สาวน้อยหัวปลาหมึก

ณ ท้องทะเลแห่งหนึ่งที่ถูกปกครองด้วยเทพแห่งท้องทะเล และเหล่าสัตว์น้อยมีความสุขมากที่อยู่กับน้ำทะเลใสสะอาด

ในบ่ายวันหนึ่ง เจ้าปลาหมึกบริวารของเทพแห่งท้องทะเล เห็นเด็กสาวคนหนึ่งทิ้งขยะลงทะเลทุกวันจนเป็นนิสัย จนสัตว์น้อยใหญ่เดือดร้อนกันทั่วหน้า เจ้าปลาหมึกจึงได้ไปฟ้องให้เทพแห่งท้องทะเลให้ลงโทษเด็กสาว

เทพแห่งท้องทะเลจึงสาปให้เด็กน้อยมีผมเป็นหนวดปลาหมึกในตอนกลางคืน

เด็กสาวตื่นขึ้นมาพบว่าผมของนางกลายเป็นหนวดปลาหมึก แต่เด็กสาวที่มีความฝันลึกๆว่าอยากมีผมสวยๆเหมือนเจ้าปลาหมึก เด็กสาวมีความสุขมาก

แต่เมื่ออยู่ไป ผมของเด็กสาวเริ่มมีกลิ่นเหม็นเป็นเพราะหนวดปลาหมึกกำลังจะเน่าขึ้นเหลือๆ เทพแห่งท้องทะเลเห็นดั้งนั้น จึงบอกให้เด็กสาวทำความดีโดยเก็บขยะทุกวัน เราผมของเด็กสาวจะกลับมาผมสวยเหมือนเดิม

เด็กสาวเก็บขยะทุกวัน จนติดเป็นนิสัย ทำอย่างงี้เป็นประจำ จนลืมไปเลยว่าผมของเด็กสาวค่อยๆจะกลับมาเหมือนเดิม

จนในที่สุดสาวน้อยกลับมามีผมสลวยสวยเหมือนเดิม แถมยังได้มิตรภาพที่ดีจากสัตว์ในท้องทะเลอีกด้วย

เรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า การอดทนต่อสิ่งๆหนึ่งไม่ยากเกินไปถ้าเทียบกับสิ่งดีๆที่จะตอบรับกลับมาในวันข้างหน้า

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.