Loading

STEP - Stendals El AB MARKNADSLEDANDE PÅ ELEKTRISKA SLUTBLECK I SKANDINAVIEN

Vi utvecklar och producerar STEP elektriska lås

Företaget Stendals El AB producerar elslutbleck och andra låsprodukter under­ varumärket STEP. På huvudkontoret i Västerås har vi hela produktionskedjan, från konstruktion och montering till distribution och försäljning under samma tak. Här säkerställer vi hög kvalitet och driftsäkerhet i varje produkt.

Produktsortiment består till största delen av elslutbleck, men även av automatiska kantreglar, elektriska skåplås, brytskydd och ellås för industri­portar. Samtliga är egna konstruktioner, skyddade av ett flertal patent.

Med STEP kan du lita på att hela processen är kvalitetssäkrad och att all dokumentation är i ordning. Alla produkter är CE-märkta och många är kvalitetsmärkta med det frivilliga P-märket.

Våra produkter löser alla typer av kravställningar och behov; brandkrav, intrångsskydd, tillgänglighets-krav och krav på utrymning och återinrymning. De allra högsta kraven ställer vi dock själva: alltid högsta kvalitet och drift­säkerhet.

Med marknadens bredaste sortiment av elslutbleck

STEPs elslutbleck är indelade i fyra serier. I varje serie finns produkter med unika egenskaper anpassade för olika funktioner och situationer. Samtliga är rejäla konstruktioner utrustade med teknik som skapar trygghet och höjer driftsäkerheten i alla typer av dörrmiljöer.

Ledande teknik

Listtrycksteknik som säkerställer driftsäkerheten

När en dörr utsätts för tryck är det ett vanligt problem att låsningen börjar kärva. Trycket kan bero på många olika orsaker, exempelvis att dörren är lite skev, att snö eller grus har samlats vid tröskeln eller att dörrautomatiken inte riktigt synkroniserar med låsningen.

För att förhindra detta är alla STEPs produkter utrustade med en unik listtrycksteknik. Den tekniska lösningen gör låset driftsäkert och ser till att dörren kan låsa upp, oavsett vad trycket orsakas av.

Silent-teknik minskar ljudnivån

Produkterna i Silent-serien har en särskild teknik inbyggd. Tekniken ger dörren en exklusiv känsla och en mjuk, nästan helt ljudlös gång.

Rejäla produkter håller över tid

En viktig faktor till vår marknadsledande ställning är att vi ständigt utvecklar innovativa lösningar som förbättrar produkternas funktion och förlänger deras livslängd.

Genom att välja produkter med hög kvalitet bidrar du till en minskad miljöbelastning samtidigt som du slipper kostsamma driftstopp. STEPs produkter har en hög slitstyrka och högt korrosionsskydd tack vare sina rejäla konstruktioner med en stor andel rostfritt stål. Vi vet att vår välbeprövade teknik och fina materialval håller över tid.

"Lång livslängd ger en låg livscykelkostnad"

Många av produkterna är även bedömda i olika typer av ­miljösystem, som Byggvarubedömningen och SundaHus. Systemen finns för att du som kund enklare ska kunna ­jämföra olika produkter med varandra och på så sätt göra ett medvetet materialval.

Alla certifikat och intyg finns att ladda ner på vår webbplats.

Svensk produktion och produkter i världsklass

Att ha konstruktion och produktion i samma byggnad har många fördelar. Det underlättar vår kontinuerliga produkt-utveckling och ger oss en mycket hög produktionskontroll.

Att vi kan finjustera produkterna redan tidigt i processen har lett fram till en mycket effektiv produktutveckling med resultatet: produkter i världsklass. STEP har idag en marknadsledande position och vi leder utvecklingen inom vårt område.

Produktmonteringen kräver rätt kompetens och rätt förutsättningar
Färdiga produkter i förpackning redo för leverans
Gott om utrymme för lager och distribution

Leveranssäkerhet att lita på

Vi är stolta över att våra leveranser håller en hög leverans­säkerhet. Du kan lita på att din leverans kommer fram i tid.

Brett spektrum av referensobjekt

STEPs produkter finns monterade i allt från köpcenter, sjukhus, fängelser, banker, arenor och andra högriskobjekt, till skolor, kontor och flerbostadshus. Vi har en lösning för alla dörrmiljöer, oavsett behov eller krav.

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Hos oss får du snabbt service ­oavsett om det gäller teknisk support, ­ekonomi, order eller andra frågor. På www.steplock.se kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev och där hittar du även alla person­liga kontaktuppgifter. Vi hjälper dig gärna!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.