Loading

ENERGIFREMMENDE KURS 1 OPTIMALE MITOKONDRIER

Om kurset

Kurset "Optimale mitokondrier" er en del av ENERGIKODEN™.

Et energi og helsefremmende kurs med 3 moduler. De kan tas som enkeltstående moduler, eller som en pakke med alle tre. Fokuset på energirike mitokondrier er hovedtema i de ulike modulene, der kurs 1 er introduksjon og basis for tiltak som kan gjøres.

Kurs 2 vil gå dypere inn i kroppens stressrespons, og hvordan kronisk stress påvirker og kan skape lite energi og kronisk utmattelse.

Kurs 3 vil gå nærmere inn på døgnrytme/ nattesøvn og optimal restitusjon på naturlige måter.

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som har gått lenge og følt på kronisk slitenhet, dårlig form, hjernetåke, redusert treningsevne, nedsatt restitusjonsevne, lav kapasitet på aktivitet, men med et ønske om at det må være mulig å gjøre noe!

Hva inneholder kurs 1?

  • Informasjon om ulike tester og tolking av prøvesvar
  • Individuelle behandlingstiltak – din egen plan
  • Kosttilskudd som fremmer energiproduksjon
  • De beste matvarene for god mitokondriefunksjon
  • Hvordan få mitokondriene ut av "forsvarsmodus"
  • Sunt «stress» som er nødvendig for å stimulerer mitokondriene til vekst
  • Livsstilstiltak som reparerer og restituerer mitokondriene

Hvordan kan det hjelpe deg?

Du vil få en praktisk og gjennomførbar plan for bedre mitokondrie funksjon og mer energi. Tiltak som er tilpasset din egen situasjon og strategier som gjør at du kan lykkes med gjennomføringen.

Mitokondrier kan dobles i antall, de kan blir mer effektive, og de kan restituere og reparere seg bedre. Alle tre trinnene er nødvendig for å få en reell bedring i energinivået.

Praktisk info

Du får et utvidet kursmateriell med deg hjem, som vil hjelpe deg i det daglige. Du får også mulighet for videre oppfølging om det er ønskelig. På kursdagen er det enkel bevertning, men anbefales å ta med egen lunsjmat, eller om du ønsker å spise ute.

Hva trenger du gjøre?

Etter påmelding får du link til en side med spørreskjema. Dette for at jeg skal få bakgrunnsinformasjon om deg, og lettere kunne tilpasse kursinnholdet. Du velger selv hva du vil dele av privat informasjon under kurset med andre deltakere. Tema vil tatt opp og presentert på generelt grunnlag.

påmelding

Kurset er begrenset til 6 deltakere, og ved påmelding gjelder førstemann til mølla. Det blir kurs lørdag 12. januar og lørdag 26. januar i Strandveien 8 på Lysaker. Klokkeslett fra kl. 10:00-16:30.

Pris

Inkludert kursmateriell og enkel bevertning: kr. 1500,- ved påmelding før 1. desember. Ordinær pris deretter er kr. 1750,-

Avbestilling kan gjøres inntil 1 uke før kursstart med refundering av beløp.

Spørsmål? Ring tlf. 922 506 17 eller SMS.

Vel møtt til et energirikt kurs i 2019!

Med energirik hilsen Tor Strømsnes

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.