Fyrværkeri til Nytår

En af de vigtigste ingredienser til nytårsaften er fyrværkeriet. Til midnat bliver der skudt krudt af for mange millioner, men allerede i dagene op til nytår bliver der fyret en del fyrværkeri af.

Nytårsaften

Forberedelserne til nytårsaften er vidt forskellige afhængigt af om du er privatperson eller om du er forhandler af fyrværkeri.

Private går typisk i gang med forberedelserne til nytårsaften i løbet af december måned, mens fyrværkeriforhandlerne er i gang før sommerferien. Der skal indkøbes fyrværkeri og tilbehør, der skal bookes container til opbevaring af fyrværkeriet og der skal styr på lokationerne til fyrværkeriudsalgene.

Private skal have styr på maden, der skal købes krudt og diverse tilbehør til den festlige aften og der skal findes gode og sjove selskabslege som passer til alle gæsterne uanset alder.

Optakten med madlavning, pyntning, borddækning mm kan være hård at komme igennem, og når gæsterne endeligt kommer, er man allerede ved at være træt - og så er der lang tid til der skal drikkes champagne kl 24:00.

Alt det fyrværkeri der købes hjem skal opbevares forsvarligt, så der ikke sker en ulykke med fyrværkeri der selvantænder og laver skader inde i huset.

Find en fyrværkeriforhandler

Det plejer ikke at være svært at finde forhandlere af fyrværkeri når det bliver tid til indkøb. Mange forhandlere har lyskanoner, sjove lysshows mm der tydeligt gør opmærksomme på dem i den mørke tid som december måned jo er.

I de lyse dagstimer, kan man mange steder se store indhegnede områder med de store firkantede containere til opbevaring af fyrværkeri, samt et telt til salg af fyrværkeriet.

Containere og telte opstilles sidst i december, et par dage inden salget af fyrværkeriet sættes i gang.

Kilder

Vil du gerne vide mere om fyrværkericontainere og opbevaring af fyrværkeri, kan du finde masser af information her:

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.