Loading

Netwerk Social Return Mensen met lef

"Het toepassen van Social Return is nog niet altijd even gemakkelijk. Maar door minder te denken in verplichtingen, meer in mogelijkheden, en vooral door meer samen te werken, kan er zoveel meer." Met deze woorden opende Linda Planjer, adviseur bij het CDI-office SZW, de tweede netwerkbijeenkomst Social Return op 10 december. Dit keer was het aan SZW om het netwerk te ontvangen.

Lonend

Hellen van Dongen, Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van SZW, en Karin van Boetzelaer, afdelingshoofd verantwoordelijk voor de Banenafspraak, spraken daarop elkaar over hoe het Rijk werk maakt van het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij is het cruciaal dat we als overheid niet verzanden in de moeilijkheden rond het meten, maar dat er vooral ook actie ontstaat. Dat betekent aan de ene kant ervoor zorgen dat werkgevers minder administratieve lasten ervaren, en beloond worden als ze iets extra's doen, en aan de andere kant werknemers garanderen dat het altijd lonend is om aan de slag te gaan.

Het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt brengt veel voordelen met zich mee. Zo heeft Karin eerstehands ervaring met de vraagstukken die werkgevers hebben bij het realiseren van de banenafspraak. Maar ook zorgt het voor een meer inclusieve blik op het beleid, en, misschien wel het belangrijkste: het zorgt ervoor dat iedereen tot zijn recht kan komen.

De pSG Hellen van Dongen benadrukt dat dergelijke netwerkbijeenkomsten van groot belang zijn om goede voorbeelden met elkaar te delen. Na de befaamde woorden 'hup aan de slag' en 'van vinken naar vonken', roept de pSG de zaal op om samen creatieve oplossingen te bedenken voor het toepassen van Social Return.

van links naar rechts: Hellen van Dongen, Karin van Boetzelaer, Linda Planjer

Lef

Bij Social Return is het niet alleen belangrijk om te laten zien wat je doet, maar ook waarom. Daarmee wordt het makkelijker om opdrachtgevers, leveranciers, en andere betrokkenen te overtuigen om te kijken hoe zij kunnen bijdragen aan maatwerk voor mensen. Susanne van den Oudenhoven, beleidsmedewerker bij het programmateam, presenteert daarom de nieuwe film-in-wording over hoe Social Return mensen een goede kans kan geven op de arbeidsmarkt. De definitieve versie van de film is inmiddels te zien op Maatwerkvoormensen.nl.

Leerformule

''Door te doen. Door te proberen".

Om inkopers en HR-medewerkers te helpen bij het implementeren van Social Return, is het adviesteam Social Return onlangs een leerformule gestart met Kirkman Company en PIANOo, zo vertelt Marije Geluk, beleidsmedewerker Social Return. Er is immers geen uniform antwoord op een diverse vraag (het blijft maatwerk!), maar met de leerformule kun je wel hulp krijgen bij jouw proeftuin Social Return. Hulp wordt georganiseerd voor een nieuw of lopend traject, marktoriëntatie of het versterken van intern draagvlak. Inmiddels hebben 15 deelnemers zich aangemeld, en zijn er weer tien proeftuinen in de maak, maar is er nog plek voor meer. Doe je ook mee? Meld je aan via socialreturn@rijksoverheid.nl. Samen maken we de meeste impact.

Anders?

Petra Baks, beleidsmedewerker instroom arbeidsbeperkten, bestijgt hierna de eerste rolstoeltoegankelijke zeepkist. Als rolstoelbezitter merkt ze dat de maatschappij haar vaak als anders ziet, met uitzonderingen en speciale regelingen. Ze pleit ervoor om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt juist als normaal te bekijken. Juist door te zien wat ze wel kunnen, door met hen in gesprek te gaan in plaats van over hen, kun je ervoor zorgen dat deze mensen echt mee kunnen doen, en niet slechts een cijfer zijn in de banenafspraak.

Petra Baks (links)

Loslaten

Maarten Prinsen, projectmanager kreeg de opdracht om te verkennen hoe Social Return kan worden ingezet worden op het grensvlak tussen markt en overheid. Hierop heeft hij besloten het onderscheid markt/ overheid los te laten, en 18 proeftuinen te starten waarin het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. De proeftuinen gaan niet alleen van start bij Rijk, gemeenten, en provincies, maar ook diverse onderwijsinstellingen. Hierbij helpt het als in het contract een haakje staat. Zo gaat Albron (cateraar bij SZW) een personeelsschouw maken, naar aanleiding waarvan toekomstige vacatures geschikt worden gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maarten Prinsen (links)

Leveren van meerwaarde

Na een uitgebreide marktdialoog onder begeleiding van MVO Nederland hebben Jeroen Vermetten en Joram van der Velde (categorie- en contractmanager Schoonmaak) er een aanbesteding specialistisch vloeronderhoud in de markt gezet. Hierbij werd de markt maximaal de ruimte geboden om hun toegevoegde waarde te tonen. De opdracht is gegund aan drie MKB-bedrijven die in de uitvoering van de overeenkomst nauw met elkaar samenwerken. Zo leidt één van de bedrijven gedetineerden op tot vloerspecialist. Bij gebleken geschiktheid met een baangarantie van een van de drie gecontracteerde dienstverleners.

Joram en Jeroen (links)

Hierna was het tijd om te netwerken!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.