Loading

MacLawye® Rok XII - Styczeń 2019

jeszcze pamiętam

ILUSTROWANY MAGAZYN ADWOKACKI - ROK XII - STYCZEŃ/2019

Okładka miesiąca jest specjalną stroną dedykowaną na smartfony, która publikowana jest z początkiem każdego miesiąca i zawiera linki do najpoczytniejszych tekstów z miesiąca ubiegłego oraz jest sukcesywnie aktualizowana o linki do wpisów bieżących.

Adwokat na etacie - czy należy znieść zakaz zatrudniania adwokatów ?

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji d/s Petycji 13 grudnia 2018 r. Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej sprzeciwił się podjęciu prac legislacyjnych zmierzających do zniesienia zakazu zatrudniania adwokatów na podstawie umowy o pracę, twierdząc, że takie jest stanowisko przeważającej większości środowiska. Przeczą temu wyniki ankiety "Strategia dla Adwokatury". Temat kontynuujemy, ponieważ wyrażone przez Sekretarza NRA stanowisko, jest niezgodne z wnioskami prezentacji przedstawionej Naczelnej Radzie Adwokackiej przez Komisję NRA d/s Wykonywania Zawodu

BAJERgate, czyli ocena wystąpienia Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Rafała Dębowskiego podczas posiedzenia Komisji d/s Petycji Sejmu RP
Projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
CZYNNOŚCI LOBBINGOWE - NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

Od dawna oczekiwana autopoprawka do pierwotnego projektu ustawy uwzględnia opinię Związku Kynologicznego w Polsce, przyjętą przez Zarząd Główny jako oficjalne stanowisko Związku w sprawie projektowanej nowelizacji.

FELIETONY

Adwokackie spojrzenie na wydarzenia polityczne oraz wpływ polityki na proces tworzenia prawa

Adwokatura & Adwokaci

Jan Michał Stuchly - poeta, artysta malarz, adwokat

Internet i Komputery

Logo MacLawye®
CZEKAMY NA ZIMĘ

Zapraszamy na nasze strony

Tradycja nakazuje utrzymać choinkę do 2 lutego; będzie już nowe wydanie Magazynu MacLawye®
100 Lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej

Credits:

© by MacLawye® - Jerzy Marcin Majewski

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.