Loading

Ihmiset ja kulttuurit 9. luokan maantietoa

Keskeisimpiä tavoitteita

 • Opin esittämään maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtimaan niihin vastauksia.
 • Opin argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa.
 • Opin käyttämään kuvia, karttoja ja muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa ja arkielämässä.
 • Seuraan maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia uutisia ja opin selittämään niiden taustoja.
 • Toteutan pienimuotoisen maantieteelliset tutkimuksen, havainnollistan tuloksia geomedian keinoin ja esitän tulokset suullisesti.
 • Toimin projektissa, jossa vaikutetaan ympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai monimuotoisuuden säilyttämiseen.
 • Opin ihmisten elämän ja kulttuurien piirteitä Suomessa ja maailmassa.
 • Opin tarkastelemaan yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.
 • Opin kuvailemaan luonnonympäristön vaikutuksia ihmisten elämään ja ihmisen toiminnan vaikutuksia luonnonympäristöön.
 • Opin kulttuurimaisemien piirteitä Suomessa ja maailmassa.
 • Opin havainnoimaan ympäristön muutoksia.
 • Osaan antaa esimerkkejä ympäristön muutoksista ja osaan nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä.
 • Tiedän globaalin vastuun omassa toiminnassani ja tiedän millä tavoilla voin toimia kestävän elämäntavan mukaisesti.

1. MAAPALLO ON IHMISEN KOTI

2. MAAILMAN VÄESTÖN MÄÄRÄ KASVAA

HS:n muita ajankohtaisia uutisia

Kaasukammio. Tuomiopäivä, joka ei tullutkaan. Suomi pitää perää Pohjoismaiden vertailussa: Alhaisin syntyvyys, vanhin väestö ja kurjistuvat syrjäseudut.

3. IHMISILLÄ ON ERILAISIA KULTTUUREJA

Mitä on suomalaisuus?

Tutustutaan Suomi emoijeihin ja kuunnellaan Suomesta ja suomalaisuudesta kertovia lauluja (Arttu Wiskari Suomen muotoisen pilven alla, Antti Tuisku Minun Suomeni, Kari Tapio Olen suomalainen, Ismo Alanko Kun Suomi putos puusta jne.), katsotaan Docventures--video ja tutustutaan Very Finnish problems Facebook/Instagram jne. Tehdään sanalista suomalaisuudesta ja suomalaisesta kulttuurista ja lopuksi mietitään mikä on oma näkemys suomalaisuudesta.

Finland Emojis
Oppilaan näkeymys suomalaisuudesta.
Oppilaan näkemys suomalaisuudesta.

Erilaisia kulttuureja

Photo: Jonathan Taylor for Dollar Street (CC BY 4.0) 2015 Year

Tutustaan erilaisiin kulttuureihin. Pari tai ryhmä saa perheen eri uskontoalueilta (esim. Somalia ja Malawi, islam. Intia, hindulaisuus. Jordan ja Palestania, juutalaisuus. Etelä-Korea ja Nepal, buddhalaisuus. Kiina, kiinan uskonnot. Peru, USA, Ranska, kristinusko.)

Tutkitaan kuvia maailman erilaisista perheistä Dollar Street - sivuilla. Kirjoitetaan perheen tarina. Tarinasta voi tehdä esim. Sway-kuvaesityksen, 1-2 minuutin mittaisen lyhytelokuvan, uutislähetyksen, dokumentin, päiväkirjamaisen kuvauksen päivän tapahtumista tms.

Työssä pitää kuvailla muun muassa seuraavia asioita:

 • perheen jäseniä ja lemmikkieläimiä
 • kieltä
 • elinympäristöä ja kotia
 • elinkeinoja, työssäkäyntiä ja elintasoa (köyhyyttä, rikkautta)
 • hyvinvointia ja ihmisoikeuksien toteutumista
 • kestävän tulevaisuuden tavoitteiden toteutumista
 • uskontoa ja elämänkatsomuksia ja niiden vaikutuksia arkeen
 • koulunkäyntiä, harrastuksia ja vapaa-aikaa
 • ruokaan ja ruokailuun liittyviä tapoja
 • juhlapäiviä ja juhlia
 • ajankohtaisia uutisia eo. aiheisiin tai alueisiin liittyen
 • ym. kulttuuriin liittyviä asioita

Dollar Street - sivun lisäksi apuna käytetään oppikirjan lukuja 1-5 ja 8, Lipas Maailmanuskonnot - kirjaa, uskontojenmaailma.fi - sivuja, Suomen YK-liiton Kestävän kehityksen tavoitteet - sivuja sekä CIA Factbookia.

