Loading

ENERGIKODEN™

En evidensbasert guide til bedre overskudd i hverdagen
Nytteverdi av materialet: 4,6 av 5 stjerner
Tilbakemelding fra kursdeltakere:

«Fin helhetlig framstilling av et totalbilde med mange viktige elementer, som virker sammen i en helhet»

"Helheten er en stor tommel opp! Kommer til å få masse bruk for dette jeg har lært i dag :)"

«Utrolig bra! Nyttig info – det vil synke inn.»

«Syns det var veldig bra, og fin presentasjon av temaet.»

«Bra innhold og godt forklart.»

Hvem er kurset for?

Kanskje har du gått lenge og følt på kronisk slitenhet, dårlig form, hjernetåke, redusert treningsevne, nedsatt restitusjonsevne, lav kapasitet på aktivitet, men med et ønske om at det må være mulig å gjøre noe! Dette er kurset for deg!

om kurset

ENERGIKODEN™ er et evidensbasert samleverk. Formidlet som et energi og helsefremmende kurs for optimal helse. Kurset er laget for undervisningsformål, og er ikke ment som en erstatning for medisinsk hjelp eller til selvdiagnose.

Du får vite den reelle årsaken til lite energi, med samspillet mellom binyrer, mitokondrier, stoffskifte og det autonome nervesystemet. Samt en systematisk plan for bedring.

Du vil blant annet få lære å rebalansere nervesystemet. Vi kan ha mange faktorer som påvirker nervesystem og stressaktivering. Ofte er det skjulte mekanismer vi bare ser symptomene fra. Det er imidlertid måter å påvirke systemet til å bli mindre følsomt, få mer restitusjon og få tilbake energi og god søvn. I tillegg - mindre opplevelse av stress.

Hvordan kan det hjelpe deg?

Du vil få en praktisk og gjennomførbar plan for bedre energi i det daglige. Du vil få lære hvordan du begynner å bygge opp bedre energi. Selv om du i dag føler deg helt utbrent, og hvordan du finner metoder som kan doble energinivået. Du vil bli guidet gjennom en helhet som ser på alle de viktige faktorene for optimal energi og overskudd.

Cellemotorer kan dobles i antall, de kan blir mer effektive, og de kan restituere og reparere seg bedre. De kan koble opp igjen en nedkoblet energiproduksjon. Alle fire trinnene kan bidra til å få en reell bedring i energinivået. I tillegg til en rekke andre faktorer som nevnt også påvirker.

Det er summen av tiltak som gir mer energi!
praktisk info

Kurset er begrenset til 6 deltakere.

Kurslokale: Lysakerklinikken, Strandveien 8 B på Lysaker.

Varighet fra kl. 11:00-16:00, inkludert 60 min lunsj.

  • 4 minutter gangavstand fra togstasjon/ busstopp Lysaker E18.
  • 33 minuter fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Lysaker togstasjon med Flytog.
  • Parkeringshus/ plass i gangavstand timepris fra 40 - 60 kr.
Kurset er tilgjengelig for individuell oppfølging og veiledning.

(obs: åpne i nettleser om ikke Facebook viderekobler link)

FAQ

1. Hva gjør ENERGIKODEN™ så unik?

Energikoden bygger på fundamentale prinsipper i energiomsetningen vår. Den går i dybden til mekanismene bak hvorfor vi får problemer med lite energi, og veien tilbake til et energirikt liv. Den gir svar på hvorfor vi sliter og hva vi bør gjøre.

Det finnes mange ulike metoder og protokoller der ute som man kan ha nytte av. Og jeg har sjekket ut og testet mange av dem. Det de har til felles er at de setter søkelys på visse deler av løsningen som kan hjelpe, og hvis du har flaks fungerer de på dine problemer.

Men ingen av de dekker hele bildet med energiproduksjon, og alt som påvirker energinivå. Du vil finne noe her og noe der hvis du leter lenge nok. Det ble et problem for meg som ønsket gode svar og kunne se hele bildet. Jeg ønsket å finne alt på et sted, men det stedet fant jeg ikke.

I stedet fikk jeg et ønske om å skape det jeg selv savnet. Kunne sette sammen hele puslespillet, finne brikkene og hvor de skulle plasseres. Resultatet ble ENERGIKODEN™ som i mine øyne er tett på hele puslespillet basert på tilgjengelig kunnskap i 2019.

2. Hvilken kunnskap bygger ENERGIKODEN™ på?

Den bygger på tilgjengelig evidensbasert kunnskap. Det betyr at du kan gå inn på internett og søke opp studier og forskning på de fleste temaene i kurset. Kanskje du ønsker å fordype deg i materiale eller vil ha mer kunnskap. Den vil du finne. Eller så er du fornøyd med de praktiske konsekvensene av oppdatert forskning, og bruker tiltakene i praksis.

Noe av materialet bygger på kliniske erfaringer fra klinikker rundt om i verden. Der hypoteser og teorier er testet ut med gode resultater. Her mangler imidlertid gode studier som bekrefter metodene, men nytteverdien av materialet er likevel stor nok i praksis.

3. Hvem kan ha nytte av å bli med på kurset?

Kurset er for alle! Fra deg som vil lære å vedlikeholde gode energinivå livet ut, til deg som sliter med å komme deg gjennom dagen i dag. Kurset vil ta deg gjennom fundamentale prinsipper for hvordan vi kan skape mer energi og overskudd i hverdagen. Samt hvordan vi kan stoppe "energilekkasjer" som tapper oss for energi.

Prinsippene bak energikoden gjelder således for oss alle, men må selvfølgelig tilpasses hver enkelt sin status. Et av målene med kurset er derfor individuell tilpasning.

4. Er det vi lærer på kurset gjennomførbart?

Ja absolutt. Jeg vet det fordi jeg selv har vært gjennom hele protokollen, og sett at andre kan gjøre det samme. Den kan være utfordrende, men er samtidig enkel. Det er også grunnen til at den blir presentert som et kurs, for du trenger litt hjelp til å se sammenhenger, og starte tiltak på rett måte.

Andre spørsmål? Ring tlf. 922 506 17 eller SMS.

Vel møtt til et energirikt kurs i 2019!

Med energirik hilsen Tor Strømsnes

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.