Vastgoed Hasselt klinkt de zomer in! Real Estate Café Hasselt - Summer edition 2016

Alweer een succesvolle editie van Real Estate Café Hasselt

Vorige week donderdag heeft de zomerse editie van het Real Estate Café plaatsgevonden. Voor de zevende keer op rij bracht ING de belangrijkste actoren in de vastgoedsector van Hasselt samen.

Meer dan 150 ondernemers waaronder projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars en andere investeerders kwamen vlak voor het bouwverlof nog een laatste keer klinken op een succesvol jaar.

In een ontspannen sfeer klinken ze de zomer in. Een impressie.

ING als adviseur én vertrouwenspersoon

Al snel blijkt dat de primaire relatie die de aanwezigen met de bank onderhouden veel dieper gaat dan enkel zaken doen. De bank neemt zowel de rol op zich van adviseur als van vertrouwenspersoon. Donderdagavond is dan ook een mooie illustratie van onze belangrijkste doelstelling: de primaire relatie ontwikkelen en onderhouden.

Patrick Koster, Directeur projectontwikkeling Groep GL
Erik Van Den Eynden, Head of Midcorporates & Institutionals bij ING

De rentevoet blijft laag maar stabiliseert

De rentevoet is hard gedaald in 2015, wat heel gunstig was voor vastgoed en hypotheken. Dat zal de komende jaren niet veranderen. Zo kunnen we ons nog tot 2018 verwachten aan een lage rentevoet zonder zo'n forse dalingen.

Hoe de vastgoedmarkt verder zal evolueren, is moeilijk in te schatten. De vastgoedprijzen zullen minder snel stijgen maar eerder stabiliseren. En volgens een studie van ING die vandaag verschijnt, zullen naast de vergrijzing ook andere demografische perspectieven een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van de bouwsector. De investeerders zullen dus steeds kritischer hun projecten moeten kiezen om de risico's te beperken.

Created By
Fadwa Lahssini
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.