Perheiden tarinoita

Roosan (9B) tarina bulgarialaisen perheen elämästä:

Hennan ja Emmin tarina tähän.

Pakistanilainen perhe. Photo: Farzana Ahmed for Dollar Street (CC BY 4.0) 2019 Year

16-vuotias Nisha asuu Oslossa ja elää kaksoiselämää. Hän on kotoisin Pakistanista. Kotona Nisha noudattaa perheen pakistanilaisia perinteitä, mutta kavereiden kanssa hän on kuin kuka tahansa nykyajan teinityttö. Kun isälle selviää, että Nishalla on poikaystävä, tämä lähetetään Pakistaniin - maahan, jossa hän ei ole koskaan käynyt. Elokuva perustuu ohjaaja Iram Haqin omiin kokemuksiin. (Hva vil folk si, Norja 2018).

Katso Yle Areenasta elokuva Mitä meistä puhutaan? ja tutustu toisenlaiseen kulttuuriin. Kirjoita mieleesi tulleet ajatukset ja kysymykset muistiin.

Uskonnot maailmassa

Photo: Zoriah Miller for Dollar Street (CC BY 4.0) 2015 Year

4. MAAPALLOLLA ON RIKKAUTTA JA KÖYHYYTTÄ

5. IHMISOIKEUDET KUULUVAT KAIKILLE

Tutustutaan ihmisoikeuksiin: pelataan ihmisoikeudet - sanaselityspeliä (ihmisoikeuskortit), bingoa ja/tai tehdään ihmisoikeuksiin liittyviä julisteita tai hyviä uutisia.

Valitkaa ryhmässä mielestänne 10 tärkeintä ihmisoikeutta. Pohtikaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Toteutuvatko oikeudet omalla kohdallasi?
 • Mitä oikeuksien toteutuminen vaatii sinulta?
 • Mitä jos oikeuksia ei olisi lainkaan? Miten elämäsi muuttuisi?
 • Mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä, että ihmisoikeudet toteutuisivat kaikkien ihmisten kohdalla?

Etsi ajankohtainen uutinen, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja niiden loukkaamiseen.

Verta, hikeä ja T-paitoja

Montako T-paitaa sinulla on? Tutustu T-paidan tarinaan ja katso Yle Areenan sarja Verta, hikeä ja T-paitoja. Millaisen jäljen vaatteet jättävät luontoon ja ihmisiin? Mikä on pikamuotimme todellinen hinta?

 • Mitä sinä voisit tehdä toisin? Mikä on kuluttajan vastuu?
 • Mitä ajatuksia ja kysymyksiä sinulla herää? Kirjoita ne muistiin ja jatketaan keskustelua maantiedon oppitunneilla.

Tutustu infograafeihin pikamuodista: etsi infograafeja esimerkiksi kuvahakusanoilla "infographics" ja "fast fashion". Tee oma infograafi pikamuodista esimerkiksi Canvalla tai Adobe Postilla.

8. ELINKEINOT MUUTTUVAT

Kertaavia kysymyksiä kappaleista 3,4,5 ja 8

Kertaa kappaleet 3,4,5 ja 8 ja vastaa mielessäsi alla oleviin kysymyksiin.

