Street-tanssiesitys ti 9.5.2017 klo 11.30 Rantsilan liikuntahalli

STREET-TANSSI -kurssien opiskelijat (5-13 -vuotiaat) esiintyvät. Opettajana Saija Varila.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.