Loading

Kohti digipedagogiikkaa Kaisa Honkonen, Suomen eOppimiskeskus ry

Jos koronakevättä katsoo käyttäjätilastojen valossa: yhdessä yössä eri alustoille pujahti jo pelkästään Suomesta muutama miljoona uutta käyttäjää. Jos lukuja katsotaan perusopetuksen valossa, meillä on noin 40 000 opettajaa, 2000 koulua ja 500 000 oppilasta. Opettajista vain harvalla oli kokemusta verkkovälitteisestä opetuksesta.

Never let a good crisis go to waste.

Mitä digipedagogiikka tarkoittaa teille?

Digipedagogiikalla tarkoitetaan miten digitaaliset välineet, ympäristöt, materiaalit jne sidotaan pedagogisesti järkeväksi osaksi opetusta. Digipedagogiikka ei siis tarkoita pelkästään verkossa tapahtuvaa opiskelua vaan käsittää koko opetusjaksolla käytettävän oppimisympäristön.

Oppimisympäristöt monimuotoistuvat

Äänestetään siis seuraavista:

 • saavutettavuus
 • oppimisanalytiikka
 • verkko-oppimisen monet muodot
 • hybridi-opetuksen tuomat haasteet oppimiselle ja opetukselle
 • jatkuva oppiminen

Saavutettavuus

Saavutettavuus kuuluu meille kaikille. Erilaiset oppimiseen liittyvät haasteet ovat lisääntymässä. Lukivaikeudet, mielenterveysongelmat, astma ja allergiat, erilaiset sairaudet, pandemia jne.

LÄHDE: Elinor Olaussen, TINEL-hanke, 2019
LÄHDE: Merja Saarela, TINEL-hanke, 17.08.2020

Muutama mielenkiintoinen sivusto saavutettavuudesta ja UDL:stä

Oppimisanalytiikka

Dataa kerätään; erilaisilla kyselyillä, kokeilla, tehtävillä, muistiinpanoille sekä järjestelmien rekistereistä ja logeista. Dataa analysoidaan erilaisilla parametreillä ja niistä usein muodostetaan visualisointeja opettajille, oppijoille sekä hallinnolle. Usein miten oppimisanalytiikkaa hyödynnetään opintojen etenemisen näyttämiseen, opetusprosessien kehittämiseen oppimisen tueksi sekä erilaisten hallinnon päätösten tukena.

Kuva: Erkki Kaila, Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus, 2019

Verkko-opetus on pitkään kulkenut samaa latua. Kaivelimme esiin vanhoja vuosituhannen vaihteen aineistoja ja täytyy vaan todeta, että hyvää pohjatyötä on tehty. Silloin teknologia ei vielä kantanut näin laajaa mediatuotantoa vaan asiat täytyi pakata huolella, jotta niitä pystyttiin hyödyntämään verkon kautta.

Verkossa olemme vuorovaikutuksessa (M. Moore)

 • oppija - oppija
 • oppija - opettaja
 • oppija - aineisto
 • oppija - teknologia
 • oppija - ryhmä
 • oppijaryhmä - oppijaryhmä

Mielenkiintoista lisämateriaalia

Hybridi-opetuksen tuomat haasteet oppimiselle ja opetukselle

 • Opettaja ja osa oppilaista luokassa - osa verkossa.
 • Osa oppilaista luokassa valvovan silmän alla - opettaja ja osa luokasta verkossa
 • Kaikki oppilaat luokassa - opettaja verkossa
 • Opettaja ja oppilaat luokassa - vieraileva opettaja/esiintyjä verkossa

Miten suunnitella opetusta, joka tukee oppijoita saavuttamaan oppimistavoitteet?

Toinen ryhmä voi suorittaa kuvaustehtävää - toinen koostaa niistä raportteja, infograafeja tms.

Hybridiopetuksesta ja sen järjestämisestä on olemassa muutama opas ja ohjeistus

Jatkuva oppiminen

Harva mummo ja vaari olivat soittaneet videopuheluita lastenlasten kanssa saati sitten terveydenhoitajan kanssa.

Kuva: Leena Vainio, 2020

Jatkuva oppiminen tulee olemaan pysyvästi läsnä. Uusi aloja tulee ja niille pitää saada tekijöitä. Hoivarobotti Helka tulee tarvitsemaan huoltajaa ja kouluttajaa - kenellä on pätevyys Helkaa huoltaa? Mistä sellaisen pätevyyden saa, jos on esimerkiksi ammattikorkeasta valmistunut pakkaussuunnittelija tai insinööri tai tradenomi, joka on vaihtamassa alaa?

Kuva: Siiri Ratinen, 2020

Lisäaineistoja:

Kohti digipedagogiikkaa - rohkeasti

Riittääkö, että muutumme virtuaalipäiksi verkkoon? Vai lähdemmekö kehittämään uudenlaista yhteisölliseen oppimiseen perustuvaa oppimisen kulttuuria, joka hyödyntää opetusteknologiaa?

Tehdään se yhdessä!

Kiitos!

 • Muut lähteet:
 • Koli, Hanne. (2019). Avointen oppimateriaalien kirjasto. https://aoe.fi/#/materiaali/3
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): Esi- ja peruskouluopetus [verkkojulkaisu].ISSN=1799-3709. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.11.2020]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pop/2019/pop_2019_2019-11-14_tie_001_fi.html
 • Vuopala, Essi.(2018). Kuinka opimme -verkkoluento. https://www.youtube.com/watch?v=OnWgTuaKUVo&feature=youtu.be
 • Valokuvat: Kaisa Honkonen
 • Kuva Oodista: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helsinki_Central_Library_Oodi,_2019_(01).jpg
 • eOppimiskeskuksen ITK-ständi: Niina Kesämaa
 • Muut kuvat:
 • Photo by Fidel Fernando on Unsplash
 • Photo by Markus Spiske on Unsplash

Credits:

Luotu käyttämällä kuvaa, jonka on ottanut Analia Baggiano - "Happy Hand"