Er du mann over 50? HAR DU ET GODT POLSTRET VASKEBRETT?

TENKER DU AT DET ER SÅNN DET ER Å BLI GAMMEL?

Er alt litt tyngre enn det var før?

Synes du det er greit at helsa skal skrante de siste 30 - 40 årene av livet ditt?

Eller hadde det vært bedre å kunne føle seg mer vital?

Hva om det er enklere enn du tror?

Bukfedme, et midjemål på 102 cm eller mer, beskrives som den moderne verdens farsott. Studier viser at det er mye farligere enn vi tidligere har trodd og kobles opp mot både hjertesykdom, reumatsime, diabets, demens og kreft.

Hva om jeg fortalte deg at du kan

- fortsette å kose deg med god mat

- føle deg god og mett hver dag

- gjøre enkle grep for å komme nærmere vaskebrettet igjen

- få tilbake din vitalitet og energi

- være sunn og sterk lenge etter at du har passert 50

Du tenker kanskje hvordan?

Vel, ta kontakt så finner vi helt sikkert ut av det

Eller send en e-post til

nina@livsstilsmedisin.com

Endringer trenger ikke være vanskelige

Nina Husø, Ernæringsterapi

Du finner meg her:

Strandveien 8 B, 1366 Lysaker

Komplett tilbud innenfor private legetjenester, ernæring, muskulær behandling og livsstil.

Created By
Nina Husø
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.