23. december 2017 Tversted søerne i efterårsfarver

Man kunne have håbet på lidt sne her lille juleaftensdag, men sådan blev det ikke. Men Tversted søerne tager sig også godt ud i efterårets farver og den lavthængende sol

Husk du kan klikke på hvert enkelt foto såfremt du ønsker at se det i stort format

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.