TIESITKÖ, ETTÄ IHMISESTÄ NOUSEE ILMAAN MUUTAKIN KUIN HENKI?

VUONNA 2015 VOIMAANTULLEEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KAIKKIEN KREMATORIOIDEN ON PÄÄSTÄVÄ HELCOMIN ASETTAMIIN PÄÄSTÖRAJOITUKSIIN VUOTEEN 2020 MENNESSÄ
KREMATORIOIDEN PIIPUISTA NOUSEE VUOSITTAIN XXX XXX XX LITRAA SAVUA. SAVUN JOUKOSSA ILMAAN KULKEUTUU MYÖS HAITALLISIA SAASTEITA, JOITA OLEMASSA OLEVAT ILMANSUODATIMET EIVÄT POISTA.
SAASTEET KULKEUTUVAT ILMAAN, JOTA ME KAIKKI HENGITÄMME.
ILMANSAASTEET OVAT YKSI SUURIMMISTA HENGITYS- JA VERENKIERTOELIMISTÖN SAIRAUKSIEN AIHEUTTAJISTA. TÄSTÄ JOHTUEN EUROOPASSA KUOLEE 350 000 IHMISTÄ ENNENAIKAISESTI VUOSITTAIN.

Soita Ja Kysy Lisää Päästömääräyksistä: +3584012345678

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ VÄHENTÄÄKSESI HAITALLISIA PÄÄSTÖJÄ?

Tällä hetkellä krematorioiden savunsuodatin suodattaa ainoastaan suurimmat saastehiukkaset, jolloin haitallisia saasteita pääsee hengitysilmaan. Tassu Crema toimii hiukkasten sähkövarauksia hyödyntäen. se poistaa xx% kaikista palamisprosessin aikana syntyvistä savuhiukkasista.

Miksi valita Tassu Crema?

Palamisprosessissa syntyy myös lämpöenergiaa, jota laitteen avulla voidaan uusiokäyttää kiinteistön lämmitykseen. näin saadaan säästöjä myös lämmityskustannuksiin.

Tassu Crema on integroitavissa minkä tahansa krematorion kanssa. Tassu Crema on kooltaan mxm joka on yli kymmenen kertaa pienempi kuin muut vastaavat laitteet. Tassu Crema kerää polttaessa syntyvät hiukkaset säiliöön, joka on helppo puhdistaa xx ajan välein.

"en ollut uskoa silmiäni, kun tassu creman käyttöönoton jälkeen krematoriomme piipusta nousi oikeasta puhdasta savua!" -Matteus Pentti
TASSU CREMA ON SUOMALAINEN INNOVAATIO, JOKA SÄÄSTÄÄ RAHAA JA LUONTOA.

Soita Ja Kysy Lisää: +35812345678

Credits:

Created with images by wongaboo - "A hot day" • wongaboo - "A hot day" • wongaboo - "A hot day" • Thomas Leuthard - "The Priest..."

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.