Loading

Det gjorde vi i 2018 - hvad kan vi gøre for dig?

Amager Vest Lokaludvalg vil gøre Amager Vest til et endnu bedre sted at bo. Her på siden finder du eksempler på projekter, vi har støttet eller projekter, vi selv har sat i gang i 2018. Vi håber, det kan inspirere dig til at tænke over, hvordan vi hjælper hinanden med at skabe en bydel, hvor der er plads til mennesker, natur, byliv og ro.

Hvad kan du gøre for din bydel? Og hvordan kan vi hjælpe?

Det støttede vi i 2018

Bydelspuljen kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Vi støtter projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen. Herunder er seks eksempler på projekter, vi støttede med midler fra Bydelspuljen.

Stressforeningen: Projektet Gå-dig-glad bruger bynaturen på Amager til rekreative aktiviteter for stressramte borgere.

Tietgen Festival: En todages festival i maj, hvor de studerende inviterede alle indenfor til koncerter, vandaktiviteter ved kanalen og gratis morgenmad.

Gadelauget: Hallandsgade, Sverrigsgade, Kongedybet og Norgesgade arrangerer lysvandringer og inviterer til gadefester.

Liv i Sundby: Kulturforeningen tilbyder kulturoplevelser og foredrag, workshops, dialogmøder og rundvisninger på Amager.

Amagerstemplet: Podcastserien Amagerstemplet går på opdagelse i røverhistorier, stereotyper og de særlige steder og mennesker, der kendetegner Amager.

Plastikposefrit Amager: Bevægelsen Plastikposefrit Amager skal minimere plast på Amager.

Film: Plastikposefrit Amager

Mød Mona fra Plastikpose-frit Amager, der kæmper for miljøet, én hjemmesyet genbrugsstofpose ad gangen. Måske kan du få inspiration til, hvad du kan gøre for din bydel og hvordan vi kan hjælpe!

Har du en idé til et projekt, aktivitet eller et arrangement, der danner fællesskaber på tværs af bydelen, styrker demokratiet eller fremmer dialogen? Læs mere om Bydelspuljen og hvordan du ansøger om midler fra lokaludvalget på vores hjemmeside.

Det gjorde vi i 2018

Vi arbejder for at forbedre forholdene indenfor sociale, kulturelle, fysiske og miljømæssige problemstillinger, så vores bydel bliver et endnu bedre sted for alle. I 2018 arrangerede vi debatter, workshops og informationsmøder om alt fra kirsebærtræer til befolkningstilvækst. Se eksempler på vores arbejde i filmene om Nabohaven på Telemarksgade og Stofindtagelsesrummet på Sundholm.

Film: Stofindtagelsesrum på Sundholm

Amager Vest Lokaludvalg og Samarbejdsforum Sundholm arbejder videre på at etablere et stofindtagelsesrum på Sundholm. Dialogen med brugere, ansatte og medarbejdere, eksperter og naboer viser, at der er behov for at hjælpe både stofbrugerne og naboerne i området

Film: Bevar Nabohaven

Mød Tina Belsø, der har startet Nabohaven i Telemarksgade og se hvordan Amager Vest Lokaludvalg gik sammen med de grønfingrede frivillige kræfter for at bevare haven.

Vil du være med til at gøre Amager Vest til en bydel, hvor der er plads til forskellighed for mennesker og byrum eller har du behov eller bekymringer, som du mener, Amager Vest Lokaludvalg kan hjælpe med, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kort om Amager Vest Lokaludvalg

Tryk på billederne for at gøre dem større

Credits:

misc

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.