Loading

Peter Lindbergh fotografska razstava v Kunsthal, Rotterdam - 13. 11. 2016

Sredi novembra smo si v Rotterdamu ogledali razstavo znanega modnega fotografa Petra Lindbergha. To je bila največja in verjetno najlepša razstava, kar sem jih do sedaj videl.

Ko sem se vrnil domov so bili tudi naši mediji polni opisov razstave. Peter Lidbergh je letos postal prvi avtor, ki je kultni Pirellijev koledar napravil kar trikrat. Letošnji je bil drugačen - manekenke so bile nenaličene.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.