de overheid mag nog wel iets doen aan de privacywetgeving. Die moet minder strikt gemaakt worden, want organisaties moeten beter in contact met elkaar kunnen staan en meer informatie delen”, vertelt Sonja.

Als een schietvereniging nu een labiel lid heeft dan kan kunnen wij verder weinig preventieve maatregelen treffen vanwege privacyregels. We kunnen wel bijzondere wetten inlichten bijvoorbeeld, maar naar extra informatie van de GGZ mogen we op dit moment niet vragen. “Dat is onder meer ook fout gegaan bij het drama in Alphen aan de Rijn. Hier kunnen wij als schietvereniging niets aan doen, maar we worden er wel op aangekeken als er iets fout gaat”, aldus Sonja.

Door: Amanda Hoekstra

Hoe denk jij over de schietsport? Klik op deze link en doe mee aan de discussie!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.