Fotoøvelse

På første bildet så har eg blenderen på f5 og då ser vi at personen (Magnus) er meir i fokus enn bakgrunnen. På det andre bildet så har vi John-Olav og her hadde e blenderen på f32 og då ser vi at bakrgrunnen er like mykje i fokus som John-Olav. Forskjellen på disse 2 bilda er meir dybde skarpheita, Det første bilde så er bakgrunnen mykje meir ute av fokus enn det andre bilde.
På Bildet til venstre så har vi ISO på 100 og her ser vi at vi he fått eit fint og mjukt bilde. Bildet i midten så er ISO-en på 3200 og her ser vi at bildet ikkje er så mjukt som bildet til venstre men vi har ein klarhet på personen i bilde. På bildet til høgre så har vi ISO-en på 12800 og her legger merke til at bilde er meir skarp enn dei andre og det er fordi av alt lyset som kjem inn, i tillegg så kan vi på ein måte sjå pixlar på bilde.
Med lukker tid kan vi få ein uklar bakgrunn eller eit objekt som er uklart og det viser at sjølve objektet eller Bakgrunnen er i bevegelse. Ditta bilde er tatt med lukkertid "1". Med at vi ser at bakgrunnen er i bevegelse gjer bildet ganske kult egt, visst fjeset hadde vøre meir klart i bildet.
Eg hadde "1" i lukkertid når eg tok dette bilde og i samtid så zoomte eg inn på magnus. Så i dette bildet så er det meir dei andre personane i bakgrunnen i begevegelse, mens han som er mest i fokus er meir rolig, kanskje henda og kameraet er i bevegelse. Det som skjer ein effekt på dette bildet er at vi får ein urolig bakgrunn og eit stille hovudobjekt som gjer at dette bilde blir ganske tøft.
Created By
Iver Døving
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.