สวนเกร็ดพุทธ

สวนเกร็ดพุทธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จัดอบรมประชุมสัมมนา สถานที่ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สถานที่ปฏิบัติธรรมสงบจิตใจ แหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมหลากหลายวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม จิตรกรรม และหัตถกรรม อาหารพื้นบ้านและเครื่องดื่มสมุนไพร ชมไม้ดอกนานาพันธุ์ มีเนื้อที่ 8 ไร่ และสวนผลไม้ เดิมสวนเกร็ดพุทธเป็นเพียงที่รกร้าง แต่ด้วยความรักในธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ทำให้คุณสุมาลี แสงคำคม เจ้าของสวนพลิกฟื้นสวนร้างให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มากด้วยคุณค่า เพียงแค่นิทรรศการเล็กๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของชุมชนชาวมอญบนเกาะเกร็ดก็ทำให้ผู้มาเยือนหลายคนเกิดความสนใจไม่น้อย เมื่อก้าวย่างเข้าไปด้านในสิ่งที่ทำให้สะดุดตาและต้องสะดุดใจด้วยก็คือข้อความดีๆ ที่จัดวางไว้ตามต้นไม้ริมทางเดิน ทั้งข้อความที่ให้แง่คิดและเตือนใจ ภายในสวนเกร็ดพุทธไม่ได้มีเพียงต้นไม้และ ดอกไม้สวยๆ ให้ได้ชื่นชมกันเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงให้เห็นถึงวิถี ชีวิตที่เรียบง่ายและภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยก่อน ข้าวของเครื่องใช้มากมายถูกนำมาจัดวางอย่างลงตัว หลายชิ้นเป็นของเก่าที่อาจหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว จึงไม่แปลกเลยที่สวนเกร็ดพุทธแห่งนี้มักถูกใช้เป็น สถานที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวทางขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมตลอดไปจนถึงการอบรมธรรมะ การมาเที่ยวชมที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตรงข้ามเจ้าบ้านเขายังมีอาหารและน้ำสมุนไพรเย็นๆ ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ส่วนใครจะร่วมสมทบทุนก็สามารถนำเงินไปหยอดไว้ในกล่องที่ทางสวนจัดไว้ได้ตามศรัทธา เป็นน้ำใจแบบไทยแท้ที่นับวันจะเหลือน้อยเต็มที ใครสนใจก็แวะไปเยี่ยมเยือนได้

การเข้าชมบริจาคบำรุงสถานที่ตามศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุมาลี โทร. 0 2583 1076, 0 2503 4886-7, 08 1438 4792, 08 1455 5534

การเดินทาง เริ่มจากห้าแยกปากเกร็ดแล้วเลี้ยวเข้าถนนภูมิเวศไปจนสุดถนน (เป็นถนนที่สวยที่สุดของเทศบาลปากเกร็ด) แล้วข้ามเรือที่วัดกลางเกร็ด ค่าเรือคนละ 2 บาท ไปขึ้นที่ท่าเรือป่าฝ้าย หรือนั่งเรือข้ามฝั่งไปที่วัดปรมัยยิกาวาสแล้วเดินไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจนถึงสวนเกร็ดพุทธ

ประวัติความเป็นมา

ที่มาของชื่อ“สวนเกร็ดพุทธ” มาจากเจ้าของสวนคือคุณ สุมาลี แสงคำคม เป็นคนเกาะเกร็ดแต่กำเนิดและนับถือศาสนาพุทธ คุณสุมาลีจึงตั้งชื่อสวนว่า สวนเกร็ดพุทธ

“สวนเกร็ดพุทธ” เป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เรียบง่าย งดงาม เป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒธรรม มีดอกไม้ประดับนานาพันธุ์เป็นที่สบายตา ชื่นใจของผู้ที่มาพบเห็นและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒธรรม

ข้อมูลทั่วไป

 ที่ตั้ง

สวนเกร็ดพุทธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จัดอบรมประชุมสัมมนา สถานที่ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สถานที่ปฏิบัติธรรมสงบจิตใจ แหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมหลากหลายวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม จิตรกรรม และหัตถกรรม อาหารพื้นบ้านและเครื่องดื่มสมุนไพร ชมไม้ดอกนานาพันธุ์ มีเนื้อที่ 8 ไร่ และสวนผลไม้

