Loading

DDMRP po polsku Innowacyjna metoda planowania logistycznego

RADYKALNE ZMIANY

Jesteśmy świadkami rewolucji w zakresie planowania logistycznego i zarządzania operacyjnego.

Na naszych oczach powstaje nowe narzędzie przystosowane do realiów XXI wieku - ogromnej zmienności i niestabilności.

Jak zwykle mamy dwie możliwości:

 • możemy zostać z tym, co mamy
 • lub stanąć do wyścigu z konkurencją

Na czym polega problem tradycyjnego planowania?

NIEZDROWY KONFORMIZM

Tradycyjne systemy planowania i kontroli logistyki (klasy MRP dla produkcji i DRP dla dystrybucji) opierają się:

 • na szczegółowych prognozach popytu
 • na ich podstawie dochodzi do zakupu materiałów
 • następnie do wypychania zleceń produkcyjnych z produkcji
 • w efekcie do wypychania zleceń dystrybucyjnych do punktów konsumpcji.

Taki system nazywamy „Wypchaj i Promuj”.

Te przestarzałe systemy i zbiory zasad powodują ogromne spory, tarcia i konieczność zawierania siłowych kompromisów pomiędzy firmami w ramach dzisiejszych, bardziej złożonych i zmiennych łańcuchów dostaw.

SCHIZOFRENIA OPERACYJNA

Większość liderów zakupów i logistyki ma wrażenie, że znajdują się między młotem a kowadłem.

Braki krytycznych komponentów muszą być natychmiast eliminowane z jednoczesną redukcją poziomu zapasów oraz minimalizacją wszelkich kosztów operacyjnych.

W obecnym klimacie gospodarczym ten konflikt interesów i oczekiwań jest widoczny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Niestety większość aktualnie dostępnych metod pracy po prostu jest niewystarczająca do skutecznego rozwiązania konfliktu w obliczu wzrastającej zmienności zapotrzebowania i niestabilności dostaw.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE PROBLEMU PLANOWANIA

Odkryj nowoczesne i innowacyjne metody zorientowane na PRAWDZIWY POPYT KLIENTA.

Rozwiązanie, które wykorzystuje istotne cechy i zalety takich narzędzi jak MRP i Kanban, i łączy w sobie innowacyjne techniki planowania i realizacji planów.

Skuteczną hybrydę skonfliktowanych metod MRP, Lean, Six Sigma oraz Teorii Ograniczeń.

Metoda, która buduje konsensus i usatysfakcjonuje zarówno fanów tradycyjnego planowania logistycznego jak i zwolenników technik leanowych.

WYBRANE BENEFITY Z ZASTOSOWANIA METODY:

 • Poprawiony poziom obsługi klienta (Customer Sevice)
 • Kompresja Czasu Realizacji Zleceń (Lead Time)
 • Optymalizacja poziomu zapasów (Inventory)
 • Uspokojenie zmienności w procesie (Variability)
 • Łatwość i intuicyjność stosowania (Easiness)

FIRMA: ABE CONSTRUCTION CHEMICALS

 • www.abe.co.za
 • Kraj: Republika Południowej Afryki
 • Branża: chemia budowlana
 • Ilość indeksów: 17500 SKU
 • Rekordowa rotacyjność: 45-52 obrotów/rok
 • 50% indeksów wzrost obrotowości o 200-300%
 • Zaległości sprzedaży: spadek z 16% do 2%
 • Redukcja wartości zapasów: 54%

FIRMA: MAQUILA INTERNACIONAL

 • www.mic.com.co
 • Kraj: Kolumbia
 • Branża: odzieżowa
 • Wzrost sprzedaży: 12%
 • Redukcja czasu wykonania: 70% (45- 14 dni) Zaległości sprzedaży: spadek z 21% do 2%
 • Redukcja wartości zapasów: 40%

FIRMA: OREGON FREEZE DRY

 • www.ofd.com
 • Kraj: Stany Zjednoczone
 • Branża: mrożonki
 • Wzrost sprzedaży: 20%
 • Redukcja czasu wykonania: 60%
 • Wzrost terminowości obsługi klienta: o 59% Redukcja wartości zapasów: 60%

FIRMA: BERNARD CONTROLS

 • www.bernardcontrols.com
 • Kraj: Francja
 • Branża: przemysłowa
 • Tylko 3 sytuacje typu „stockout” (brak zapasu)
 • 99% materiałów wykazało redukcję zapasu
 • Redukcja wartości zapasów: 41%

CZYM JEST DDMRP = DEMAND DRIVEN MRP?

