Loading

singapore JB 4DAYS 3Night From Hatyai only 6,690฿

เที่ยวครบ แบบเจาะลึกสิงคโปร
  1. 2 – 5 ธันวาคม 60
  2. 8 - 11 ธันวาคม 60
  3. 29 ธันวาคม 60 – 1 มกราคม 61
  4. 30 ธันวาคม 60 – 2 มกราคม 61
นั่งรถทัวร์จากหาดใหญ่

DAY 1: หาดใหญ่ - โยโฮบาร์รูห์

05.00 พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ พนักงานเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านสะเดาเพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศมาเลเซีย

6.00. ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีกาทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหง ปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม

(เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) บริการอาหารว่างรองท้อง (ขนมปัง+นม)

กลางวัน. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางต่อ... แถมแวะเที่ยว ปุตราตราจาย่า PUTRAJAYA เมืองหลวงใหม่ของมาเลเซีย ที่นำเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน ชมมัสยิดสีชมพูถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มัสยิดประจำรัฐแห่งใหม่ทำเนียบรัฐบาล บันทึกภาพที่สวยงามด้วยภูมิประเทศ และการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่สวยงามหามูลค่ามิได้ จนได้ชื่อว่า "นครอุทยาน นครปัญญาชน" ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

Putrajaya

เย็น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(2) จากนั้นเดินทางต่อ...

Johobaru

20.00. สู่รัฐยะโฮบารูห์ เมืองใต้สุดของประเทศมาเลเซีย ติดกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศมาเลเซียหมายไว้จะเป็นเมืองการค้าคู่ขนานกับประเทศสิงคโปร์... จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก Berjaya Waterfront HOTEL

Berjaya Waterfront

DAY 2: โยโฮบาร์รูห์-สิงค์โปร

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังจากนั้นก้าวเท้าเข้าสู่สิงคโปร์ เมืองแห่งความหลากหลาย เตรียมพร้อมกับความตื่นตาตื่นใจ ** นำท่านชมปากแม่น้ำ ตรงรูปปั้น สิงโตทะเลพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์และชมอาคารแอสแพนแนล หรือโรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ลักษณะคล้ายหนามทุเรียนหรือหัวไมค์โครโฟน และท่านสามารถถ่ายรูปกับตึก

Espanade Theatres

ใหม่ล่าสุด THE MARINA BAY SANDS SKYPARK มาริน่าเบย์แซนด์ ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดในการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ ณ บริเวณ สนามปาดัง ซึ่งย่านนี้จะเป็นเหมือน สนามหลวงสิงคโปร์เป็นศาลาว่าการฯ ชมอนุสาวรีย์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ร้านปลอดภาษีที่ Duty Free เพื่อให้ท่านเลือกซื้อน้ำหอมคุณภาพดีราคาถูก

Marina Bay Sands

11.00

นำท่านสู่ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ตั้งอยู่ที่อ่าว มาริน่า เบย์ (Marina Bay) บนชั้นที่สามของห้างรีเทล เทอร์มินอล (Retail Terminal) ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารหลายร้าน บริเวณส่วนตรงกลางเปิดโล่ง รับธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม ภายในห้างมีโรงภาพยนตร์แบบกลางแจ้งอยู่ด้วย สิงคโปร์ ฟลายเออได้ชื่อว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ ที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูงถึง 165 เมตร เมื่อขึ้นไปอยู่บนชิงช้า จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำยาวกว่า 210 เม ตร สามารถชมวิวของสิงคโปร์ได้แบบพาโนรามาวิว 360 องศา ชมอ่าวมาริน่าอันเลื่องชื่อ ตึกสูงระฟ้า วิวธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม และกิจกรรมต่างๆ

Singapore Flyer
(ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG $ 33 /ประมาณ 825 บาท
Marina Bay

เที่ยง

เดินทางสู่ China Town สัมผัสสีสันทุกอย่างที่เป็นของจีน จากนั้นนำท่านชมวัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ยวแก้ว เพื่อ สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กก. ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ชั้น ชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนา และชมพุทธรูปภายในพิพิธภัณฑ์