 • Mitä on suomalainen kulttuuri ja miten globalisaatio on vaikuttanut siihen?
 • Miten sinun kulttuurisi eroaa tutkimasi perheen kulttuurista?
 • Miten kulttuureihin liittyviä ennakkoluuloja voidaan vähentää?
 • Mitkä asiat vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin?
 • Mitä köyhyys tarkoittaa?
 • Mitkä maanosat ovat a) rikkaita ja b) köyhiä?
 • Miten rikkaiden teollisuusmaiden elinkeinorakenne eroaa köyhien kehitysmaiden elinkeinorakenteesta?
 • Minkälaista on köyhyys a) Suomessa ja b) jossakin kehitysmaassa?
 • Miten kaikkein köyhimpien kehitysmaiden teollisuus eroaa teollisuusmaiden teollisuudesta?
 • Mitä syitä valtioiden köyhyyteen ja kehityksen hitauteen on?
 • Miten valtioiden köyhyyttä voidaan vähentää ja kehitystä edistää?
 • Nepal, Meksiko ja Arabiemiirikunnat ovat kehitysmaita. Miten ne eroavat toisistaan?
 • Luettele ihmisoikeuksia.
 • Miten eri tavoilla ihmisoikeuksia loukataan tai rikotaan? Kerro esimerkkejä.
 • Millä tavoilla ihmisoikeuksien toteutumista voidaan tukea?
 • Toteutuvatko ihmisoikeudet omalla kohdallasi?
 • Mitä ihmisoikeuksien totetuminen vaatii sinulta?

RAJALLA - OPPIMISKOKONAISUUS (kpl 5, 6, 10 ja 11)

Kappaleet 5, 6, 10 ja 11 opiskellaan RAJALLA - oppimiskokonaisuudessa, jossa pääteemana on ajankohtaiset uutiset siirtolaisista Kreikan ja Turkin rajalla. Saat linkin Rajalla- Formsiin, jossa on oppimiskokonaisuuteen liittyviä tehtäviä.

Rajalla - oppimiskokonaisuus löytyy Rajalla - Formsista.

6. Ihmiset muuttavat lähelle ja kauas (kpl 6)

10. Rajat siirtyvät ja muuttuvat (kpl 10)

Ruotsin ja Norjan rajalla. (Kuva CC BY 2.5 DK Karin Beate Nøsterud)

11. Alueiden välillä on ristiriitoja (kpl 11)

RAJALLA-OPPIMISKOKONAISUUS: Pakolaisuus ja siirtolaisuus - ajankohtaista juuri nyt

Tehtävä: Etsi ajankohtaisia uutisia esimerkiksi yle.fi - sivuilta hakusanoilla siirtolaisuus, pakolaisuus, pakolaisleirit ja Lesbos ja Moria, Kreikka, Turkki. Etsi ajankohtainen uutinen (esim. yle.fi), joka liittyy siirtolaisuuteen. Kirjoita muistiinpanot oppimispäiväkirjaan:

 • uutisen nimi ja julkaisupäive
 • kuvaile uutista vastaamalla mm. seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitä tapahtui? 2) Milloin tapahtui? 3) Missä tapahtui? 4) Miksi tapahtui? 5) Mitä tapahtumasta seuraa? 6) Miten tapahtuma liittyy Suomeen? 7) Miten tapahtuma liittyy sinuun?

Tehtävä: Tutustu alla olevan linkin kautta, miltä tuntuu olla lapsi, joka joutuu jättämään oman kotinsa. Astu yhteen maailman suurimmista pakolaisleireistä ja koe pakolaislapsen matka uuteen elämään (plan.fi)

Riskien keskellä

Tehtävä: Tutustu Punaisen ristin Riskien keskellä - sivuihin.

 • Mistä maista paetaan eniten? Mitkä ovat pakolaisuuden syitä?
 • Millä maailman alueilla on konflikteja? Mistä konfliktit johtuvat?
 • Mitä muita riskejä maailmassa on?

Tehtävä: Tutustu alla oleviin verkkosivuihin, jos olet kiinnostunut ja sinulla on aikaa.

Riskien keskellä: Korona ja maailmanlaajuinen pandemia keväällä 2020

Korona mietityttää ja huolestuttaa. Oppilaiden esittämiin kysymyksiin pohditaan ja etsitään vastauksia yhdessä.

Tehtiin yhdessä koulussa: Seurataan koronavirustartuntatilannetta ja opetellaan toimenpiteet, joilla jokainen voi omalta osaltaan madaltaa tartuntakäyrää.

Koronavirus voi osoittautua historialliseksi käännekohdaksi, joka pakottaa globalisaation peruutusvaihteelle. Olemme suurten muutosten edessä, kirjoittaa esseessään Saska Saarikoski.

Kriittinen medialukutaito (s. 34-35)

Tehtävä:

 • Oletko havainnut mediassa ristiriitaisia uutisia tai mainoksia esimerkiksi koronavirustartuntoihin tai siirtolaisuuteen liittyen? Kuvaile niitä.
 • Kirjoita muistiin kolme ohjetta, jotka ohjaavat sinua kriittiseen medialukutaitoon.

