Loading

Nieuwsbrief basisschool De Hobbit februari 2021

Beste ouders,

Wat een weersomstandigheden in februari. Voor de winterliefhebbers kon het niet op. Sneeuw en ijspret. Niet enkel voor de leerlingen ontzettend leuk, ook voor een aantal teamleden was het genieten. Voor een aantal ook niet.

We zijn blij dat we geen Corona uitbraak hebben gehad op school. Dat was toch best wel even spannend. We willen beslist geen klassen naar huis laten gaan. Het fysiek lesgeven is zo veel leuker. We danken alle ouders voor hun alertheid, voorzichtigheid bij verkoudheidsklachten en het beperken van de sociale contacten. Na de voorjaarsvakantie gaan we als volgende stap met elkaar proberen gezond te blijven tot de meivakantie.

Als laatst geef ik u mee dat we ons gesteund hebben gevoeld afgelopen maandag. Met ijzel als weersalarm vroegen we u om een uurtje extra tijd voor het opstarten. De school ging een uur later open. We hebben noodopvang aangeboden, maar uiteindelijk bleken nagenoeg alle ouders voor ons een oplossing te zoeken. Dit was heel fijn. Bedankt voor jullie begrip.

We hebben van de OR in het thema Valentijn een leuke verrassing ontvangen op onze teamtafel. Dat is zeer gewaardeerd. We dragen alle ouders en kinderen ook een warm hart toe. Geniet van de vakantie. We zien jullie snel weer.

CITO afname na de voorjaarsvakantie

Het is even onduidelijk geweest met betrekking tot het wel of niet afnemen van de cito toetsen. Ik werk al een tijd in het onderwijs en nog niet eerder heb ik een cito periode ingepland in maart. Vanwege corona is alles anders. Dus ook de afname van de cito toetsen. We gaan ervoor. Zie hieronder de communicatie van PROO.

*Richtlijn LVS M-toetsen 2021

Binnen PROOLeiden-Leiderdorp gebruiken bijna alle scholen het LVS-systeem van Cito en de daarbij behorende Citotoetsen. Door de verlengde scholensluiting (tot 8 februari) kunnende M-toetsen niet volgens de vastgestelde toetskalender van de scholen worden afgenomen. We hechten er veel waarde aan om de M-toetsen, ondanks de scholensluiting, wel af te nemen. Met het afnemen van de LVS-toetsen houd je goed zicht op de leergroei van leerlingen, juist in deze tijd is dit belangrijk. Ook binnen de kwaliteitscyclus is het belangrijk om te beschikken over tussenresultaten en een schoolanalyse.*

Oudergesprekken verplaatsen

We streven naar een verwerking van de Cito toetsen eind maart. Dit zou betekenen dat u in april op de hoogte kan worden gebracht over de ontwikkeling van uw kind ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Vandaar dat we hebben besloten om de 10 minuten gesprekken naar april te verschuiven. Zo kunnen we in één gesprek zowel het rapport en de Cito resultaten met u bespreken.

U ontvangt de uitnodiging om in te tekenen voor de gesprekken na de voorjaarsvakantie. De geplande gesprekkenperiode in maart komt te vervallen.

Afname eindtoets groep 8

Vooralsnog zetten we in op de afname van de eindtoets in april van groep 8 zoals gepland. Het is nu nog niet te voorspellen hoe het op dat moment gaat met het Coronavirus. Vandaar dat er stappenplannen worden ontwikkeld voor de scholen. U vindt het stappenplan in de bijlage.

Dit schooljaar is net als vorig schooljaar anders dan alle andere. Er kunnen situaties zijn waardoor je school niet aan de normale afname-eisen kunt voldoen. Wat als een kind in quarantaine zit? Of de school zelfs gesloten is? De PO-Raad ontwikkelde in overleg met de toetsaanbieders en het Ministerie van OCW dit stappenplan dat je duidelijk maakt wat je in dat soort gevallen moet doen.

Relevante stukken: Stappenplan eindtoets in coronatijd in de bijlage.

