Loading

Ihmiset ja kulttuurit 9. luokan maantietoa

Keskeisimpiä tavoitteita

 • Opin esittämään maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtimaan niihin vastauksia.
 • Opin argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa.
 • Opin käyttämään kuvia, karttoja ja muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa ja arkielämässä.
 • Seuraan maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia uutisia ja opin selittämään niiden taustoja.
 • Toteutan pienimuotoisen maantieteelliset tutkimuksen, havainnollistan tuloksia geomedian keinoin ja esitän tulokset suullisesti.
 • Toimin projektissa, jossa vaikutetaan ympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai monimuotoisuuden säilyttämiseen.
 • Opin ihmisten elämän ja kulttuurien piirteitä Suomessa ja maailmassa.
 • Opin tarkastelemaan yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.
 • Opin kuvailemaan luonnonympäristön vaikutuksia ihmisten elämään ja ihmisen toiminnan vaikutuksia luonnonympäristöön.
 • Opin kulttuurimaisemien piirteitä Suomessa ja maailmassa.
 • Opin havainnoimaan ympäristön muutoksia.
 • Osaan antaa esimerkkejä ympäristön muutoksista ja osaan nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä.
 • Tiedän globaalin vastuun omassa toiminnassani ja tiedän millä tavoilla voin toimia kestävän elämäntavan mukaisesti.

1. MAAPALLO ON IHMISEN KOTI

2. MAAILMAN VÄESTÖN MÄÄRÄ KASVAA

HS:n muita ajankohtaisia uutisia

Kaasukammio. Tuomiopäivä, joka ei tullutkaan. Suomi pitää perää Pohjoismaiden vertailussa: Alhaisin syntyvyys, vanhin väestö ja kurjistuvat syrjäseudut.

3. IHMISILLÄ ON ERILAISIA KULTTUUREJA

Mitä on suomalaisuus?

Tutustutaan Suomi emoijeihin ja kuunnellaan Suomesta ja suomalaisuudesta kertovia lauluja (Arttu Wiskari Suomen muotoisen pilven alla, Antti Tuisku Minun Suomeni, Kari Tapio Olen suomalainen, Ismo Alanko Kun Suomi putos puusta jne.), katsotaan Docventures--video ja tutustutaan Very Finnish problems Facebook/Instagram jne. Tehdään sanalista suomalaisuudesta ja suomalaisesta kulttuurista ja lopuksi mietitään mikä on oma näkemys suomalaisuudesta.

Finland Emojis
Oppilaan näkeymys suomalaisuudesta.
Oppilaan näkemys suomalaisuudesta.

Erilaisia kulttuureja

Photo: Jonathan Taylor for Dollar Street (CC BY 4.0) 2015 Year

Tutustaan erilaisiin kulttuureihin. Pari tai ryhmä saa perheen eri uskontoalueilta (esim. Somalia ja Malawi, islam. Intia, hindulaisuus. Jordan ja Palestania, juutalaisuus. Etelä-Korea ja Nepal, buddhalaisuus. Kiina, kiinan uskonnot. Peru, USA, Ranska, kristinusko.)

Tutkitaan kuvia maailman erilaisista perheistä Dollar Street - sivuilla. Kirjoitetaan perheen tarina. Tarinasta voi tehdä esim. Sway-kuvaesityksen, 1-2 minuutin mittaisen lyhytelokuvan, uutislähetyksen, dokumentin, päiväkirjamaisen kuvauksen päivän tapahtumista tms.

Työssä pitää kuvailla muun muassa seuraavia asioita:

 • perheen jäseniä ja lemmikkieläimiä
 • kieltä
 • elinympäristöä ja kotia
 • elinkeinoja, työssäkäyntiä ja elintasoa (köyhyyttä, rikkautta)
 • hyvinvointia ja ihmisoikeuksien toteutumista
 • kestävän tulevaisuuden tavoitteiden toteutumista
 • uskontoa ja elämänkatsomuksia ja niiden vaikutuksia arkeen
 • koulunkäyntiä, harrastuksia ja vapaa-aikaa
 • ruokaan ja ruokailuun liittyviä tapoja
 • juhlapäiviä ja juhlia
 • ajankohtaisia uutisia eo. aiheisiin tai alueisiin liittyen
 • ym. kulttuuriin liittyviä asioita

Dollar Street - sivun lisäksi apuna käytetään oppikirjan lukuja 1-5 ja 8, Lipas Maailmanuskonnot - kirjaa, uskontojenmaailma.fi - sivuja, Suomen YK-liiton Kestävän kehityksen tavoitteet - sivuja sekä CIA Factbookia.

