MARSA ALAM egypt - rudé moře

Marsa Alam je město v jihovýchodním Egyptě. Marsa Alam se nachází v místě, kde se Arabská poušť setkává s Rudým mořem. Moře je v těchto lokalitách bohaté na podmořský život. Při pobřeží i na otevřeném moři se zde nachází velké množství korálových útesů, které do města lákají mnoho turistů a potápěčů. V této lokalitě se vyskytují delfíni, žraloci kladivouni a dugongové.

DUGONG

Dugong indický (mořská kráva) je ohrožený druh. Kdo potká dugonga v Rudém moři, má velké štěstí. Zde se jich nachází velmi málo.

Delfín

Když chcete vidět delfíny, je nejlepší jet lodí na otevřené moře do zátoky. Delfíni v zátokách odpočívají.

Bohatý podmořský život

"Mořský krokodýlek"
Trnucha modroskvrnná
Želva
Klaun očkatý
Perutýn
Korál - Marsa Alam - Fantazia Resort
Dugong indický

Dovolená Egypt - říjen 2016

Šnorchlování
Rak poustevníček
Naše práce - egyptské pyramidy.
Naše práce - želva.
Velbloudy můžete potkat i ve volné poušti.
Východ slunce při odletu z Egypta.

Poděkování

Děkuji mému kamarádovi z Egypta, který mi poskytl některé fotografie.

Thank you so much my friend. See you soon.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.