 ลักษณะของชุมชน

เดิมสวนเกร็ดพุทธเป็นเพียงที่รกร้าง แต่ด้วยความรักในธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ทำให้คุณสุมาลี แสงคำคม เจ้าของสวนพลิกฟื้นสวนร้างให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มากด้วยคุณค่า เพียงแค่นิทรรศการเล็กๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของชุมชนชาวมอญบนเกาะเกร็ดก็ทำให้ผู้มาเยือนหลายคนเกิดความสนใจไม่น้อย เมื่อก้าวย่างเข้าไปด้านในสิ่งที่ทำให้สะดุดตาและต้องสะดุดใจด้วยก็คือข้อความดีๆ ที่จัดวางไว้ตามต้นไม้ริมทางเดิน ทั้งข้อความที่ให้แง่คิดและเตือนใจ ภายในสวนเกร็ดพุทธไม่ได้มีเพียงต้นไม้และ ดอกไม้สวยๆ ให้ได้ชื่นชมกันเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงให้เห็นถึงวิถี ชีวิตที่เรียบง่ายและภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยก่อน ข้าวของเครื่องใช้มากมายถูกนำมาจัดวางอย่างลงตัว หลายชิ้นเป็นของเก่าที่อาจหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว จึงไม่แปลกเลยที่สวนเกร็ดพุทธแห่งนี้มักถูกใช้เป็น สถานที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวทางขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมตลอดไปจนถึงการอบรมธรรมะ การมาเที่ยวชมที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตรงข้ามเจ้าบ้านเขายังมีอาหารและน้ำสมุนไพรเย็นๆ ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ภาพบรรยากาศภายในสวนเกร็ดพุทธ

สภาพปัญหาของชุมชน

 เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของสวนเกร็ดพุทธที่บนเกาะเกร็ดซึ่งล้อมรอบไปด้วยน้ำจึงทำให้น้ำท่วมขังเกือบทั้งปี

 ขาดงบประมาณเข้ามาบำรุงสถานที่

 บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลสวนมีน้อย

 บุคลากรที่มีอยู่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการของบประมาณ

 สถานที่สวนเกร็ดพุทธมีสภาพที่ทรุดโทรม

 บริเวณรอบสวนเกร็ดพุทธส่วนใหญ่จะเป็นป่ารกร้างจึงทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้ง

 ขาดความร่วมมือจากชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงในการปรับปรุงสถานที่

ยินดีต้อนรับสู่บ้านมอญ ภายในสวนเกร็ดพุทธ

ต้นทุนความดี

ต้นทุนความดี ต้นทุนความดีเริ่มต้นที่ตัวเราตัวเราต้องมีใจที่คิดดีทำดีก่อนและก็มีความหวังที่จะทำความดีตนทุนของเราก็คือความคิดของเราเองที่จะทำความดี ชุมชนสวนเกร็ดพุทธมีการรวมเอาวัฒนธรรมของศาสนา พุทธ อิสลาม มอญ มารวมไว้ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษาวิถีชีวิตของคน พุทธ อิสลาม มอญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและนำมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ทำเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยชุมชนสวนเกร็ดพุทธมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะเกร็ดมารวมไว้ในชุมชนเกร็ดพุทธ ยกตัวอย่างเช่น การสาทิตการสานกระตร้าพลาสติด สาทิตการปั้นดิน กระทงใบตอง เพื่อให้ผู้มาท่องเที่ยวหรือมาศึกษาหาความรู้ได้ ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะเกร็ด คือ ร่วมทุกอย่างไว้ในชุมชนสวนเกร็ดพุทธเลยในเรื่องของการบริการภายในชุมชนสวนเกร็ดพุทธจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว หรือมาเรียนรู้ มีสถานที่ให้บริการในการจัดปฏิบัติธรรม ใส่บาตรเช้า สาธิตสานเข่งปลาทู สอนตัดกระดาษสี(พวงมะโหด) สาธิตสานตระกร้าพลาสติดสีสวยๆ สาธิตปั้นดิน และกระทงใบตอง พาเดินรวบสวนและเดินรอบเกาะและนั่งเรือชมเกาะเกร็ด สวนเกร็ดพุทธเป็นการรวมต้นทุนความดีในด้านต่างๆเข้าไว้ด้วยกันในชุมชน มีการดึงสิ่งที่เด่นๆในเกาะเกร็ดมาไว้ในชุมชนเพื่อเป็นจุดเด่นในการดึงนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ของชาวพุทธ อิสลาม มอญ การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงมีการบริการในการให้ความรู้ การปฎิบัติธรรมอีกด้วย

