Youp van 't Hek Show: Licht

Op woensdag 14 december ben ik naar de nieuwe show van Youp van het Hek gegaan, genaamd Licht. Na het herstellen van een zware bypass operatie, is Youp weer terug met een geweldige show

Het is fenomenaal om te zien hoeveel energie deze man heeft, en de hele zaal gewoon 2 uur lang elke minuut aan het lachen maakt. De show gaat over een goede vriend van Youp die deze winter is overleden, maar die Youp een bijzondere levensles heeft geleerd namelijk “Dat elke traan zo bol staat dat ie ook gebruikt kan worden als lachspiegel”

Ik vind persoonlijk dat licht een van de beste shows van Youp is in jaren, het is een heel bijzonder verhaal met vaak de racistische grapjes die we van Youp gewend zijn, maar waar hij dit over zegt “Dat mag hartstikke racistisch zijn. Als het maar leuk is”.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.