Loading

Vant kampen om jobbene Jobbene deres skulle konkurranseutsettes.

Fryktet for jobbene sine

Renholderne Kirsten, Sølvi og Chayuba fryktet det verste da Høyre-kommunen Hole skulle konkurranseutsette jobbene deres. Hva ville skje med jobbene deres, kvaliteten på renholdet, med lønningene, med pensjonene? Sammen med Fagforbundets hovedtillitsvalgt Une Selte tok de opp kampen for jobbene sine.

En viktig jobb

Fram til 2016 hadde de ansatte gjennomført en tøff økonomisk snuoperasjon som sparte kommunen for mange penger. Som takk for innsatsen, bestemte det borgerlige flertallet i kommunen seg for å konkurranseutsette renholdernes jobber for å spare enda mer.

Renholderne gjør en helt nødvendig jobb for kommunen, så hvorfor skulle de finne seg i dårligere vilkår?

Det dreier seg om mennesker

Ifølge hovedtillitsvalgt Une Selte betydde det alt at renholderne selv møtte opp i kommunestyret da saken skulle behandles.

– Vi fikk manna opp alle de ansatte til å komme på kommunestyremøtet. Mange hadde gruet seg så mye at de ikke fikk sove om natta. Jeg tror det var helt avgjørende at de stilte opp. Da fikk politikerne se ansiktene til dem de ville privatisere. Dette dreier seg om mennesker, ikke bare tall, fastslår Une.

Dramatikk til siste sekund

Det ble et dramatisk kommunestyremøte, der to representanter snudde i siste øyeblikk. Dermed snudde flertallet, og et samlet kommunestyre gikk inn for å beholde renholdet i kommunal regi. Dette viser at det nytter å slåss mot konkurranseutsetting og privatisering.

Fagforbundet Holes innsats var helt nødvendig for å redde renholdernes jobber. Kontakten med politikerne var avgjørende.

Stor glede blant renholderne

Vedtaket om å ikke konkurranseutsette ble mottatt med gledestårer og applaus hos renholderne.

- Hele saken har vært en berg og dalbane som endte med seier for oss. Nå vil jeg sende en takk til politikerne. Det var fantastisk å se gleden hos renholderne. Vi ser at det nytter, og hvor viktig det er å ha en sterk fagorganisasjon i ryggen, sier hovedtillitsvalgt Une Selte.

Credits:

Foto: Jan Lillehamre

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.