ภายในมีภาพต่างๆและความรู้มากมาย

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน

 ทฤษฎีทุนทางสังคม

การบริหารเมืองจะพบกับอุปสรรคอยู่เสมอ หากภาคประชาชนอ่อนแอดังนั้น ถ้าประชาชนในเมืองมีทุนทางสังคมเพียงพอการพัฒนาเมืองจะไปได้อย่างก้าวไกล

 องค์ประกอบของทุนทางสังคม

สำนักนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือสภาพัฒน์ฯ) ได้จำแนกทุนทางสังคมเอาไว้ 3 ส่วนหลัก ก็คือ

1. ทุนมนุษย์ ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและผู้นำทางสังคม เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัคร ฯลฯ ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจจากชุมชนเพราะมีบารมีส่วนตัว เช่น มีคุณธรรมวินัย ความซื่อสัตย์ จิตสำนึกสาธารณะ

2. ทุนที่เป็นสถาบัน ตั้งแต่สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันสำคัญในสังคม เช่น สถาบันการศึกษาสถาบันการเมือง ฯลฯ องค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชนองค์กรประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน

3. ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมไทย จารีตประเพณีที่ดีงาม และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เป็นต้น

 ความหมายและขอบเขตของทุนทางสังคม

ทุนทางสังคม (Social Capital) ถูกใช้ครั้งแรกโดย LydaJudson Hanifan ในงานที่ศึกษาระบบโรงเรียนในชนบทที่มีศูนย์กลางในชุมชน ปี ค.ศ. 1916 และ 1920

ทุนทางสังคม (Social Capital) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคน เช่น มิตรภาพ ความเห็นอกเห็นใจ ไมตรีจิต และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

การวิเคราะห์ SWOT

S หรือ Strengths จุดแข็ง

 สวนเกร็ดพุทธมีบรรยากาศที่สดชื่นเต็มไปด้วยธรรมชาติ

 เป็นสถานที่ท่องเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ

 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีอาหารเครื่องดื่มบริการแก่นักท่องเที่ยว

 สถานที่ท่องเที่ยวสวนเกร็ดพุทธไม่ต้องเสียค่าเข้าชม

W หรือ Weaknesses จุดอ่อน

 ขาดงบประมาณเข้ามาบำรุงสถานที่

 บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลสวนมีน้อย

 บุคลากรที่มีอยู่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการของบประมาณ

 สถานที่สวนเกร็ดพุทธมีสภาพที่ทรุดโทรม

 บริเวณรอบสวนเกร็ดพุทธส่วนใหญ่จะเป็นป่ารกร้างจึงทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้ง

O หรือ Opportunities โอกาส

 ปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมที่จะส่งเสริมสวนเกร็ดพุทธให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 สวนเกร็ดพุทธตั้งอยู่บนเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานคร

T หรือ Threats อุปสรรค์

 การเดินทางค่อนข้างจะลำบากไม่สะดวกสบาย

 งบประมาณจากภาครัฐเข้าไม่ถึงสวนเกร็ดพุทธ

 ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงสถานที่

 เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของสวนเกร็ดพุทธที่บนเกาะเกร็ดซึ่งล้อมรอบไปด้วยน้ำจึงทำให้น้ำท่วมขังเกือบทั้งปี

 ขอบเขตของทุนทางสังคม

 จิตสำนึกของความเป็นชุมชน

 ชุมชนที่มีความเป็นพี่น้อง

 จิตใจที่เป็นสาธารณะ

 สังคมที่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้

 สังคมที่โปร่งใส

 สังคมที่มีโครงข่ายสายใย

 ความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์

 ประโยชน์ของทุนทางสังคม

 ประหยัดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงที่ดีมีคุณภาพ โดยอาศัยเครือข่ายงาน สายสัมพันธ์ของชุมชน

 มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจเนื่องจากการสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง การมีข่าวสารข้อมูล และการตัดสินใจร่วมกัน