Perheiden tarinoita

Roosan (9B) tarina bulgarialaisen perheen elämästä:

Hennan ja Emmin tarina tähän.

Pakistanilainen perhe. Photo: Farzana Ahmed for Dollar Street (CC BY 4.0) 2019 Year

16-vuotias Nisha asuu Oslossa ja elää kaksoiselämää. Hän on kotoisin Pakistanista. Kotona Nisha noudattaa perheen pakistanilaisia perinteitä, mutta kavereiden kanssa hän on kuin kuka tahansa nykyajan teinityttö. Kun isälle selviää, että Nishalla on poikaystävä, tämä lähetetään Pakistaniin - maahan, jossa hän ei ole koskaan käynyt. Elokuva perustuu ohjaaja Iram Haqin omiin kokemuksiin. (Hva vil folk si, Norja 2018).

Katso Yle Areenasta elokuva Mitä meistä puhutaan? ja tutustu toisenlaiseen kulttuuriin. Kirjoita mieleesi tulleet ajatukset ja kysymykset muistiin.

Uskonnot maailmassa

Photo: Zoriah Miller for Dollar Street (CC BY 4.0) 2015 Year

4. MAAPALLOLLA ON RIKKAUTTA JA KÖYHYYTTÄ

5. IHMISOIKEUDET KUULUVAT KAIKILLE

Tutustutaan ihmisoikeuksiin: pelataan ihmisoikeudet - sanaselityspeliä (ihmisoikeuskortit), bingoa ja/tai tehdään ihmisoikeuksiin liittyviä julisteita tai hyviä uutisia.

Valitkaa ryhmässä mielestänne 10 tärkeintä ihmisoikeutta. Pohtikaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Toteutuvatko oikeudet omalla kohdallasi?
 • Mitä oikeuksien toteutuminen vaatii sinulta?
 • Mitä jos oikeuksia ei olisi lainkaan? Miten elämäsi muuttuisi?
 • Mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä, että ihmisoikeudet toteutuisivat kaikkien ihmisten kohdalla?

Etsi ajankohtainen uutinen, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja niiden loukkaamiseen.

Verta, hikeä ja T-paitoja

Montako T-paitaa sinulla on? Tutustu T-paidan tarinaan ja katso Yle Areenan sarja Verta, hikeä ja T-paitoja. Millaisen jäljen vaatteet jättävät luontoon ja ihmisiin? Mikä on pikamuotimme todellinen hinta?

 • Mitä sinä voisit tehdä toisin? Mikä on kuluttajan vastuu?
 • Mitä ajatuksia ja kysymyksiä sinulla herää? Kirjoita ne muistiin ja jatketaan keskustelua maantiedon oppitunneilla.

Tutustu infograafeihin pikamuodista: etsi infograafeja esimerkiksi kuvahakusanoilla "infographics" ja "fast fashion". Tee oma infograafi pikamuodista esimerkiksi Canvalla tai Adobe Postilla.

8. ELINKEINOT MUUTTUVAT

Kertaavia kysymyksiä kappaleista 3,4,5 ja 8

Kertaa kappaleet 3,4,5 ja 8 ja vastaa mielessäsi alla oleviin kysymyksiin.

