Rachid Azaoum Del Monte Jasmine

Rachid Azaoum is een Marokkaanse jongen die gemigreerd in toen hij zeven jaar was. Hij werd groeide op in een familie waarin beide ouders werkten. Dat heeft veel invloed gehad op wat hij wou bereiken. Hij gaf nooit op. Hij ging studeren na zijn middelbaar. Na zijn hoge school ging hij zijn doelen na. Hij werkte als jobstudent bij de Quick. Aangezien hij groeide in zijn job, heeft Quick niet verlaten. Hij groeide op tot Quality Manager. Door zijn doorzettingsvermogen heeft hij zijn doelen bereikt. Hij heeft nu drie bedrijven en heeft in 2013 een prijs gekregen van BestQuick franchisenemer. In 2008 investeerde hij voor het eerst in Brico City. Rachid Azaoum staat erom bekend een groot hart te hebben voor iedereen die hulp nodig heeft.

Een mail naar Rachid Azoum
zijn antwoord
ontmoeting met Rachid Azaoum
Interview van Rachid Azaoum
Rachid Azaoum was verkozen tot beste franchisnemer van de QUICK group in 2014
Diwan Awards van beste ondernemer van marokaanse afkomst in 2016
VERSCHILLENDE "SUPREME AWARDS" VOOR DE BESTE COMMERCIELE EN KWALITATIEVE RESULTATEN VAN ZIJN RESTAURANTS IN 2017

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.