Kertaavia kysymyksiä kappaleista 5, 6, 10 ja 11

5. IHMISOIKEUDET KUULUVAT KAIKILLE

 • Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät ihmisoikeudet? Perustele.
 • Minkälaisia ihmisoikeusrikkomuksia maailmassa tälläkin hetkellä tapahtuu?
 • Mitä tarkoittaa rasisimi ja mitkä asiat aiheuttavat sitä?
 • Miksi juuri koulutus on ratkaisu ihmisoikeuksiin liittyviin ongelmiin?
 • Mikä osuus sinulla on siihen, että ihmisoikeudet toteutuisivat (esimerkiksi koulussa)?
 • Millä tavoin ihmisoikeuksien toteutumista valvotaan?
 • Miten ajankohtainen koronaviruspandemia liittyy ihmisoikeuksiin?

6. IHMISET MUUTTAVAT LÄHELLE JA KAUAS

 • Miksi ihmiset muuttavat? Kerro mahdollisimman monta syytä.
 • Miten laittomat siirtolaiset eroavat siirtolaisista?
 • Mistä maista paetaan eniten? Mitkä asiat ovat pakolaisuuden syitä?
 • Mitä ongelmia pakolaisuudesta seuraa ja miten niitä voitaisiin ratkaista?
 • Mitä siirtolaisiin liittyviä ajankohtaisia uutisia olet löytänyt? Mikä uutinen oli sinun mielestäsi koskettavin? Miksi?

10. RAJAT SIIRTYVÄT JA MUUTTUVAT

 • Mikä yhteys on käsitteillä valtio, Euroopan unioni ja kansallisvaltio? Kerro esimerkki.
 • Minkälaiset rajat erottavat valtioita, kaupunkeja ja kansoja? Kerro esimerkkejä.
 • Mitä tarkoittaa alueellinen identiteetti? Minkälainen on sinun alueellinen identiteetti?

11. ALUEIDEN VÄLILLÄ ON RISTIRIITOJA

 • Mitkä asiat voivat johtaa alueellisiin ristiriitoihin, konflikteihin?
 • Mitä alueellisiin ristiriitoihin eli konflikteihin liittyviä uutisia olet löytänyt? Kuvaile 1) Millä alueilla konflikteja on esiintynyt? 2) Millaisia syitä konflikteihin on? 3) Mitä keinoja konfliktien ratkaisuun voisi olla? 4) Mitä ajatuksia tai kysymyksiä uutiset herättivät sinussa? Voit vastata taulukon muodossa (taulukossa konflikti - syy - ratkaisun keinoja - omat ajatukset).
 • Millä maailman alueilla on konflikteja? Mistä konfliktit johtuvat?
 • Mitä muita riskejä maailmassa on?

KAUPUNGIT KASVAVAT (kpl 7)

Tehtävä: Ratkaise KAUPUNGIT-ristikko. Liitä ratkaisu oppimispäiväkirjaasi.

Kaupungistumisen syitä ja seurauksia

Tehtävä: Tutustu alla oleviin verkkosivuihin ja videoihin (sekä tietysti oppikirjaan) ja tee oppimispäiväkirjaan luettelo kaupungistumisen syistä ja seurauksista.

Tehtävä: Etsi infograafeja maailman kaupungeista. Käytä kuvahaussa sanoja "cities infographics". Valitse mielestäsi kiinnostava kaupunki ja infograafi. Liitä infograafi oppimispäiväkirjaasi ja kuvaile kaupunkia sen avulla. Valmistaudu kuvailemaan kaupunkiasi myös muille.

Kaupungit Google Earthissa

Tehtävä: Tutustu Google Earthissa

 • maailman suurimpiin kaupunkeihin
 • slummeihin, esimerkiksi Kenian Kiberaan sekä Jakartan, Mumbain, Manilan ja Mexicon slummeihin.

Kirjoita oppimispäiväkirjaan, mitä löydöksiä teit ja mitä ajatuksia tai kysymyksiä sinulle heräsi.