 มีการเรียนรู้และมีความสามัคคีกลมเกลียวกันในกลุ่ม เนื่องจากการมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและเข้มแข็ง และการมีโครงข่ายในสังคม

 กลไกและกระบวนการของการสร้างและการดำรงอยู่ของทุนทางสังคม

 การใช้ชุมชนเป็นฐาน

 การให้ความร่วมมือ

 การรวมกลุ่ม

 การบูรณาการ

 ความไว้วางใจในสังคม

 การประสานสังคม

 การลงโทษทางสังคม

 ชุมชนที่มีความเป็นพี่น้องกัน

 ทิศทางเป้าหมายและคุณค่าของทุนทางสังคม

 ศักยภาพของชุมชน

 ความเข้มแข็งของชุมชน

 ธรรมาภิบาลที่ดี

 การลดปัญหาชุมชน

 การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ทรัพยากรของสังคม

 กองทุนของสังคม

 ความสามัคคีของสังคม

เหตุผลที่ใช้ทฤษฎีทุนทางสังคม

ชุมชนสวนเกร็ดพุทธเป็นชุมชนที่มีต้นทุนความดีจากคน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ขาดการร่วมมือกันของคนในชุมชน เพราะหากคนในชุมชนขาดความสามัคคีกัน ชุมชนก็จะมีปัญหามีอุปสรรคตามมามากมาย ดังนั้นการพัฒนาคนให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันชุมชนก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และหากคนในชุมชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนสวนเกร็ดพุทธที่เกิดขึ้นโดยการร่วมมือกันสร้างทางกั้นน้ำ โดยภาครัฐอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้โดยการให้งบประมาณในการทำทางกั้นน้ำให้กับชุมชนสวนเกร็ดพุทธ

ความรู้ที่ได้จากการทำรายงาน

ได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาของพื้นที่ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งการรับรู้ถึงปัญหานั้นสามารถนำความรู้ที่เรียนมาเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนในเรื่องของต้นทุนความดี โดยการดึงจุดเด่นของสวนเกร็ดพุทธในเรื่องของ ศิลปะวัฒนะธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชาวพุทธ อิสลาม และมอญ ซึ่งการทำงานให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนหากคนในชุมชนนั้นไม่มีความสามัคคีกันการพัฒนาชุมชนก็จะเป็นไปได้ยาก

ความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชนสามารถพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่การพัฒนาประเทศแบบ 4.0 อย่างไร

Thailand 4.0 เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุค 1.0 เป็นยุคเกษตรกรรม จากนั้นกลายเป็นยุค 2.0 ที่มีการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยงานหรือเป็นยุคของอุตสาหกรรมเบา ในขณะที่ยุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากต่างชาติ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ยังมีความเปราะบางต่อสถานการณ์โลก และประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ ดังนั้นจึงนำมาสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นที่การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เราจึงต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า New Economy Model มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ต้องมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย และมีความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ให้มากขึ้นที่เรียกว่าประชารัฐ โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 3-5 ปีในการสร้างโมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" ที่เป็น Value-based Economy นั้น ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 5 อุตสาหกรรมหลักได้แก่

Food, Agriculture & Bio-techHealth, Wellness & Bio-MedicalSmart Devices,

Robotics & electronicsDigital & Embedded TechnologyCreative, Culture & High Value Service

จากการได้ลงพื้นที่ชุมชนสวนเกร็ดพุทธเราได้ความรู้ในเรื่องการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการสวนเกร็ดพุทธมีการนำจุดเด่นของเกาะเกร็ดมารวบรวมไว้ในสวนเกร็ดพุทธเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และภายในสวนเกร็ดพุทธก็ยังได้ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารควบคุมดูแลเขตพื้นที่สวนเกร็ดพุทธ มีการสร้างสินค้าและบริการโดยการใช้แรงงานจากคนในพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

คลิปสัมภาษณ์ปัญหาชุมชนกับคนในพื้นที่

บรรยากาศตอนปั่นจักรยานภายในเกาะเกร็ด

มีร้านขายของภายในเกาะเกร็ด คอยอำนวยความสะดวก

บรรยากาศรวมๆของเกาะเกร็ดทั้งหมด

ถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกของกลุ่มและผุ้สัมภาษณ์

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.