Loading

Malin Matson fuerte Förlag

Hugo och hans nya klasskompis

Författare: Malin Matson

Illustratör: Xandra Matson

Idag är Hugo jätteglad. Det ska börja en ny pojke i Hugos klass. Han har bråtttom. Han vill inte missa när den nya pojken kommer till skolan. Han vill vara först med att säga hej. Hugo hoppas att de ska bli bästa vänner.

Det är Jersons första dag i den nya skolan. Han är nervös. Och lite rädd. Jerson har flyttat med sin mamma till Sverige från Colombia. Idag är det hans första dag i första klass på den nya skolan.

HUGO

Det här är Hugo. Han är sju år och går i första klass på Tävelsås skola. Han älskar hästar, hundar och att rita. Hugo är jättesnäll och när han blir stor vill han bli polis. Kompisarna betyder mycket för Hugo och han vill att alla ska få vara med.

JERSON

Det här är Jerson. Han är sju år och ska börja i första klass på Tävelsås skola. Jerson har flyttat med sin mamma till Sverige från Colombia. Han pratar spanska och bara pyttelite svenska. Fotboll är det bästa han vet och han drömmer om att bli fotbollsproffs.

Release 11 december 2018

Press, distribution och förhandsbeställningar prata med Malin på 072 351 21 22

Snart på www.bokinfo.se

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.