Tulevaisuuden kaupungit

Tehtävä: Etsi kuvia tulevaisuuden kaupungeista esimerkiksi hakusanoilla "future cities" ja pohdi vastauksia mm. alla oleviin kysymyksiin. Kirjoita kysymykset ja vastaukset oppimispäiväkirjaan.

 • Minkälaisia tulevaisuuden kaupungit ovat?
 • Miten kestävä kehityksen tavoitteet näkyvät kaupungin rakenteessa ja toiminnassa?

Kertaavia kysymyksiä kappaleesta 7

 • Miksi ihmiset muuttavat kaupunkeihin?
 • Mitä kaupungistumisesta seuraa eri puolilla maailmaa?
 • Mitä ovat slummit ja miksi niitä syntyy eri puolille maailmaa?
 • Minkälainen on ekologinen kaupunki?
 • Millaisia tulevaisuuden kaupungit voivat olla?
 • Mikä on älykaupunki? Kerro esimerkkejä.
 • Miten Salon kaupunki eroaa esimerkiksi Tokiosta?

LIIKENNE LISÄÄNTYY (kpl 9)

Tehtävä: a) Tee taulukko eri liikennemuotojen eduista ja haitoista. b) Minkä kulkuvälineen valitsisit, jos sinun pitäisi matkustaa Suomesta Saksaan? Perustele.

Tehtävä: Tutustu maailman lentoliikenteeseen ja meriliikenteseen alla olevien linkkien avulla. Pohdi, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut a) maailman lento- ja meriliikenteeseen, b) Salon ja Suomen maantieliikenteeseen?

Merirahti

Kaikista länsimaissa kulutetuista tuotteista 90 prosenttia valmistetaan kaukomailla ja kuljetetaan määränpäähänsä merirahtina. Maailmantalous on riippuvainen merenkulusta.

Tehtävä: Katso alla oleva traileri ja pohdi (tai selvitä) a) Minkälaisia ympäristöuhkia rahtibisnekseen liittyy? b) Mikä on rahtikuljetusten todellinen hinta?

Liikennelaskentaa ja melumittausta Perniössä tai Salossa

Tehtävä: Valitse kotisi läheltä jokin paikka, jossa teet liikennelaskentaa. Seuraa ja laske yhteen suuntaan menevää liikennettä 15 minuutin ajan. Laske erikseen eri liikennevälineet, kuten henkilöautot, linja-autot, rekka-autot ja niin edelleen. Jos mahdollista, seuraa kuinka monta ihmistä henkilöautoissa on. Kirjoita liikennelaskennastasi raportti oppimispäiväkirjaan. Kerro raportissa paikka, jossa teit liikennelaskentaa ja liikennelaskennan tulokset esimerkiksi taulukon muodossa. Liitä raporttiin kuvia tutkimuksestasi.

Tehtävä: Valitse kotisi läheltä jokin paikka, jossa teet melumittauksia. Lataa puhelimeesi ilmainen desibelimittari. Kirjoita tutkimuksestasi raportti. Kerro raportissa paikka, jossa teit melumittauksia ja melumittauksen tulokset. Kerro myös miltä liikenteen aiheuttama melu sinusta tuntui. Liitä raporttiin kuvia tutkimuksestasi.

Kertaavia kysymyksiä kappaleesta 9

 • Millä eri tavoilla ihmisiä ja tavaroita voidaan kuljettaa?
 • Mitkä ovat lentoliikenteen a) etuja ja b) haittoja?
 • Jos maailman laivaliikenne pysähtyisi, mitä siitä seuraisi? Miten se vaikuttaisi sinun elämääsi?
 • Miksi julkinen liikenne on parempi vaihtoehto kuin henkilöautoliikenne?
 • Mitä ongelmia maailman liikenteestä seuraa?
 • Miten sinä voit vähentää liikenteestä johtuvia ongelmia?

