Mr musteqja Birthday 🎉🎉

Berat Abazi, urime ditelindjen e 19-te, shpresoj qe ke me prit edhe shume tjera, se paku edhe 81 tjera qe t'a formosh numrin magjik 💯

Po ashtu shpresoj qe do te kesh kohe te mira dhe ne te ardhmen, me sa me pak sfida, dram, tragjedi dhe uroj te kesh lumturi, paqe dhe pasuri si dhe shendet

Ishte kjo embelsira e ditelindjes tende para 1 viti ku e festuam se bashku ne dhe disa shoke tjere

Dhe kete vit ashtu kemi planifikuar t'a festojme se bashku. Dhe te kemi momente te paharrueshme

I nderuar, kjo foto eshte bere pikerisht sot '1 vite me pare'. Ku shihet qarte se ka reflekse marramendese kjo foto'.

PER TE MOS TA ZGJATUR ME SHUME, URIME EDHE NJEHERE DHE KALOFSH MIRE

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.