Loading

COOP og BOB satser i Førde

BOB har inngått intensjonsavtale med Coop Vest SA om å bygge boliger ved Coop Mega i Førde sentrum.

– Vi har i lang tid vurdert ulike aktuelle tomter i Førde-området, men har egentlig ikke funnet noen som har vært innertier. Derfor er vi nå særdeles glade for at vi nå omsider har funnet et alternativ som vi mener er ypperlig mulighet for både BOB og COOP, og for fremtidige boligkjøpere i Førde, sier Tor-Magne Birkeli. Den tidligere direktøren i BOB Eiendomsutvikling har vært sentral i arbeidet med å få på plass avtalen.

– Det er viktig for BOB å finne de rette prosjektene å satse på, all tid vi ser på oss som like mye en by- og områdeutvikler som en boligbygger. Vi kunne godt ha ervervet tomter og bygd enkeltbygg i Førde på et tidligere tidspunkt, men vi har en strategi om å sette våre byggeprosjekt inn i en større sammenheng. Vi ønsker å skape gode byrom og uteområder for å kunne legge til rette for det gode livet mellom husene, sier Birkeli.

BOB har utviklet og bygget, alene eller sammen med andre, mye av den nye sentrumskjernen i Førde med flere bygg i Storehagen og i Huustunet. Derfor er det et naturlig skritt videre i byutviklingen å se på hvilke muligheter som kan være i Coop Mega-området.

En utbygging der Coop Mega er i dag vil etter intensjonene kunne skje i flere trinn, bl.a. styrt av markedssituasjonen for nye boliger i Sunnfjord-/Førde-regionen. Totalt kan det være aktuelt med opp mot 100 boliger. COOP har også ønsker og planer om utvikling av større volumer med næringsareal på eiendommen. Men alt dette må nå avklares i den videre prosessen med Førde kommune.

Både COOP og BOB er medlemsstyrte samvirkevirksomheter, og det er igjen en «vinn-vinn» mulighet at to organisasjoner tuftet på «delingsøkonomi» finner sammen.

– Vi ser med spenning frem til å kunne utvikle denne eiendommen videre. Eiendommen ligger midt i smørøyet i Førde Sentrum, og nå skal COOP og BOB igangsette dette arbeidet snarest mulig. Dette skal bli et løft for Førde sentrum, og et kombinert butikk/næring og boligprosjekt som gir positive ringvirkninger for hele Førde-samfunnet, avslutter Birkeli.

AVTALE: Liv Judit Straume fra BOB og Rune Økland, viseadministrerende direktør i Coop Vest, foran COOP Mega-bygget som etter planen skal danne fundament for et nytt boligkompleks i sentrum av Førde.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har en intensjonsavtale med Coop og jeg ser virkelig frem til det videre samarbeidet med de dyktige folkene der. Spesielt spennende blir det å se hvordan vi kan få et blomstrende bomiljø i dette området som jo alle førdianere kjenner så godt til, sier Liv Judit Straume, regiondirektør for BOB Region NordVest. Hun fortsetter: – Jeg har store forventninger til vår leveranse inn til fellesprosjektet, og begrunner det bl.a. i mine mange spaserturer i Damsgårdsundet i Bergen, der BOB har forvandlet et heller slitent miljø til at det nå er en ren nytelse å vandre mellom

- Vi gleder oss til å vere aktivt med på byutviklingen i Førde sentrum, og BOB er ein ideell samarbeidspartner for oss i Coop Vest, sier administrerende direktør Geir Espe.

- Vi har lenge tenkt på hvilke muligheter som ligger i «Domuseigedommen», og vi ser for oss å utvikle et spennende prosjekt med næringsvirksomhet bygget rundt en god dagligvareforretning samt leilegheter. Her skal det bli godt å bo og godt å handle!

- Men det er myje arbeid som nå skal gjøres før spaden stikkes i jorden og byggearbeidet blir satt i gang, men dette vil bli fint, avslutter Espe.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.