Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Juho Lehtola 2016

1. Markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistelu

Aloitin opinnot, kun työtehtävistäni merkittävä osa päätettiin suunnata markkinointiviestintään. Muutos merkitsi paljon uuden oppimista, vaikka viestintää toki on työtehtäviini aina kuulunut.

Olin innokas tarttumaan haasteeseen, mikä näkyy erityisesti ensimmäisissä opiskelutehtävissäni. Käytin niihin paljon aikaa ja etsin työpaikalla tilaisuuksia, missä voin tarttua opiskelutehtäviini suoraan työssäni.

Monet luennoille tehdyt ennakkotehtävät istuivat hyvin työssä kohtaamiini markkinointiviestinnän tarpeisiin. Pääsin kokeilemaan monia asioita heti käytännössä ja se oli hyvin innostavaa!

Samoihin aikoihin toimipisteemme Ohjauspalvelut-tiimissä alettiin keskustella tuotteidemme ja palveluidemme esittelystä videoiden muodossa. Meillä tätä ei oltu juurikaan aiemmin tehty. Minua kysyttiin videoiden toteuttajaksi, mutta työruuhkan vuoksi pyysin, että saisin suunnitella ja koordinoida projektin, mutta kuvaaja ja editoija hankittaisiin ulkopuolelta.

Esitykseni meni läpi ja sain loistavan mahdollisuuden osoittaa osaamista työssäni kuitenkaan menemättä tehtäviin, johon resurssit eivät olisi riittäneet.

Mitä käytännössä pääsin videoprojektin parissa tekemään?

 • Pidin aloituspalaverin tiimin esimiehen kanssa. Hänen kanssaan haettiin projektille idea ja tavoitteet.
 • Kartoitin olemassa olevan materiaalin: videot, kuvat, esitteet
 • Tein sisältösuunnitelman
 • Perehdytin videotuotantoa varten palkatun henkilön ja laadin hänen kanssaan työsuunnitelman
 • Toteutin Prezi-esityksen, jonka käyttöön koulutin tiimin jäsenet
Koostin tuotetut videot, esitteet ja linkit aihepiireittäin Prezi-esitykseen.

2. Projektisuunnitelman laatiminen

Projektisuunnitelma

Yksi esimerkki opiskelutehtävästä, jota pääsin toteuttamaan suoraan työssäni, oli markkinointiviestinnän projektisuunnitelma -tehtävä. Organisaatiossamme oli ajankohtaista miettiä somestrategiaa ja erityisesti oppimateriaalia myyvän puodin porukka oli "lentoon lähdössä" ideoidessaan somemarkkinointia ja tutkiessaan sen mahdollisuuksia. Tein puodin somestrategiasta opintoihin liittyvän tehtävän ja sain siitä kannustavan palautteen:

Kiitos! Olet laatinut projektisuunnitelman. Se oli hyvin selkeä ja rajattu koskemaan some-strategiaa. Oli ilo lukea sitä, se kattoi tärkeät asiat ja seurantajänne oli mietitty. Somestrategiaa miettiessä tärkeää on seurata eri kanavien tuloksellisuutta - google analytics jne. ovat siihen oivia työkaluja. Toivottavasti projekti tuo haluttua näkyvyyttä. Kiitos mainiosta suunnitelmastasi. (Helena Vallo)

Koen oppineeni tästäkin tehtävästä paljon. Työssäni on aina ollut paljon projektiluonteisia tehtäviä, mutta ne on tullut suunniteltua huonosti, eikä ole tullut lopuksi kunnolla arvioituakaan. Tänä syksynä minut pyydettiin mukaan tiimiin, joka sai projektikseen Valterin intranetin kehittämisen. Lähdin mielelläni mukaan ja olen tehtävässä saanut jälleen soveltaa oppimaani. Itse asiassa pääsin tiimissä muistuttamaan asioista, jotka projektissa olisi jääneet ilman minua suunnittelematta. Minulla oli tuoreessa muistissa projektisuunnitteluun liittyvät luennot ;)

Pääsin luomaan myös pari esitettä alusta loppuun itse, mikä ei ole tavallisesti talon tapa. Organisaatiomme esitemateriaali tehdään yleensä hyvin tarkkojen ohjeiden mukaan ja visuaalisesta suunnittelusta vastaa yleensä joku muu kuin minä.

