Man Cave

Ieder mens heeft af en toe de behoefte zich terug te trekken of zich te omringen met gelijkgestemden. Vroeger had de vrouw daarvoor - als er ruimte was - een naaikamer waar ook de strijkplank leuk kon staan. Tegenwoordig is dat vervangen door de inloopkast of inloop-kamer. Mannen hebben die behoefte ook. In Amerikaanse televisieseries zie je ze veel voorbij komen: de televisiekamers in de kelder of in de garage waar dan een grote breedbeeldtelevisie staat met een oude leren bank en een koelkast. De ultieme mancave.

Zoveel mannen, zoveel mancaves. In Nederland hebben we geen standaard kelders onder het huis en ook niet elke garage is er geschikt voor. Tot zie je ook hier de behoefte van mannen om zich ergens terug te trekken. Want alle schroefjes uit sorteren in verschillende jampotjes, sleutelen aan auto of motor, films of sport kijken op een grote televisie in je eigen kamer(tje) zijn allemaal vormen van mancave.

Douwe Bob heeft ook zijn eigen mancave: the Fool Bar in Amsterdam.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.