 • Mitä on suomalainen kulttuuri ja miten globalisaatio on vaikuttanut siihen?
 • Miten sinun kulttuurisi eroaa tutkimasi perheen kulttuurista?
 • Miten kulttuureihin liittyviä ennakkoluuloja voidaan vähentää?
 • Mitkä asiat vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin?
 • Mitä köyhyys tarkoittaa?
 • Mitkä maanosat ovat a) rikkaita ja b) köyhiä?
 • Miten rikkaiden teollisuusmaiden elinkeinorakenne eroaa köyhien kehitysmaiden elinkeinorakenteesta?
 • Minkälaista on köyhyys a) Suomessa ja b) jossakin kehitysmaassa?
 • Miten kaikkein köyhimpien kehitysmaiden teollisuus eroaa teollisuusmaiden teollisuudesta?
 • Mitä syitä valtioiden köyhyyteen ja kehityksen hitauteen on?
 • Miten valtioiden köyhyyttä voidaan vähentää ja kehitystä edistää?
 • Nepal, Meksiko ja Arabiemiirikunnat ovat kehitysmaita. Miten ne eroavat toisistaan?
 • Luettele ihmisoikeuksia.
 • Miten eri tavoilla ihmisoikeuksia loukataan tai rikotaan? Kerro esimerkkejä.
 • Millä tavoilla ihmisoikeuksien toteutumista voidaan tukea?
 • Toteutuvatko ihmisoikeudet omalla kohdallasi?
 • Mitä ihmisoikeuksien totetuminen vaatii sinulta?

RAJALLA - OPPIMISKOKONAISUUS (kpl 5, 6, 10 ja 11)

Kappaleet 5, 6, 10 ja 11 opiskellaan RAJALLA - oppimiskokonaisuudessa, jossa pääteemana on ajankohtaiset uutiset siirtolaisista Kreikan ja Turkin rajalla. Saat linkin Rajalla- Formsiin, jossa on oppimiskokonaisuuteen liittyviä tehtäviä.

Rajalla - oppimiskokonaisuus löytyy Rajalla - Formsista.

6. Ihmiset muuttavat lähelle ja kauas (kpl 6)

10. Rajat siirtyvät ja muuttuvat (kpl 10)

Ruotsin ja Norjan rajalla. (Kuva CC BY 2.5 DK Karin Beate Nøsterud)

11. Alueiden välillä on ristiriitoja (kpl 11)

RAJALLA-OPPIMISKOKONAISUUS: Pakolaisuus ja siirtolaisuus - ajankohtaista juuri nyt

Tehtävä: Etsi ajankohtaisia uutisia esimerkiksi yle.fi - sivuilta hakusanoilla siirtolaisuus, pakolaisuus, pakolaisleirit ja Lesbos ja Moria, Kreikka, Turkki. Etsi ajankohtainen uutinen (esim. yle.fi), joka liittyy siirtolaisuuteen. Kirjoita muistiinpanot oppimispäiväkirjaan:

 • uutisen nimi ja julkaisupäive
 • kuvaile uutista vastaamalla mm. seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitä tapahtui? 2) Milloin tapahtui? 3) Missä tapahtui? 4) Miksi tapahtui? 5) Mitä tapahtumasta seuraa? 6) Miten tapahtuma liittyy Suomeen? 7) Miten tapahtuma liittyy sinuun?

Riskien keskellä

Tehtävä: Tutustu Punaisen ristin Riskien keskellä - sivuihin.

 • Mistä maista paetaan eniten? Mitkä ovat pakolaisuuden syitä?
 • Millä maailman alueilla on konflikteja? Mistä konfliktit johtuvat?
 • Mitä muita riskejä maailmassa on?

Tehtävä: Tutustu alla oleviin verkkosivuihin, jos olet kiinnostunut ja sinulla on aikaa.

Riskien keskellä: Korona ja maailmanlaajuinen pandemia keväällä 2020

Korona mietityttää ja huolestuttaa. Oppilaiden esittämiin kysymyksiin pohditaan ja etsitään vastauksia yhdessä.

Tehtiin yhdessä koulussa: Seurataan koronavirustartuntatilannetta ja opetellaan toimenpiteet, joilla jokainen voi omalta osaltaan madaltaa tartuntakäyrää.

Koronavirus voi osoittautua historialliseksi käännekohdaksi, joka pakottaa globalisaation peruutusvaihteelle. Olemme suurten muutosten edessä, kirjoittaa esseessään Saska Saarikoski.

Kriittinen medialukutaito (s. 34-35)

Tehtävä:

 • Oletko havainnut mediassa ristiriitaisia uutisia tai mainoksia esimerkiksi koronavirustartuntoihin tai siirtolaisuuteen liittyen? Kuvaile niitä.
 • Kirjoita muistiin kolme ohjetta, jotka ohjaavat sinua kriittiseen medialukutaitoon.

