Colormatic Lensler

Bilim adamları ve mühendisler, lenslerin özelliklerini yeniden belirlemek ve ticari uygulama alanları bulmak için uğraşmaktadırlar. Bu araştırmalara 1940'larda Corning Glass Works şirketinden Donald Stookey ve arkadaşları tarafından başlanılmıştır. Onlar, araştırmalar sonucunda kimyasal katı maddeleri kullanarak fotokromik ve ışığa duyarlı lens yapmayı başarmışlar ve Stockey, bugün bile kullanılmakta olan temel kimyasal işlemleri geliştirmiştir.

Fotokromik (Kolormatik/Colormatic) gözlük camları, renkli değildir. Tasarımları sayesinde renkli lens görevi yaparlar. Uzun süre parlak güneşte kullanılan diyoptrili gözlüğün daha rahat görüntü vermesine yardımcı olur. Sık sık farklı ışık alan mekanlarda göz kamaşmasını ve gözlerin görmekte zorlanmasını önler. Fotokromik lensler güneş ışığında koyulaşan, UV etkisi azaldığında rengi açılan lenslerdir. Lensler ultraviole ışınlarına, örneğin güneşe maruz kalınca koyulaşır. UV, gümüş kristalleri ihtiva eden mineral camın üzerinde metalik gümüş bir tabaka oluşmasına neden olur. UV ışınlarının kaybolmasıyla, metalik gümüş, gümüş "Halide" haline dönüşür ve camlar soluk renkli veya doğal dengeli durumlarına gelirler. Kolormatik lenslerin koyulaşması ve açılması UV ve gözle görülebilen ışınların yoğunluğu, camın kalınlığı, nem ve ısı kullanıcının diyoptri gücü etkileyebilmektedir.

Güneşte hızla koyulaşırlar. Camların en koyu haline dönüşmesi sadece 60 sn sürer. Açılma süresi ise 5 dakikada % 80'dir.

Kaynak : https://www.ozguroptik.com/colormatic-gozluk-cami-nedir

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.