VASTUULLINEN ELÄMÄNTAPA - OPPIMISKOKONAISUUS (KPL 12, 13, 14 JA 15)

ALUESUUNNITTELU TÄHTÄÄ TULEVAISUUTEEN (kpl 12)

 • Miksi alueita, esimerkiksi uusia asuinalueita pitää suunnitella eli mikä on aluesuunnittelun tavoite?
 • Mitä ovat kaavakartat ja miten ne poikkeavat monista muista kartoista, esimerkiksi maastokartoista?
 • Millä kolmella tasolla aluesuunnittelua tehdään eli minkälaisia kaavakarttoja on olemassa?
 • Mitä asioita kuvataan maakuntakaavoissa?
 • Mitä asioita kuvataan ylseiskaavoissa?
 • Mitä asioita kuvataan asemakaavoissa?
 • Mitä ovat havainnepiirrokset?
 • Mitä uusia kaavahankkeita tai kehittämishankkeita Salossa on meneillään?
 • Millä tavoin sinä voisit vaikuttaa esimerkiksi lähiympäristösi alueiden suunnitteluun?
 • Milloin ja miksi pitää tehdä ympäristövaikutusten arviointi eli YVA?

Tehtävä: Salon keskustan kehittämisen tavoitteena on torin ympärille rakentuvan keskustan kehittäminen kävelypainotteiseksi, viihtyisäksi, houkuttelevaksi ja vetovoimaiseksi. Tutustu asemakaavasuunnitelmaan ja katso video Salon keskustan katuympäristön visiosta vuodelle 2035. Miten vision mukaan tulevaisuuden Salo eroaa nykyisestä Salosta?

Tehtävä: Tutustu alla olevan sivun avulla Salon ajankohtaisiin kaavoihin. Mitä uusia kaavahankkeita tai kehittämishankkeita Salossa on meneillään? Valitse mielestäsi kaksi kiinnostavinta kaavahanketta tai kehittämishanketta. Valmistaudu kertomaan niistä muille.

Tehtävä: Suunnittele noin 500 asukkaan ekologinen ja älykäs asuinalue vanhalle, käytöstä poistetulle satama-alueelle. Asuinalue on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuonna 2050. Ota suunnitelmaan mukaan ainakin seuraavat asiat:

 • pientaloalue ja/tai kerrostaloalue
 • yhtenäiskoulu eli peruskoulu 1. - 9. luokan oppilaille
 • päiväkoti
 • terveysasema
 • kauppa
 • virkistys- ja ulkoilualueita eri-ikäisille asukkaille
 • jalankululle ja pyöräilylle varattuja alueita
 • maanteitä ja P-paikkoja
 • vedenottamo ja vesitorni
 • jätevedenpuhdistamo
 • kierrätyspisteet
 • uudet luovat ratkaisut
 • asukkaiden yhteiset viljelypalstat tai puutarhat
 • meri ja ranta
 • joki
 • metsäinen mäki

Tee suunnitelma mahdollisimman isolle paperille tai pahville (esimerkiksi 2 x A3-paperi). Käytä suunnitelmassa värejä (puuvärejä, eri värisiä papereita yms.), muovailuvahaa tai taikataikinaa, legoja, pahvia ja niin edelleen - niitä materiaaleja, joita kotoa löytyy.

Lisää suunnitelmaan käyttämäsi värien ja muiden symboleiden selitteet sekä kuvaile tekemääsi aluesuunitelmaa. Vaihtoehtoisesti voit selittää aluesuunnitelmaa videolle vaikkapa arkkitehdin roolista. Jos haluat, voit lisätä suunnitelmaan myös havainnepiirroksia.

Voit tehdä alueen suunnitelman niistä materiaaleista, joita sinulla on kotona. Tässä keskeneräisessä mallissa on hyödynnetty taikahiekkaa, legoja, pahvia ja kiviä. Myös pelkästään paperille piirretty suunnitelma riittää.

Tehtävä: Tutustu 1960-luvun suuriin suunnitelmiin Helsingin liikenteen kehittämisestä. Miltä Helsinki näyttäisi nyt, jos liikennesuunnitelmat olisivat toteutuneet?

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA HUOMIOI YMPÄRISTÖN (KPL 13)

 • Minkälainen elämäntapa on kestävää ja ympäristön huomioivaa?
 • Mitkä ympäristömerkit tai sertifikaatit kertovat tuotteiden ympäristöystävällisyydestä?
 • Millä pienillä arjen teoilla voit pyrkiä vastuulliseen elämäntapaan?
 • Miksi ruokavalinnoilla on suuri vaikutus ympäristöön?
 • Miksi energiankäytön vähentäminen on tärkeää?
 • Millä tavoilla voit vähentää energiankäyttöä?