DDMRP, czyli planowanie logistyczne zasilane prawdziwymi zamówieniami to:

właściwe narzędzie logistyka do walki z wahaniami popytu, niestałymi zamówieniami oraz niestabilnymi procesami

innowacyjna i sformalizowana metodyka planowania i realizacji operacji łańcucha dostaw (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja)

efektywny sposób organizowania zasobów przedsiębiorstwa

strategia zarządzania kapitałem obrotowym na podstawie prawdziwego popytu z rynku

INNOWACYJNOŚĆ

Dzięki innowacyjnemu i intuicyjnemu podejściu oraz wprowadzeniu fundamentalnych zmian w podejściu do planowania DDMRP kończy erę koniecznych kompromisów i wyraźnie zwiększa potencjał skuteczności organizacji.

Dzięki obaleniu mitów i sztucznych ograniczeń odkrywamy możliwość osiągania niedostępnych poziomów wydajności i produktywności.

Kluczem staje się prostota i rezygnacja z kompulsywnego dążenia do perfekcyjności za wszelką cenę.

5 KROKÓW DDMRP

Krok 1: Strategiczne Pozycjonowanie Zapasów

Krok 2: Ustalanie Profili i Poziomów Buforów

Krok 3: Dynamiczne Korekty Buforów

Krok 4: Planowanie Zasilane Popytem

Krok 5: Wspólna i Wizualna Realizacja Planów.

KROK 1: Strategiczne Pozycjonowanie Zapasów

Użyj dźwigni i ustal strategię zapasów, aby maksymalnie usprawnić przepływ i serwis

Rozmieść bufory w strukturze produktu oraz procesie, aby uspokoić zmienność i zredukować czas

KROK 2: Ustalanie Profili i Poziomów Buforów

Określ kluczowe parametry materiału

Stwórz profile buforów dla grup materiałowych

Przelicz wielkości buforów i ustal optymalne poziomy

KROK 3: Dynamiczne Korekty Buforów

Stosuj korekty, aby urealniać model

Pozwól buforom reagować aktywnie i dynamiczne zmiany

Dostosuj model do znanych promocji, sezonowości, dodań i usunięć produktów

KROK 4: Planowanie ZASILANE Popytem

Planuj wizualnie z jasnymi wytycznymi odnośnie działania

Stosuj równanie Przepływu Netto i łatwo ustalaj kolejne zamówienia

Szybko identyfikuj kwalifikowane wzrosty zamówień i uwzględniaj je w planowaniu wielkości zapasów

KROK 5: Wspólna i Wizualna Realizacja Planów

Stosuj alarmy wykonawcze, by reagować tylko na realne priorytety

Monitoruj ryzyka braku dostępności poprzez alarmy poziomu zapasów

Analizuj potencjały do usprawnień poprzez zastosowanie matrycowych list materiałowych

EDUKACJA NA TEMAT DDMRP W POLSCE

SZKOLENIE PODSTAWOWE

REKOMENDOWANE DLA:

 • specjalistów logistyki
 • planistów dostaw i produkcji
 • planistów dystrybucji

Program: Precisely Wrong, czyli Świadomy Planista XXI Wieku - 1 dzień

PLANOWANIE LOGISTYCZNE DDMRP

REKOMENDOWANY DLA:

 • kierowników logistyki
 • kierowników zaopatrzenia
 • kierowników dystrybucji
 • liderów zespołów logistycznych
 • specjalistów z ww. dziedzin

Program:Demand Driven Planner, czyli Planowanie Prawdziwym Popytem - 2 dni

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

corpoexpert.com
Skanuj dane kontaktowe trenera

Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator - CorpoExpert Solutions na contact@corpoexpert.com

Zapraszamy na nasz fanpage facebook.com/corpoexpert

Oraz do bloga logistycznego na stronie corpoexpert.com/blog

Created By
Aleksander Sosnowski
Appreciate

Credits:

Photos thanks to Adobe Spark

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.