Osmanlı'da Savaş Esirleri ve Kölelik Sistemi / Osmanlı'da Ayrıcalıklar Zeynep Soydan L9/1

Osmanlı'da Savaş Esirleri ve Kölelik Sistemi

Osmanlı İmparatorluğu yeni kurulduğu zamanlarda, kölelik kavramı henüz ortaya çıkmamıştı. Savaşta ele geçirilen esirler öldürülür, fidye ile serbest bırakılır veya çok düşük ücretlerle tarlada çalıştırılırlardı.

Savaş esirleri, Orhan Bey Dönemi’nde köle olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Orhan Bey

.

Köleler cinsiyet, yaş ve güzelliklerine göre değer biçilirdi. Kölelerin 5’te biri devletin malıydı. Geri kalan savaşta yer alan askerler arasında paylaştırılırdı.

Buna ek olarak Osmanlı’da köle ticareti de yaygındı. İnsanlar kaçırılır, hediye edilir ya da aileleri tarafından satılırdı.

Köleler belirli bir süre sonunda azat edilmeye hak kazanırdı.

CEZALARDA AYRICALIKLAR

Osmanlı'nın ceza sisteminde ırka, cinsiyete, cezayı işleyen kişinin toplumdaki seviyesine, sahip olduğu paraya göre, ayrıcalıklar tanınmıştır. Kimisi olması gerekenden daha hafif, kimi daha ağır cezalara çarptırılmıştır.

Bazı Örnekler:

Beyaz köleler dokuz, siyah köleler yedi yıl sonunda azat edilirdi.

Kadın köleler (cariyeler) odalık olarak kullanılırlardı, yani padişaha armağan edilirlerdi. Erkek köleler ise fiziksel güç gerektiren ayak işlerinde çalıştırılırlardı.

Cellatlar, Müslümanların kesik başlarını cesedin koltuğunun altına koyarlardı. Bu yüzden devletin üst düzey görevlileri, “kelle koltukta geziyoruz” ifadesini çok kullanırlardı. Bu tehlikeden korkmamak, vurdumduymazlık anlamına gelmektedir. Gayrimüslimler ise yüzükoyun yatırılarak, kesilen başları kıçlarının üzerine konulurdu.

Şarap içmek ve sarhoş olmanın cezası 80 sopaydı. Fakat çocuklar, gayrimüslimler ve deliler bu cezadan muaftı.

Kaynakça:

Akbulut, İlhan. "İSLAM HUKUKUNDA SUÇLAR VE CEZALAR." İSLAM HUKUKUNDA SUÇLAR VE CEZALAR (n.d.): n. pag. Web. 21 Apr. 2017. <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/284/2590.pdf>.

Anglin, Andrew. "Blond, Tall, with Honey-Colored Eyes: Jewish Ownership of Slaves in the Ottoman Empire." Daily Stormer. N.p., 18 Apr. 2016. Web. 07 May 2017. <https://www.dailystormer.com/blond-tall-with-honey-colored-eyes-jewish-ownership-of-slaves-in-the-ottoman-empire/>.

Author by Webofisi.com Copyright (c)2000. Biyografi.net: Orhan Bey Biyografisi - Ünlülerin Biyografileri Burada. N.p., n.d. Web. 07 May 2017. <http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=128>.

Gamm, Niki. "African Slaves in the Ottoman Empire - TASTE OF THE PAST." Hürriyet Daily News | LEADING NEWS SOURCE FOR TURKEY AND THE REGION. N.p., 02 Aug. 2014. Web. 07 May 2017. <http://www.hurriyetdailynews.com/african-slaves-in-the-ottoman-empire.aspx?pageID=238&nID=69858&NewsCatID=438>.

John, Martin. "The Irish Slave Trade – The Forgotten “White” Slaves." Global Research. N.p., 17 Mar. 2015. Web. 7 May 2017. <http://www.globalresearch.ca/the-irish-slave-trade-the-forgotten-white-slaves/31076>.

Joseph, Alli. "Stories about Wine." Salon. N.p., n.d. Web. 07 May 2017. <http://www.salon.com/topic/wine/>.

Mandal, Dattatreya. "10 Incredible Facts About the Ottoman Empire And Its Army." Realm of History. N.p., 28 Nov. 2016. Web. 07 May 2017. <https://www.realmofhistory.com/2015/12/14/10-incredible-things-you-should-know-about-the-ottoman-army/>.

Created By
Zeynep Soydan
Appreciate

Credits:

Photo credits are in the "Kaynakça" Section.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.