Tehtävä: Tutki kotipihasi ominaisuuksia monimuotoisuuden näkökulmasta ja selvitä, kuinka voiko kotipihasi tarjota monille eliölajeille hyvän elinympäristön.

Tehtävä: Montako T-paitaa sinulla on? Tutustu T-paidan tarinaan ja katso Yle Areenan sarja Verta, hikeä ja T-paitoja. Millaisen jäljen vaatteet jättävät luontoon ja ihmisiin? Mikä on pikamuotimme todellinen hinta? Mitä sinä kuluttajana voisit tehdä toisin? Vastaa kysymyksiin tai tee löydöksistäsi ja ajatuksistasi esimerkiksi infograafi.

Tehtävä: Lähde retkelle aarniometsään alla olevasta linkistä (laita esityksen äänet myös päälle). Pohdi ja etsi vastauksia kysymyksiin: Mihin ihminen tarvitsee luontoa? Miksi luonnon monimuotoisuus hupenee?Mitä luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta seuraa? Löytyykö lähiympäristöstäsi koskematonta luontoa, kuten aarniometsiä tms?

Tehtävä: Tutustu alla oleviin WWF:n esityksiin ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämereen ja metsiin. Miten Itämeri muuttuu, kun ilmasto muuttuu? Miten metsät muuttuvat, kun ilmasto muuttuu?

Tehtävä: Tee alla oleva testi ja selvitä, mikä on sinun metsäsuhteesi.

BIOTALOUS ON KESTÄVÄÄ TALOUTTA (KPL 14)

 • Minkälaista taloutta biotalous on (biotalouden ominaisuuksia)?
 • Miksi biotalous on tärkeä asia?
 • Mitkä asiat ohjaavat valtioita kohti biotaloutta?
 • Millä eri tavoin Suomessa jo toteutetaan biotaloutta? Kerro esimerkkejä.

Tehtävä: Tutustu ihmeellisen selluun. Mitä sellu on ja mistä sitä saadaan? Mihin sellua voidaan käyttää? Mitä ongelmia sellun tuotantoon ja käyttöön voi liittyä?

Tehtävä: Katso Arvokas metsämme - dokumentti ja vastaa siihen liittyviin kysymyksiin.

 • Mikä on Euroopan metsäisin maa?
 • Miksi puukerrostalot ovat paloturvallisia?
 • Missä kaikissa eri ympäristöissä puisia design-kalusteita voi nähdä?
 • Mikä hyönteinen tai eläin toimii inspiraationa puusta valmistettavalle tekstiilikuidulle?
 • Mikä aine voidaan pahvimukeissa korvata puulla?
 • Mikä puusta saatava ainesosa on raaka-aineena lääkevoiteelle?
 • Kuinka monta yksityistä metsänomistajaa Suomessa on?
 • Entä kuinka moni suomalainen lunastaa metsästyskortin vuodessa?
 • Mikä on Euroopan metsäinstituutin apulaisjohtajan mielestä suuri huolenaihe metsien käyttöön liittyen?
 • Mikä oli mielestäsi Arvokas metsämme -dokumentin tärkein opetus?

(Kysymykset: https://www.arvokasmetsamme.fi/edu/)

Tehtävä: Mikä ajankohtainen asia pitäisi saada ratkaistuksi? Keksi siihen ratkaisu ja/tai oma tuote, joka täyttää biotalouden kriteerit. Laadi ratkaisusta tai tuotteesta minuutin mittainen myyntipuhe tai mainos. Myyntipuheen tai mainoksen tavoitteena on vakuuttaa kuulija ratkaisun ja/tai tuotteen tärkeydestä ja hyvistä ominaisuuksista.

ITÄMERTA SUOJELLAAN YHDESSÄ (KPL 15)

 • Minkälainen meri Itämeri on?
 • Mitkä ovat Itämeren ongelmia?
 • Millä tavoin ongelmia voidaan ratkaista ja Itämerta suojella?
 • Millä tavoilla voit vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin?
Itämeri on meidän meri! (Kuva CC BY-SA Rita Keskitalo)

Tehtävä: Tutustu alla olevien linkkien avulla Itämereen. Tee muistiinpanot seuraavista aiheista:

 • Itämeren ominaisuudet
 • Itämerta uhkaavat asiat
 • Itämeren suojelun keinot
 • Omat keinot suojella Itämerta

Tehtävä: Tee retki rannalle. Tutustu rantaan alla olevan oppaan avulla. Tee luovia tehtäviä ja nappaa niistä kuvat (ja näytä ne myös kuvataideopettajallesi). Kirjoita retkikuvaus oppimispäiväkirjaasi ja liitä mukaan kuvat tekemistäsi luovista töistä.

toteuta OMA VAIKUTTAMISPROJEKTisi

Toimi ja vaikuta!