Chaina Town
The Buddha Tooth Relic Temple and Museum

ท่านสามารถเลือกทานอาหารอิสระ ที่ Maxwell Food ศูนย์อาหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอาหารต่าง ๆ ให้เลือกทานมากมาย ได้ตามอัธยาศัย เช่น ข้าวมันไก่ บะหมี่ โจ๊ก เป็นต้น

Maxwell Food Center

บ่าย

จากนั้นนำท่านชม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ “GARDEN BY THE BAY “ (โซนนอกไม่มีค่าใช้จ่าย)

Garden By The Bay

เย็น

จากนั้นท่านสามารถชมบรรยากาศและเลือกช้อปปิ้งสินค้านำแฟชั่นที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ย่านการค้าที่โด่งดังที่สุดในสิงคโปร์ เช่น ห้าง Orchard Centre, ห้าง 313 , ห้างโรบินสัน เป็นต้น...

อิสระอาหารเย็น
Orchars Rd.

ค่ำ

นำท่านสู่ท่าเรือ Clarke Quay ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวกินดื่ม ยามค่ำคืนของชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ และเพื่อการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบของการเที่ยวสิงคโปร์ ท่านสามารถเลือก ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ (Bump Boat) ชมบรรยากาศในแม่น้ำสิงคโปร์ยามค่ำคืน ท่านสามารถมองเห็นบรรยากาศริมแม่น้ำสิงคโปร์ ยาวจนถึงปากอ่าวมารีน่า ซึ่งท่านจะมองเห็นแสง สีจากตึกสูงต่าง ๆ รอบเกาะสิงคโปร์ ที่สิงคโปร์ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อความสวยงามได้อย่างลงตัวและน่าสนใจที่สุด

Clarke Quay

(ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG $ 22 /ประมาณ 550 บาท

Bump Boat

21.00

อำลาสิงคโปร์ นำท่านกลับสู่ประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮบารูห์ เข้าสู่ที่พัก CRYSTAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 3: Sentosa - Universal Studio

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านสู่สิงคโปร์เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะเซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุกรวมรวมความบันเทิงต่างๆไว้มากมาย ซึ่งท่านสามารถเลือกสนุกได้ 2 แบบ ดังน้ี (หากท่านต้องต้องการพักผ่อน เดินเล่นสบายๆ ท่านก็เลือกได้ตามใจชอบค่ะ...Free & Easy)

1.UNIVERSAL STUDIO

Universal Studio

Zone

• Hollywood เป็นศูนย์กลางแห่งโลกบันเทิงในรูปแบบโรงละครบรอดเวย์ พร้อมทั้งร้านและภัตตาคารเรียงรายไปตลอดถนนทั้งสาย เช่น ร้าน Mel’s Drive in จากเรื่อง American Graffiti

• New York บริเวณนี้ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายของมหานครใหญ่อย่างนิวยอร์กที่เคยปรากฏในภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ถ่ายทำในอเมริกา พร้อมนำคุณโลดเล่นไปกับเอ็ฟเฟ็กต์ของภาพยนตร์ของผู้กำกับที่มีชื่อเสียงสตีเว่น สปิลเบิร์ก

• Si-Fi City ท่านจะได้เดินทางข้ามเวลาสู่โลกแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิดพบกับผู้มาเยือนจากทั่วโลกและนอกโลก พลังงานต่างๆในโลกอนาคตนี้มาจากลม แสงแดด และน้ำ พร้อมตะลุยสงครามใต้ภิภพระหว่างมนุษย์และเหล่าไซลอนไปกับเครื่องเล่นแบบ แบทเทิล สตาร์ กาแลคติกา ไซลอน ซึ่งถือเป็นรถไฟเหาะรางคู่ที่สูงที่สุดในโลก

