Helgetur til Ose i Setesdalen

2-4 Juni så går turen til Ose i Setesdalen. Der har vi den gamle Turistheimen heilt for oss sjøl. Der er sengeplasser til 15 stk på Turistheimen.

Her skrur vi tiden tilbake noen hundre år

Turistheimen ligger midt i Setesdalen, så her kan vi bare ta føre oss av alt denne tradisjonsrike dalen kan tilby

Dype daler

De fleste kjenner nok Setesdalen ifra før, men der finnes noen virkelige perler som en som regel bare haster forbi.

Vennlige folk

Fantastiske utsiktsplasser

De fleste plassene vi kan besøke har bilvei og er enkle å komme til

Reiarfossen. Kun et steinkast ifra veien

Signe Røinås er vert på Turistheimen og garanterer at ingen skal gå sultne på tur. Heimelaga mat hver dag er inkludert i prisen samt nistepakker om vi ønsker det.

Praktisk info:

Vi kan komme fredag ettermiddag å bli til søndag ettermiddag. Det er jo hellig på mandag, så visst noen ønsker å være heilt til da så er det mulig.

"Spesial price for you my friend"

Prisen for turen er 600.- pr haue, det inkluderer mat og overnatting. om du ikke kan komme opp før på lørdagen så blir prisen 400.- de fleste rommene har to senger.

Det er sengeplasser til 15 i hovedhuset, men vi har tilgang til flere overnattingsplasser om nødvendig. Ja, der er pissepotte på hvert rom ;)

Håper så mange som mulig klarer å få til denne turen, det pleier å bli innertier ;)

Påmelding kommer. Det blir mer info på neste foreningsmøte

Heine & Ingvald

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.