 • Minkä asian haluaisit muuttaa?
 • Mihin asiaan haluaisit vaikuttaa?

Suunnittele ja toteuta jokin vaikuttamisprojekti, joka liittyy lähiympäristösi viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. Voit keksiä projektisi aiheen itse, valita jonkin alla olevista tai etsiä ideoita esimerkiksi nuortenideat.fi - sivuilta.

 • ilmastomielenilmaisu
 • pikavaatehanke / älä osta - hankevastamainoksia pikamuodista
 • ympäristömerkit - tuote-esittely
 • roskista taidetta
 • kodin muovin kierrätys / muovien käytön vähentäminen
 • my green day / 10 ilmastotekoa - vlogit, blogit, podcastit
 • reilun tuotteen / risainatun tuotteen suunnittelu ja mainoskampanja
 • tutkimus kodin hävikkiruuasta
 • kasvisruokahaaste tai vähemmän lihaa - viikko
 • suojele Itämerta syömällä: järjestä #itämeridinner
 • oman ruuan kasvattaminen - perheprojekti
 • lemmikkien hyvinvointipäivä
 • pölyttäjäpysäkit, hyönteishotellit: #pelastapörriäinen
 • siilien suojeluprojekti: rakenna siilille asuntoja
 • eläinten hyvinvointiin liittyvä kansalaisaloite
 • matelijoiden uusi brändi
 • sammakoiden suojeluprojekti
 • ploggaustapahtuma
 • siistikotibiitsi - talkoot
 • Luovaa taidetta rannalta - taidenäyttely
 • Itämeri - valokuvanäyttely (tai luonnontilainen metsä-, suo- tai järvivalokuvanäyttely)
 • keksi Itämeri-innovaatio tai jokin muu kestävän elämäntavan huomioiva innovaatio
 • elektroniikkajätteen keräyskampanja
 • lähiympäristö viihtyisämmäksi - talkoot
 • purkkaprojekti: purkkaroskikset risainatusta kierrätysmuovista koulun pihalle
 • Flash mob pihalla tai onlinena

Vaikuttamisprojektin ohjeet

1. Suunnittele, miten toteutat vaikuttamisprojektisi. Kirjoita suunnitelma oppimispäiväkirjaan. Kirjoita suunnitelmaan alla olevat otsikot ja niiden alle lyhyet kuvaukset. Käytä selkeää fonttia ja fonttikokoa 12-14.

Suunnitelma:

 • projektin nimi
 • projektin tavoite
 • mitä projektissa tapahtuu
 • missä se toteutetaan
 • mitä toimintatapoja käytetään
 • ajankohta
 • aikataulu
 • dokumentointi
 • yhteistyötahot ja yhteydenotto
 • työnjako
 • tarvittavat materiaalit ja tietolähteet

2. Esittele suunnitelma opettajalle ja tee tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin.

3. Toteuta projekti ja dokumentoi sen eri vaiheita kuvaamalla ja kirjoittamalla muistiinpanoja.

4. Kirjoita vaikuttamisprojektistasi raportti alla olevien otsikoiden mukaan. Huomaa, että voit päivittää projektisi suunnitelman valmiiksi raportiksi.

 • Projektin nimi
 • Projektin tavoite
 • Projektin suunnitelma (liitä tekemäsi suunnitelmat mukaan)
 • Projektin toteuttaminen ja dokumentointi (kuvaile projektisi eri vaiheita ja lisää mukaan kuvia ja videoita projektin eri vaiheista)
 • Projektin arviointi (arvioi projektisi toteutumista: miten suunnitelmat pitivät, mihin olit tyytyväinen jne.)

5. Valmistaudu esittämään projektisi muille.

Created By
Rita Keskitalo
Appreciate

Credits:

CC BY-SA Rita Keskitalo