• Ancient Egypt บริเวณนี้คุณจะตะลึงกับสิ่งก่อสร้างของอียิปต์โบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลทรายในปี ค.ศ.1930 ท่องไปในยุคสมัยที่สุสานฟาโรห์เพิ่งได้รับการค้นพบ ตามรอยนักโบราณคดี และผจญภัยไปกับเครื่องเล่น รีเวนจ์ ออฟ เดอะ มัมมี่ ด็กๆสามารถขับรถจิ๊ปเข้าไปในทะเลทรายเพื่อเสาะแสวงหาสมบัติ

• The Lost World บริเวณนี้แบ่งเป็นสองธีมด้วยกันได้แก่ จูราสิคปาร์ค ที่อิงจากภาพยนตร์ผจญภัยอมตะของสตีเว่น สปีลเบิร์ก คุณจะได้สนุกไปกับจูราสิคปาร์ค ราปิดส์ แอดเวนเจอร์ เรือน้ำตกโฉมใหม่ล่าสุดที่จะพาคุณผจญภัยอย่างตื่นเต้นไปในเขตป่าร้อนที่ไดโนเสาร์ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้ง ส่วนธีมวอเตอร์เวิลด์ คุณจะได้พบกับการแสดงแอ็กชั่นบนเวทีอันยิ่งใหญ่ที่จำลองผืนน้ำและระเบิดไฟด้วยเอ็ฟเฟ็กต์สุดพิเศษน่าตื่นเต้น เหมือนกับที่ได้เห็นในภาพยนตร์ดัง วอเตอร์เวิลด์

• Far Far Away ที่นี่คุณจะได้ก้าวไปสู่นครอันมั่งคั่งของบรรดาตัวละครในเทพนิยายที่ทุกคนรู้จักกันดี แวะชมบ้านในหนองน้ำของเชร็ค ยักษ์ตัวเขียวผู้โด่งดังจากภาพยนตร์การ์ตูนชื่อก้องโลกของค่ายดรีมเวิร์ค พบกับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อะเวย์ แห้งแรกของโลกพร้อมทักทายกับเชร็คและเจ้าหญิงฟิโอนาใน Shrek 4D Adventure ให้ความรู้สึกเหมือนคุณล่องลอยอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย

• Madagascar ที่นี่คุณจะได้ตื่นตานตื่นใจไปกับตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นจากภาพยนตร์ชื่อดังของค่ายดรีมเวิร์คเรื่องมาดากัสการ์ โดยร่วมล่องเรือไปกับสี่สหายตัวเอกในเรื่องคือ Alex…Marty…Melman. และ Gloria ที่หนีออกจากสวนสัตว์นิวยอร์ก จนมาเกยหาดที่เกาะมาดากัสการ์ และพบกับ King Julien หัวหน้าเผ่าลีเมอร์ นักเต้นเท้าไฟที่ต้องการความช่วยเหลือมาปราบฟูซ่า ศัตรูตัวฉกาจ

**สำหรับท่านที่ต้องการเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอท่านสามารถแจ้งและจองล่วงหน้าในราคา1,850 บาทที่พนักงานขายของแต่ละสาขา***(ตั๋วมีจำนวนจำกัด)**เนื่องจาก ยูนิเวอร์แซลจำกัดคนเข้าชมในแต่ละวัน

2.Sentosa Island

Sentosa

อิสระบนเกาะเซ็นโตซ่า ท่านสามารถถ่ายรูปกับ Merlion ตัวที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ด้วยความสูง 37 เมตร ถ้าท่านขึ้นไปบน หอคอยเมอร์ไลออน (The Merlion Tower) ราคา $ 8 ท่านจะสามารถชมวิวทิวทัศน์ ได้ 360 องศาทั่วทั้งเกาะและชายฝั่งตอนใต้ของสิงคโปร์ หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟลอยฟ้า (โมโนเรล) ทัวร์รอบเกาะเซ็นโตซ่า ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 สถานี เริ่มต้นที่สถานี Vivo city จะอยู่ตรงเกาะสิงคโปร์ ,Waterfront , Imbiah , The beach จะอยู่บนเกาะเซ็นโตซ่า