Wastas ouders gezocht

De school heeft heel veel was. Dat lijkt een beetje gek, omdat we onze handen drogen aan papieren doekjes. Toch kunnen de wasouders jullie vertellen hoeveel vatendoekjes, handdoekjes etc. we op school gebruiken voor alle andere zaken.

Elke vrijdag wordt onze boodschappentas met was meegenomen. Als er 8 ouders zijn om een wasje voor ons te draaien dan helpt u ons door 1x per 2 maanden de tas mee te nemen.

Van onze waskanjers gaan 4 ouders de school verlaten, omdat de kinderen na dit schooljaar afscheid gaan nemen van De Hobbit. Ze gaan de stap naar het voortgezet onderwijs maken.

Hierbij doe ik een oproep aan nieuwe ouders om het wassen over te nemen. Het mag ook een oma zijn die tijd heeft om voor ons te wassen. U kunt zich aanmelden via de info mailbox of via de directie mailbox.

Alvast hartelijk dank.

Native speaker

We hebben fijne gesprekken gehad met de native speaker. Een vrouw met kennis, ze was een mooie aanvulling geweest binnen ons aanbod. De ZZP vergoeding die deze mevrouw vroeg was echter voor ons als school niet op te brengen. Ik kan wel zeggen flink uit verhouding met het lerarensalaris. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Thema onderzoek inspectie

We hebben gisteren ons digitaal inspectiebezoek gehad met inspecteur C. Janssen. Het was een fijn gesprek. We behalen sterke opbrengsten met de leerlingen en dat is vaak toch het belangrijkste deel waar naar wordt gekeken. Onze opbrengsten liggen hoger dan verwacht zou worden van onze leerlingenpopulatie. Dit ziet de inspecteur graag. Tevens zijn er landelijk ambities gesteld voor de vakken lezen, taalverzorging en rekenen.

Bij de introductie van de referentieniveaus stelde de Commissie Meijerink als ambitie voor lezen, taalverzorging en rekenen dat aan het eind van de basisschool 85% van de leerlingen tenminste het fundamenteel niveau 1F en 65% het streefniveau 1S (voor rekenen) en 2F (voor lezen en taalverzorging) beheerst. De streefniveaus 1S/2F vormen het algemeen maatschappelijk functioneel niveau; het niveau dat nodig is om je in de maatschappij te redden. Inmiddels is de ambitie van 85% 1F ruimschoots behaald (Peil.Taal en rekenen Einde basisonderwijs 2018-2019), maar die voor 1S/2F niet,

De Hobbit behaalt de ambitie voor het fundamentele niveau (85%) met meer dan 95%. Het streefniveau 1S en 2F (65%) hoeft door onze school op basis van onze leerlingenpopulatie niet behaald te worden, maar dat lukt ons nagenoeg. Daar is de inspecteur lovend over. Dit is voor de scholen van wie dit wel verwacht wordt al een hoge ambitie.

De terugkoppeling in het kort:

 • Ga als school voor beoordeling GOED/ Excellente school
 • Word een voorbeeld voor anderen
 • De Hobbit biedt leerlingen meer dan een stevige basis cognitie
 • Vanuit kwaliteitszorg en lerende organisatie staat een stevig fundament
 • Zet stap voor stap door
 • Er wordt op deze school aandacht besteedt aan resultaat en proces
 • De school blinkt uit in het zoeken van samenwerkingen/ naar buiten toe gericht
 • De school komt dynamisch en flexibel over
 • Er wordt in de aansturing goed structuur aangebracht
 • Er worden kansen benut
 • Verbeterpunt: Veranderingen borgen (kwaliteit) + formuleren schooleigen doelen op basis van eigenheid, probeer de vertaling van de lerende organisatie naar de leerlingen te maken.

Een heel groot compliment aan het team van De Hobbit. We doen het echt ontzettend goed. We scoren in vergelijking tot de scholen om ons heen sterk. Dat krijg je met sociaal en ijverig volk.

Ik wil u bedanken voor uw aandacht voor deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Namens het team

Esther Veldt