Η επιχείρηση σου... όμορφη, φροντισμένη, χρόνια στην πιάτσα, γνωστή σε όλη την πόλη...
Πολλοί πελάτες, μεγάλοι τζίροι, μικρός ανταγωνισμός, ωραία ήταν...
Τα έκανες όλα...

Είχες "ηλεκτρονικό εγκέφαλο"...

...τύπωνες αφίσες και φυλλάδια...

...έβαζες διαφημίσεις σε εφημερίδες σε περιοδικά και στο ράδιο...

...τέλεια...

Μεχρι χθες
Ήταν το ρεύμα της εποχής... τα εργαλεία για την επιχείρηση σου... το ακολούθησες... και καλά έκανες...

Σήμερα ;

Νιώθεις έξω από το παιχνίδι;

Έχεις ακούσει για...

MOBILE APP ?

SOCIAL MEDIA MARKETING ?

BEACON TECHNOLOGY ?

GEOFENCING ?

MOBILE LOYALTY SYSTEMS ?

DIGITAL COUPONING ?

Εάν θεωρείς ότι πρέπει να συνεχίζεις να παίζεις μπάλα, θα σε βάλουμε στον λαμπερό κόσμο της τεχνολογίας για να είσαι μέσα στα πράγματα, και να σε βοηθήσουμε να εκτοξεύσεις την επιχείρηση σου κερδίζοντας νέους πελάτες και περισσότερα κέρδη.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.