Oli tulossa koulutus, jonka järjestäjänä oli meidän lisäksemme Itä-Suomen aluehallintovirasto. Minua pyydettiin luomaan yksilöllinen koulutusesite, joka ei noudata kummankaan järjestävän tahon vakiintunutta ilmettä.

Esitettä jaetaan paperiversiona koulujen henkilöstölle. Niinpä tein siitä kaksipuolisen, että sain etusivulle enemmän tilaa kuvalle. Esitteelle haluttiin niin paljon tekstiä, että yhdellä sivulla siitä olisi tullut liian tiivis.

3. Projektisuunnitelman toteutus

INFO-TV

Viimeisessä tutkinnonosassa näyttö muodostui pitkälti Info-TV -projektista, joka tuli toimipisteessämme ajankohtaiseksi. Viime talvena olin käynyt Valterin eri toimipisteiden kanssa neuvotteluja Info-TV -järjestelmän uusimisesta. Valtakunnallinen mavi-ryhmämme oli kilpailuttanut ratkaisun keväällä ja tämän vuoksi ratkaisulle oli toimittaja olemassa, kun tänä syksynä aloin edistää asiaa oman toimipisteemme osalta. Pyysin kuitenkin erikseen toimittajalta tarjouksen omassa toimipisteessämme tarvittavasta kokonaisuudesta ja laadin sen pohjalta esityksen johtotiimille järjestelmän hankkimisesta.

Projektin parissa teen hyvin monipuolisesti erilaisia tehtäviä:

 • Vastaan projektin suunnittelusta, koordinoinnista ja budjetin ja aikataulun toteutumisesta oman toimipisteemme osalta
 • Teen paljon yhteistyötä eri henkilöstöryhmien kanssa (erityisesti sisältösuunnittelu)
 • Järjestän kyselyn henkilöstölle sisältöön liittyvien toiveiden kartuttamiseksi
 • Tiedotan projektin etenemisestä johtotiimiä ja koko henkilöstöä tarpeen mukaan
 • Luon sisältöä varten erilaisia mallipohjia toimipisteemme käyttöön
 • Järjestän käyttökoulutuksia sisällöntuottajille
 • Koordioin teknisiä ratkaisuja ja toimenpiteitä omassa toimipisteessämme

4. Opintojen myötä myös yrittäjäksi!

En malttanut olla lisäämättä tähän esittelyyn myös neljättä kohtaa. Kerron tässä lyhyesti siitä, miten markkinointiviestinnän ammattitutkintoa opiskellessani sain "yrittäjyystartunnan" :)

Yritykseni A6-kokoinen flyer

Heti opintojen alussa pääsin kuulemaan Markkinointi-instituutissa todella mielenkiintoisia luentoja. Monet luennoitsijoista ovat yrittäjiä, jotka ovat kertoneet mielenkiintoisesta matkastaa yrittäjiksi.

Minulla on sen verran yrittäjätaustaa, että olen aiemmin tehnyt toiminimellä musiikkihommia palkkatyön ohessa. Aloin kiinnostua mainosalasta ja aloin kehitellä uusia kuvioita. Nyt olen lähes vuoden toteuttanut markkinointiviestinnän palveluja yrityksille. Olen suunnitelut logoja, ikkunateippauksia, nettisivuja jne.

Asiakkaalle toteuttamani ikkunateippaukset, mainosteline ja julistepohja.

Olisin varmasti saanut osaamiseni näytettyä tutkinnossa vaaditulla tasolla myös yritykseni tehtävissä, mutta luonnollisesti keräsin kaiken materiaalin palkkatyöstäni, jonne suoritan näitä opintoja oppisopimuksena. Monissa tehtävissä sivutoimisena yrittäjänä olen kuitenkin vastannut päätyötäni laajemmista kokonaisuuksista ja työkokemus on siksi joiltakin osin huomattavasti syventynyt sen ansiosta.

Jatkan edelleen myös palkkatyössäni Valterissa ja seuraan, mitä suurissa muutoksissa oleva organisaatio tuo tullessaan. Nyt koen, että minulla on aidosti myös vaihtoehto, mikäli työ ei jostain syystä miellytä. Voin siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi, mikä vaikuttaisi ihan realistiselta mahdollisuudelta.

Tästä kuuluu kiitos opinnoille, jotka ovat avanneet minulle kokonaan uuden polun. Vielä en tiedä, mitä sen päässä on, mutta odotan innolla :)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.