Rozet rozet çeşitleri

Bazı firmaların, şirketlerin, markaların veya kuruluşların kurumsal bir kimlik kazanması için, çeşitli koşulları sağlaması ve bu alanda çeşitli adımları atması gerekir. Öncelikle günümüzde internet ve beraberindeki yeni sektörler ile beraber kurumsal kimlik olarak bilinen bir çalışma ortaya çıkmıştır. Kurumsal bir kimlik kazanılması için çeşitli aşamalar vardır ancak bu aşamalardan önce kurumsal firmanın veya kurumsal kimliğin ne olduğu bilinmelidir.

Kurumsal firmalar, yapacağı ve yaptığı işlerin, her hamlenin önceden belirlenmiş ilke ve kurallar dahilinde gerçekleştiren firmalar veya şirketlerdir. Ancak bu tür tanımlar nedeniyle yöneticisi olan her firmanın veya şirketin kurumsal olduğu düşünülebilir. Ancak kurumsal firmalarda, her işin görevlisi, sorumlusu ve yetkilisi ayrıdır. Önceden yapılan iş bölümü ile sağlanan işleyiş sayesinde kurumsal şirketlerde birçok işlem kontrol altında ilerlemektedir. Kurumsal kimlik oluşturulması için ise bunlar da yeterli kalmaz. Öncelikle firmaların kendisine ait kurumsal bir logosu/amblemi, firmaya uygun olarak yapılan bir tasarımla düzenlenmelidir.

Tüm bölüm sorumlularına yani görevlilere ait olan; özel kartvizitler, isimlikler, varsa rozetler, fatura, irsaliye, sunum dosyası, zarf, broşür gibi materyaller kurumsal kimliğin oluşturulmasında fayda sağlar. Bu tür maddeler, firmanın faaliyet alanına ve sektörüne göre çoğalmakta veya değişmektedir.

Rozet, yakaya takılan ve bir grubu temsil etmek amacıyla kullanılan metal veya plastik gibi farklı malzemelerden üretilebilen ve farklı geometrik şekillerde kullanılabilen bir aksesuardır. Genellikle okul, dernek, askeriye vb. kurumlar için sembolik işaretlerden oluşan bir yaka aksesuarı olarak bilinmektedir. Yalnızca bu tür aksesuarlara değil aynı zamanda su boruları ile ucuna takılan musluk arasındaki çirkin görüntünün kapatılması için krom veya nikelden yapılan daire şeklindeki parçalara da rozet ismi verilmektedir. Ayrıca yalnızca resmi kurumlar tarafından kullanılmaz bu tür rozetler, bunların yanında özellikle gençler arasında yaygın olan plastik rozetler, üzerinde çeşitli resimler, fotoğraflar veya sloganlar barındırmaktadır. Gençler bu rozetleri, çantalarına, kıyafetlerine hatta ayakkabılarına dahi takmaktadır.

Rozet, Almanca, İngilizce ve Fransızca’da aynı manaya gelmektedir. Bu aksesuarlar reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle Batı ülkelerinde bu durum oldukça yaygındır. Rozet; okul, parti, dernek vb. müesseselerde kendilerine mensup kişiler tarafından belirli bir işaret olarak algılanmaktadır. Çeşitli kurumların amblemleri küçültülmüş olarak rozet şeklinde hazırlanmakta ve bu kuruma bağlı kişiler, bu şekilde birbirlerini tanıyabilmektedir. Ayrıca bunların yanında rozetlerin değişik şekilleri de mevcuttur. Bunlar; kağıttan, renkli kurdalelerden, kartondan, madenden yapılabilmektedir.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.