Kertaavia kysymyksiä kappaleista 5, 6, 10 ja 11

5. IHMISOIKEUDET KUULUVAT KAIKILLE

 • Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät ihmisoikeudet? Perustele.
 • Minkälaisia ihmisoikeusrikkomuksia maailmassa tälläkin hetkellä tapahtuu?
 • Mitä tarkoittaa rasisimi ja mitkä asiat aiheuttavat sitä?
 • Miksi juuri koulutus on ratkaisu ihmisoikeuksiin liittyviin ongelmiin?
 • Mikä osuus sinulla on siihen, että ihmisoikeudet toteutuisivat (esimerkiksi koulussa)?
 • Millä tavoin ihmisoikeuksien toteutumista valvotaan?
 • Miten ajankohtainen koronaviruspandemia liittyy ihmisoikeuksiin?

6. IHMISET MUUTTAVAT LÄHELLE JA KAUAS

 • Miksi ihmiset muuttavat? Kerro mahdollisimman monta syytä.
 • Miten laittomat siirtolaiset eroavat siirtolaisista?
 • Mistä maista paetaan eniten? Mitkä asiat ovat pakolaisuuden syitä?
 • Mitä ongelmia pakolaisuudesta seuraa ja miten niitä voitaisiin ratkaista?
 • Mitä siirtolaisiin liittyviä ajankohtaisia uutisia olet löytänyt? Mikä uutinen oli sinun mielestäsi koskettavin? Miksi?

10. RAJAT SIIRTYVÄT JA MUUTTUVAT

 • Mikä yhteys on käsitteillä valtio, Euroopan unioni ja kansallisvaltio? Kerro esimerkki.
 • Minkälaiset rajat erottavat valtioita, kaupunkeja ja kansoja? Kerro esimerkkejä.
 • Mitä tarkoittaa alueellinen identiteetti? Minkälainen on sinun alueellinen identiteetti?

11. ALUEIDEN VÄLILLÄ ON RISTIRIITOJA

 • Mitkä asiat voivat johtaa alueellisiin ristiriitoihin, konflikteihin?
 • Mitä alueellisiin ristiriitoihin eli konflikteihin liittyviä uutisia olet löytänyt? Kuvaile 1) Millä alueilla konflikteja on esiintynyt? 2) Millaisia syitä konflikteihin on? 3) Mitä keinoja konfliktien ratkaisuun voisi olla? 4) Mitä ajatuksia tai kysymyksiä uutiset herättivät sinussa? Voit vastata taulukon muodossa (taulukossa konflikti - syy - ratkaisun keinoja - omat ajatukset).
 • Millä maailman alueilla on konflikteja? Mistä konfliktit johtuvat?
 • Mitä muita riskejä maailmassa on?

KAUPUNGIT KASVAVAT (kpl 7)

Kaupungistumisen syitä ja seurauksia

Tehtävä: Tutustu alla oleviin verkkosivuihin ja videoihin (sekä tietysti oppikirjaan) ja tee oppimispäiväkirjaan luettelo kaupungistumisen syistä ja seurauksista.

Tehtävä: Etsi infograafeja maailman kaupungeista. Käytä kuvahaussa sanoja "cities infographics". Valitse mielestäsi kiinnostava kaupunki ja infograafi. Liitä infograafi oppimispäiväkirjaasi ja kuvaile kaupunkia sen avulla. Valmistaudu kuvailemaan kaupunkiasi myös muille.

Kaupungit Google Earthissa

Tehtävä: Tutustu Google Earthissa

 • maailman suurimpiin kaupunkeihin
 • slummeihin, esimerkiksi Kenian Kiberaan sekä Jakartan, Mumbain, Manilan ja Mexicon slummeihin.

Kirjoita oppimispäiväkirjaan, mitä löydöksiä teit ja mitä ajatuksia tai kysymyksiä sinulle heräsi.

Tulevaisuuden kaupungit

Tehtävä: Etsi kuvia tulevaisuuden kaupungeista esimerkiksi hakusanoilla "future cities" ja pohdi vastauksia mm. alla oleviin kysymyksiin. Kirjoita kysymykset ja vastaukset oppimispäiväkirjaan.

 • Minkälaisia tulevaisuuden kaupungit ovat?
 • Miten kestävä kehityksen tavoitteet näkyvät kaupungin rakenteessa ja toiminnassa?

