De mannen van Diemen & Wormer

In deze serie foto's van de ploegen die werken in Diemen, Blok 6 en 8 en Wormer Moriaanstraat.
Peter begeleidt het betonijzer in paal.
Peter zorgt ervoor dat er zich geen cementresten aan mixer hechten
Rijplaten worden met de machine verplaatst. Ruud geeft aanwijzingen.
Binnen 10 minuten heeft Ruud met zijn collega's de klus geklaard.
Meten is weten. (grote afbeelding!)
Jan houdt van schoon! met een plamuurmes haalt ie de klei en en cementresten weg
Theo werkt graag op niveau. Op dit project heeft hij al 200 palen met beton gevuld.

Wil je ook wel eens gezien worden? Houd dan de nieuwsbrief in de gaten misschien staat de volgende keer jouw project op het programma.

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.