Hockey & Tennis in de druivenstreek

HTC ISCA staat voor het uitoefenen van sportieve activiteiten van hoog niveau in een familiale context. De beoefening van de sport vindt plaats in competitie- en recreatief verband.

Bij de training van onze (jeugd)leden wordt heel veel nadruk op sportiviteit en prestaties gelegd.

Bij HTC ISCA heerst een gezellige ambiance gebaseerd op het familiale karakter, dit is een sterk bindmiddel tussen de leden en de vereniging.

Actieve participatie aan het verenigingsleven is belangrijk: de leden ervaren HTC ISCA niet als een club die hen een dienst levert, maar eerder als een vereniging waaraan ze zelf bij kunnen dragen en waarvan ze veel terugkrijgen. Daarom speelt een groot deel van het sociale leven van veel van onze leden zich af rond HTC ISCA.

De missie luidt: Het bieden van mogelijkheden tot het beoefenen van de hockey en tennis sport voor iedereen op eigen niveau, variërend van prestatie- tot breedte-hockey/tennis, waarbij de verbetering van vaardigheden, de prestaties en het plezier centraal staan.

Onder prestatie-hockey/tennis wordt verstaan het streven naar zo hoog mogelijke prestaties op een zo hoog mogelijk niveau, waarbij van spelers, trainers en begeleiders een grote inspanning wordt gevraagd in de vorm van tijd en inzet bij trainingen, voorbereiden op wedstrijden en de wedstrijden zelf. Kortom de hockey & tennis sport is de dominante drijver in de tijdsbesteding.

Onder breedte-hockey/tennis wordt verstaan het streven naar een prestatie op een acceptabel niveau waarbij de sport een minder dominante plaats inneemt in de tijdsbesteding. Maar waarbij training en opleiding wel een onderdeel vormen van het bedrijven van de hockey & tennis sport.

Voor prestatie-hockey/tennis geldt dat spelers worden geselecteerd op basis van kwaliteiten. Voor breedte-hockey/tennis geldt dat een aanmelding van spelers voldoende is om in deze afdeling te willen deelnemen.

Om zowel prestatie hockey/tennis als breedte-hockey/tennis te kunnen aanbieden zal HTC ISCA een basis moeten creëren van 1.000 actieve wedstrijdspelers. Stabilisatie/groei is noodzakelijk om prestatie-hockey/tennis op lange termijn te waarborgen. Om stabilisatie/groei te ondersteunen moet HTC ISCA naast prestatie-hockey/tennis ook mogelijkheden bieden om op een puur recreatieve manier deze sport te beoefenen.

HTC ISCA zet vooral in op jeugdwerking van 5 tot 18 jarigen. Door de jaren heen is gebleken dat wij hier heel sterk in scoren en reeds een reputatie hebben opgebouwd bij andere clubs als hier een voorbeeldfunctie te zijn. De jeugdwerking bestaat uit een zeer uitgebreid sportief plan waar ook beleving primordiaal is. Elk kind moet zich thuis voelen en naast sportieve ontwikkeling met plezier naar de club komen. Naast de reguliere trainingen en wedstrijden met gekwalificeerde trainers en begeleide coaches, wordt de hospitality verder benadrukt met het organiseren van stages en specifieke evenementen in een groene en veilige omgeving. De infrastructuur en hostmanship draagt bij tot een familiegevoel waar HTC ISCA voor stond, staat en blijft gaan.

Een nieuwe milestone: in 2017 stemden onze leden de naamswijziging goed om de naam Oranje te veranderen naar ISCA. Op die manier wensen we de link en verbintenis met de omgeving meer te gaan onderlijnen. ISCA is de oude romeinse naam voor rivier de IJse die door de streek loopt. Daarnaast kennen de mensen uit de Druivenstreek ook ISCA als een wijncoöperatie opgericht door de beroemde jazzmuzikant Albert Michiels die ook Jazz Hoeilaart International oprichtte. Naast de wijncoöperatie komt de naam ISCA nog veelvuldig terug in de namen van lokale bedrijven en instellingen.

