Loading

Y Diweddaraf o ADAA (Ionawr 2018) Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe

Croeso i argraffiad arbennig o gylchlythyr newydd ADAA i’ch diweddaru a neges o Gyfarwyddwr ADAA, yr Athro Jane Thomas.

Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda o bawb yn Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe

Mae’r Blwyddyn Newydd wedi dod a rhai newidiadau i ADAA gyda Jacqui Neale (TEL) yn gadael ni yn anffodus a Suzie Pugh yn dechrau fel rhan o dîm PG Cert. Dwi’n sicr fyddwch chi hefyd yn falch i groesawi Suzie wrth iddi ymgartrefu i’w swydd newydd.

Yn ychwanegol, rydym wedi rhannu’r rôl rheoloaeth o rhan llwyth gwaith. Mae Chris Hall nawr yn rheoli’r agwedd pedagogeg (PG Cert a Chydnabyddiaeth) ac mae Simon Gibbon yn rheoli agenda datblygiadol o waith ADAA (TEL a CPD).

Mae tîm ADAA yn edrych ymlaen i gyfleoedd a heriau’r blwyddyn sydd i ddod gydag optimistiaeth a ffydd ac yn dymuno Blwyddyn Newydd Dda ar gyfer 2018. Nodwch bydd argraffiad nesaf o Gylchlythyr ADAA yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd mis Ionawr.

Yr Athro Jane Thomas, Cyfarwyddwr ADAA

Cylchlythyr SALT

Mae’r cylchlythyr yma hefyd ar gael mewn ffurf gwahanol
  • PDF (Saesneg)
  • PDF (Cymraeg)
Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau gwelir ein gwefan gan ddefnyddio’r botwm isod neu danfonwch ebost i salt@abertawe.ac.uk.
www.salt.swan.ac.uk
Y Diweddaraf o ADAA (Ionawr 2018)
Created By
Debbie Baff
Appreciate

Credits:

Created with images by edar - "smartphone mobile phone social media icon" • NordWood Themes - "Happy holidays 2018!" • edar - "

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.