Foto på valghold Skagen Skoleafdeling 2016 - 2017

Sidste gang vi var på tur med Valgholdet skulle vi til Jennes Sø. Vejret var godt, men desværre blæste der rigtigt meget.

På billedet ovenover kan kan man se, at vi gjorde ophold ved den nye sø: Guldmajs Sø

Maskiner arbejdede på højtryk for at få søen færdig inden sommer.

Her nåede vi til Skagen Odde Centeret (Fortet)

Vi gik på den nye natursti gennem Nedre Mosen og hen til Redningshuset og Kuplerne. Vi fandt en geocache på vejen.

Redningshuset er i en elendig forfatning.

Andre havde også fundet vej til søen. Det var 4. x som var på tur med Bent Buchhave.

Blæsten skabte røre i søen

Nogen fik sig et lille hvil på broen

Fred og ro efter at de små børn fra 4. var draget afsted

så gik det hjemad til skolen i en forrygende blæst. En af eleverne fra 4. var punkteret, og derfor fulgte han med os hjem.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.