Loading

De Duivels in de SLOS arena Belgiƫ - Tunesiƫ, 23 juni 2018

Het was een beetje broeierig in de SLOS arena maar die was toch mooi vol gelopen voor een namiddagje voetbal op een groot scherm. Een fotoverslag van onze reporter ter plaatse.

Pronostiek

De pronostiek kwam echter niet uit. 5-2 had waarlijk niemand verwacht (alhoewel iemand voor 6-0 was gegaan). Er waren 37 inzendingen wat de pot op 74euro bracht. Die gaat integraal naar de aankoop van sportmateriaal.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.