De club is zeer gunstig gelegen ten zuiden van Brussel in Hoeilaart met een makkelijke bereikbaarheid vanuit de E411.

Onze huidige infrastructuur:

- 2 kunstgras hockey velden waarvan één recent waterveld

- 3 recente all-weather tennisbanen

- Een ruime veilige parkeerplaats

- Een gezellig clubhuis met overdekt terras en kleedkamers

- Terrein van 2 hectare met veel groen en open ruimtes voor de kinderen/families

Onze bijdrage aan het milieu:

- Scheiden al ons afval: Papier/Glas/PMD/Rest

- Verlichten met LED

- Recuperen water in een bekken en besproeien daar ons waterveld mee

Hockey & Tennis Club ISCA

Historiek

Opgericht door een groep nederlandse vrienden in 1969

Brede diversiteit en vele nationaliteiten werden lid door de jaren heen

Huur van velden bij start

2010 Aankoop terreinen

Met trots zijn we de enige gecombineerde Hockey & Tennis Club in de Druivenstreek

Missie

Het aanbieden van hockey en tennis aan iedereen op eigen niveau, waarbij de verbetering van vaardigheden, de prestaties en het plezier centraal staan.

Hockey is HOT
Jeugd

We zetten ons vooral in op jeugdwerking van 5 tot 18 jarigen, uit alle lagen van de maatschappij.

Door de jaren heen is gebleken dat wij hier heel sterk in scoren en reeds een reputatie hebben opgebouwd bij andere clubs als hier een voorbeeldfunctie te zijn.

De jeugdwerking bestaat uit een zeer uitgebreid sportief plan waar ook beleving primordiaal is. Elk kind moet zich thuis voelen en naast sportieve ontwikkeling met plezier naar de club komen.

Vrijwilligers

HTC ISCA leeft en bestaat door de inzet van vrijwilligers. Naast enkele trainers en coaches, worden alle taken belangeloos opgenomen door verschillende commissies waar één-ieder instaat voor de goede werking van de club. Rekening houdend dat elke persoon dit doet naast zijn of haar andere verplichtingen en dit omdat elke vrijwilliger maar 1 iets voor ogen heeft: Het belang van de club

Hockey op zowel een zand- als een waterveld

Tennis op ISCA

Wil je graag eens kennismaken met onze mooie all-weather tennis terreinen?

Kijk dan op onze website welke stages er lopen of contacteer ons voor een vrijblijvende training sessie. Er is niks fijner dan tennis in openlucht...

Tennis op prachtige all-weather terreinen in de Druivenstreek
Belgian Red Lions

Hockey is HOT

Veranderd Hockey Landschap

Gegroeid tot de wereldtop

Omkadering zeer professioneel

Hockey groeit explosief

Meer media-aandacht

Verhoogde participatie gemeentelijk, intra-gemeentelijk en gewestelijk vlak

Ambitie en professionaliteit clubs verhoogt

De rol van ISCA?

Veel talent zowel bij spelers als trainers, leden

Training evolueert (meeting coach/trainer)

Spelen hoog gezien het aantal leden

Gedreven ambitie

Nieuw waterveld

Spelen Nationaal

Resultaten indoor kampioenschap

De KBHB en HTC ISCA hechten veel belang aan sportiviteit en respect in hockey. Om dit te kunnen uitdragen, is een gedragscode opgesteld in '10 geboden' die elke speler, vanaf z'n eerste inschrijving zou moeten volgen. Ook de ouders spelen een zeer belangrijke rol in de opbouw van sportief gedrag bij jonge spelers. Alle(e)n tezamen kunnen we fair-play realiseren!

Leden aantal

SWOT - ISCA

Strenghts:

Ambition & Fun: spelen in de subtop

Familiale gezellige sfeer, zowel op het veld als in het clubhuis.