Kertaavia kysymyksiä kappaleesta 7

 • Miksi ihmiset muuttavat kaupunkeihin?
 • Mitä kaupungistumisesta seuraa eri puolilla maailmaa?
 • Mitä ovat slummit ja miksi niitä syntyy eri puolille maailmaa?
 • Minkälainen on ekologinen kaupunki?
 • Millaisia tulevaisuuden kaupungit voivat olla?
 • Mikä on älykaupunki? Kerro esimerkkejä.
 • Miten Salon kaupunki eroaa esimerkiksi Tokiosta?

LIIKENNE LISÄÄNTYY (kpl 9)

Tehtävä: a) Tee taulukko eri liikennemuotojen eduista ja haitoista. b) Minkä kulkuvälineen valitsisit, jos sinun pitäisi matkustaa Suomesta Saksaan? Perustele.

Tehtävä: Tutustu maailman lentoliikenteeseen ja meriliikenteseen alla olevien linkkien avulla. Pohdi, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut a) maailman lento- ja meriliikenteeseen, b) Salon ja Suomen maantieliikenteeseen?

Merirahti

Kaikista länsimaissa kulutetuista tuotteista 90 prosenttia valmistetaan kaukomailla ja kuljetetaan määränpäähänsä merirahtina. Maailmantalous on riippuvainen merenkulusta.

Tehtävä: Katso alla oleva traileri ja pohdi (tai selvitä) a) Minkälaisia ympäristöuhkia rahtibisnekseen liittyy? b) Mikä on rahtikuljetusten todellinen hinta?

Liikennelaskentaa ja melumittausta Perniössä tai Salossa

Tehtävä: Valitse kotisi läheltä jokin paikka, jossa teet liikennelaskentaa. Seuraa ja laske yhteen suuntaan menevää liikennettä 15 minuutin ajan. Laske erikseen eri liikennevälineet, kuten henkilöautot, linja-autot, rekka-autot ja niin edelleen. Jos mahdollista, seuraa kuinka monta ihmistä henkilöautoissa on. Kirjoita liikennelaskennastasi raportti oppimispäiväkirjaan. Kerro raportissa paikka, jossa teit liikennelaskentaa ja liikennelaskennan tulokset esimerkiksi taulukon muodossa. Liitä raporttiin kuvia tutkimuksestasi.

Tehtävä: Valitse kotisi läheltä jokin paikka, jossa teet melumittauksia. Lataa puhelimeesi ilmainen desibelimittari. Kirjoita tutkimuksestasi raportti. Kerro raportissa paikka, jossa teit melumittauksia ja melumittauksen tulokset. Kerro myös miltä liikenteen aiheuttama melu sinusta tuntui. Liitä raporttiin kuvia tutkimuksestasi.

Kertaavia kysymyksiä kappaleesta 9

 • Millä eri tavoilla ihmisiä ja tavaroita voidaan kuljettaa?
 • Mitkä ovat lentoliikenteen a) etuja ja b) haittoja?
 • Jos maailman laivaliikenne pysähtyisi, mitä siitä seuraisi? Miten se vaikuttaisi sinun elämääsi?
 • Miksi julkinen liikenne on parempi vaihtoehto kuin henkilöautoliikenne?
 • Mitä ongelmia maailman liikenteestä seuraa?
 • Miten sinä voit vähentää liikenteestä johtuvia ongelmia?

ALUESUUNNITTELU TÄHTÄÄ TULEVAISUUTEEN

VASTUULLINEN ELÄMÄNTAPA - OPPIMISKOKONAISUUS (KPL 13, 14 JA 15)

Vaikuta ympäristöösi! Oma vaikuttamisprojekti

Ohjeet tulevat tähän.

13. Kestävä elämäntapa huomioi ympäristön

Palaa takaisin päin otsikon 5. IHMISOIKEUDET KUULUVAT KAIKILLE alle. Löydät sieltä linkkejä videoihin, jotka liittyvät pikamuotiin. Tutustu pikamuotiin videoiden ja kysymysten avulla. Tee löydöksistäsi ja ajatuksistasi esimerkiksi infograafi.

14. Biotalous on kestävää taloutta

15. Itämerta suojellaan yhdessä

Itämeri on meidän meri! (Kuva CC BY-SA Rita Keskitalo)
Created By
Rita Keskitalo
Appreciate

Credits:

CC BY-SA Rita Keskitalo