Sentosa

(ถ้าท่านอยากชมบรรยากาศริมชายหาด ของเกาะเซ็นโตซ่าให้ท่านเลือกลง สถานี The beach ฟรี ) หรือถ้าท่านจะช้อปปิ้ง ให้ลงสถานี Vivo city ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าแบรนด์ดังมีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย และเป็นศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นของชาวสิงคโปร์ ขากลับจาก Vivo city มาสู่เกาะเซ็นโตซ่า จะต้องจ่ายค่าตั๋ว ท่านละ $ 4

หากมีเวลาอิสระในรีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ท่านจะได้พบกับ ถนนคนเดินแห่งความบันเทิง เฟสทีฟวอล์ค ....สนุกกับการ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER…. เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์... สวนสาธารณะรายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ เพลิดเพลินกับ การเยี่ยม ชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้นท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)

เที่ยง-เย็น รับประทานอาหารกลางวันและเย็นอิสระ บนเกาะเซ็นโตซ่า มีอาหารให้เลือกทานได้ตามอัธยาศัย ทั้งในเกาะเซ็นโตซ่า หรือในฟู้ดคอร์ทคาสิโน หรือ ภัตตาคารต่าง ๆ ในรีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า

19.30 น. สำหรับท่านที่ต้องการชมความงามของม่านน้ำที่ถูกถ่ายทอดผ่านน้ำพุและเสียงดนตรีประกอบเป็นเรื่องราว เราจะนำท่านชม น้ำพุดนตรี Wing of Time (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG $ 18 /ประมาณ 450 บาท

อำลาสิงคโปร์ นำท่านกลับสู่เมืองโยโฮบารูห์ ประเทศมาเลเซีย อีกครั้ง เข้าสู่ที่พัก CRYSTAL CROWN HOTEL ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 4: กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่

เช้า. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยระหว่างทางแวะถ่ายรูปตึกแฝด TWIN TOWER

TWIN TOWER เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย สูง 452 เมตรจากระดับเหนือถนน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก และเป็นตึกระฟ้าที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก อีกทั้งยังมี Skybridge ที่สูงที่สุดในโลกเป็นสะพานเชื่อมสองตึกเข้าด้วยกัน เป็นจุดในการชมวิวทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยม ตึกสูง 88 ชั้น โครงสร้างภายนอกอาคารประกอบด้วยกระจกและเหล็ก และการตกแต่งภายใน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการให้มาเลเซียมุ่งไปสู่อนาคตและแวะช๊อปปิ๊งที่โรงงานช็อกโกแลตซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย
Twin Tower

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อ....

ค่ำ ถึงด่านสะเดา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ ประทับใจ

***โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

จองเลย……จะรออะไร?

Contract

เงือกทองทัวร์ SIAM NGUEK THONG TRAVEL SERVICE (ใบอนุญาตนำเที่ยว 41-209)

Official Line: คลิ้กเลย

เงือกทองทัวร์ สายด่วน 24 ชั่วโมง ทุกสาขา 0810939777 คุณหมอบ

เชียงใหม่ : 333/217 หมู่บ้านเออบาน่า2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 – 283441 -2 แฟกซ์ 053 – 283229 มือถือ 086 – 4906 129

E-mail : CNX@nguekthong.com

กรุงเทพ : 8/109 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ พระราม9-ศรีนครินทร์ ถ.กรุงเทพกรีฑา 7แยก4, หัวหมาก, บางกะปิ, กทม. 10240 โทร. 081-3559576

E-mail : BKK@nguekthong.com

หาดใหญ่ : 200/209 จุลดิศพลาซ่า ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-354707-8 , 074-354044 แฟกซ์ 074-223537

E-MAIL : HDY@nguekthong.com

Created By
Siam Ngukthong Travel Service (เงือกทองทัวร์)
Appreciate

Credits:

Created with images by aotaro - "The Merlion seen from its back with a view of Modern Stonehenge at dawn" • qpte89 - "merlion singapore sentosa" • travelourplanet.com - "Sentosa, Singapore" • travelourplanet.com - "Sentosa, Singapore" • joongkeun - "singapore marina bay sands sentosa" • travelourplanet.com - "Beach at Sentosa Island, Singapore"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.