Heel veel vrijwilligers

Winnaars mentaliteit

Heel veel talent

Mooie velden, prachtige potentiële infrastructuur

Jeugdwerking

Weakness:

Staat clubhuis

Veel vrijwilligers

Te weinig aanwezigheid in Overijse, Hoeilaart & Huldenberg

Tennis niet genoeg gepromoot

Sponsorbeleid

Indoor training faciliteiten

Onze Actiepunten

Groei

Vanuit de regio (Druivenstreek)

Betrokkenheid gemeentes

Inter- gemeentelijk (Druivenstreek)

Betrokkenheid scholen

De club van de streek

Extra Capaciteit beschikbaar

+500 hockeyleden

+200 tennisleden

Professionaliseren

Technische Commissie

Techniek

Infrastructuur

Bestuur

Meer teams

Diversiteit

Experten

Sponsoren

Breder bereik

Toegankelijkheid / Voor iedereen

MVO

Kinderen

Laagdrempelig

G-Hockey

Return = Commitment

Sponsor Packages

Diamant - Hoofdsponsor

Logo op Shirts vooraan van alle teams

Logo op Hockeyballen

Logo op lidkaart

1 Vlag op terrein

4 Reclameborden langs hockey- en tennisveld

Vermelding hoofdsponsor op TV schermen in clubhouse

2 pagina pub in ledenboek

Vermelding logo op alle club publicaties (flyers, eventsposters, ...)

Logo vermelding op social media van Club

Logo vermelding op website Club

2 dagen gebruik faciliteiten club voor teambuilding/Seminarie

Sponsordag met clubkampioenen & fotosessie

Netwerkevent met sponsoren & select clubleden

4 x Gebruik adressenlijst club (#2000) voor mailingdoeleinden

4 gratis hockey/tennis leden

20.000€/jaar

Goud

Logo op Shirts achteraan van alle teams

Logo op lidkaart

3 Reclameborden langs hockey- en tennisveld

Vermelding sponsor op TV schermen in clubhouse

1 pagina pub in ledenboek

Vermelding logo op alle club publicaties (flyers, eventsposters, ...)

Logo vermelding op social media van Club

Logo vermelding op website Club

1 dag gebruik faciliteiten club voor teambuilding/Seminarie

Sponsordag met clubkampioenen & fotosessie

Netwerkevent met sponsoren & select clubleden

2 x Gebruik adressenlijst club (#2000) voor mailingdoeleinden

3 gratis hockey/tennis leden

9.000€/jaar

Zilver

Logo op Shirts mouw van alle teams

2 Reclameborden langs hockey- en tennisveld

Vermelding sponsor op TV schermen in clubhouse

1/2 pagina pub in ledenboek

Logo vermelding op social media van Club

Logo vermelding op website Club

Sponsordag met clubkampioenen & fotosessie

Netwerkevent met sponsoren & select clubleden

1 x Gebruik adressenlijst club (#2000) voor mailingdoeleinden

2 gratis hockey/tennis leden

5.000€/jaar

Brons

1 Reclameborden langs hockey- en tennisveld

Vermelding sponsor op TV schermen in clubhouse

1/4 pagina pub in ledenboek

Logo vermelding op social media van Club

Logo vermelding op website Club

Sponsordag met clubkampioenen & fotosessie

Netwerkevent met sponsoren & select clubleden

1 gratis hockey/tennis lid

2.000€/jaar

Bestuur ISCA

Voorzitter

Arvin Willemse

0470/822.407

voorzitter@htc-isca.be

Hockey Manager

Martijn van der Erve

0475/76 00 36

hockey@htc-isca.be

Penningmeester

Joris Rome

0475/501.707

penningmeester@htc-isca.be

Tennis Manager

Frank Verbrugge

0477/436.689

tennis@htc-isca.be

Secretaris

Nynke la Porte

+31/655.158.282

secretaris@htc-isca.be

Horeca Manager

Iemke Kuijper

0478/577.339

horeca@htc-isca.be

Created By
Koen Bert
Appreciate

Credits:

Credits by gibbon.ooo

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.