КАК ДА РАБОТИМ ПО-СМИСЛЕНО И С ПОВЕЧЕ СЪТРУДНИЧЕСТВО, ТАКА ЧЕ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПРОЕКТИТЕ И ОБЩНОСТИТЕ НИ ДА ПРОЦЪФТЯВАТ? обучение по методите на Art of hosting | софия | юни 2017

Няма друго време като сегашното - живеем в постоянно променящ се, комплексен и непредвидим свят. С нарастването на несигурността се увеличава и натискът за незабавни резултати, което от своя страна изтощава и разединява хората, води до честа смяна на работата и като цяло подкопава устойчивостта на общите усилия в бизнеса и обществото. В същото време много хора от различни сфери намират кураж да се захванат със смислена работа с автентични партньорства и да предизвикват статуквото. През юни четиресет и двама от тези смели хора се събраха в сърцето на София, за да учат, отучват, да експериментират и да съ-творяват нови модели на работа и живот.

Графики от @joyatlarge

Кой се присъедини към нас?

От България до Сингапур, 42 професионалисти от различни сфери се присъединиха към обучението по методите на Art of Hosting. Предприемачи, активисти, служители в компании, преподаватели, хора на свободна практика...

...работещи в сферите на образованието, градското развитие, опазване на околната среда, работа с младежи, работа с данни...

"За мен е ценно да бъда тук, защото уча, откривам, търся решения и баланс."

Какво научаваме за сътрудничеството?

  • Ученето за сътрудничество става в действие и чрез сътрудничество
  • Понякога сътрудничеството означава да седнете и да чакате другите да действат
  • Общата цел и визия са в основата на смисленото сътрудничество
  • Ясен лидер и ясни последователи НЕ е добър пример за екип, който наистина си сътрудничи.
Graphic recording by Nikos Rovakis

Методите на Art of Hosting - лесен начин на навигираме комплексни проекти и да ангажираме хората

МЕТОДЪТ НА КРЪГА - Древен подход към разговорите с много съвременни приложения - когато е необходима по-голяма дълбочина и истинско слушане.

МЕТОДЪТ НА КРЪГА

ОТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО - Дайте на участниците в срещата възможност да създадат свой собствен дневен ред и да се съсредоточат върху това, което в действителност има значение за тях в момента.

ОТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО

PRO-ACTION КАФЕ - Изследвайте колективната интелигентност на група около конкретни проектни идеи.

PRO-ACTION КАФЕ

РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ - внесете реални или фолклорни истории, за да помогнете на хората да осмислят своя опит и да намерят мъдрост от предишен опит.

РАБОТА В ГРУПИ ПО ТРИМА - Формат за изследване на лични теми с подкрепата на съмишленици. Създава пространство за дълбоки разговори, споделяне на истории и добро слушане.

Работа и живот между хаоса и реда

The four fold practice - начин да навигираме между хаоса и реда

Graphic recording by @joyatlarge

Устойчивост чрез итеративен дизайн на процеси

Линда Джой Мичъл и Мария Скордиалос споделиха своя опит от работата си с общинския съвет в Харогейт в Обединеното кралство, където използват подход за участие, за да преосмислят организационната култура, като ангажират служителите от всички роли и йерархични нива. Те използват итеративен дизайн на процеси, за да илюстрират по-добре как можем да включваме широк кръг от заинтересовани страни в големи процеси на промяна.

"Страхотна сесия за това как да създаваме процеси на промяна, базирана на истински случай от работа с общината на Харогейт. Тези процеси имат толкова много приложения!"

Някои от проектите, по които работихме заедно

  • Създаване на споделено пространство и център по импровизационен театър в София
  • Проект за свързване на изкуствата и банковия сектор
  • Създаване на проект за овластяване на местните общности
  • Създаване на включваща организационна култура в MitOst
  • Дизайн на обучителен курс в сферата на работата с данни чрез методите на участието
  • Създаване на общностен център и устойчив бизнес модел за ИМКА Габрово

Голямата картина

Графика от Никос Ровакис

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.