Loading

Nieuwsbrief basisschool De Hobbit Januari 2021

Beste ouders,

De eerste nieuwsbrief van het jaar 2021. We starten dit jaar in een lockdown. De school is gesloten, ouders werken en onderwijzen thuis en onze leerlingen zien we veelal via een beeldscherm. Wat een start.

We ontvangen veel positieve reacties van ouders die ons een hart onder de riem blijven steken. Ik durf u best eerlijk te zeggen dat het bieden van thuisonderwijs veel minder energie oplevert dan een groep leerlingen in een klaslokaal. Het put uit. Na een “fysieke onderwijsdag” met ongeveer 27 kletsende leerlingen in een klas zijn we zeker moe aan het einde van de dag, maar er gebeurt elke dag wel iets waar we met elkaar ontzettend om kunnen lachen. Leerlingen kunnen ontzettend gevat uit de hoek komen. Of het nu een kleuter betreft met een prachtig fantasieverhaal bij zijn spel of een leerling van groep 8 met een wijze opmerking. Leraren halen ook energie uit het bereiken van doelen waar als groep of met een individuele leerling ontzettend hard voor is geoefend. Het valt nu ook op hoeveel verschillende werkvormen een leraar inzet op een dag om niet enkel maar voor een bord te staan als je iets leerlingen iets wilt leren. De werkvormen worden door het thuisonderwijs redelijk beperkt.

De eerste geruchten over het openen van de basisscholen komen weer op gang. Er worden ook aangescherpte Corona maatregelen gedeeld met de scholen. Vanwege de Britse variant zijn de richtlijnen bij een positieve leerling in de klas strenger dan voorheen. Voor je het weet zit de hele klas een week thuis. Ook als de scholen opengaan zijn we er nog niet. Daarna volgt een onzekere periode. We hebben iedereen nodig om veilig fysiek les te kunnen en blijven geven. Iedereen (teamleden en ouders) moet de sociale contacten op de rem houden, omdat het effect binnen het eigen gezin wellicht te overzien is, maar er grote problemen veroorzaakt kunnen worden met een verspreiding naar het gezin van een klasgenoot of binnen het gezin van een teamlid.

Het is voor nu nog even volhouden. Wij danken in het bijzonder oma Greet. Wat ontzettend lief van u om ons zo in het zonnetje te zetten. Wij houden vol hoor. Het team van De Hobbit is met elkaar ijzersterk. Met zoveel steun van iedereen om ons heen, kunnen de leerlingen op ons rekenen.

Dank aan alle ouders

De combinatie thuiswerken en thuisonderwijs is voor veel gezinnen een pittige combinatie. Een combinatie die soms voelt alsof het niet te combineren is. Met name in de middenbouw zijn de leerlingen nog erg afhankelijk van de begeleiding van de ouders om al het oefenwerk te kunnen maken. En als een ouder een kind probeert te helpen is er veelal dat stemmetje in het achterhoofd dat zich afvraagt of je het wel goed uitlegt. Wellicht een kleine troost, de leraar gaat het onderwijsaanbod straks weer volledig van u overnemen. Mocht het zo zijn dat u iets op een verkeerde manier heeft uitgelegd dan zal het kind direct op school weer netjes gaan doen wat de juf of meester zegt. Wij zijn vooral heel dankbaar voor al jullie hulp om de leerstof niet te laten wegzakken. We zien dat onze leerlingen veel oefenstof maken. Er wordt hard gewerkt. Dat helpt ons bij de herstart van fysiek onderwijs. Dat hebben we aan uw hulp te danken. We hopen dat onze kleine attentie ook voor jullie voelde als support.

Mickey Mouse

Ook dit jaar willen we groep 2 sterk voorbereiden op de overgang naar groep 3. Juist na deze lockdown is het heel fijn dat de leraar de volledige aandacht naar de leerstof van groep 2 kan laten gaan of zelfs een uitstapje naar de voorbereiding op groep 3 kan opstarten.

De leerlingen van groep 2 krijgen les van juf Yasmine (ma, di, woe en do-ochtend) en juf April (woe, do en vrij). Juf Yasmine heeft haar academische pabo vorig jaar afgerond met een onderzoek naar de overgang van groep 2 naar groep 3. Haar kennis en ervaring binnen de kleuterbouw komt zeer van pas bij het realiseren van passende inhoud om deze overgang goed te laten aansluiten. Juf April heeft vorig jaar met juf Carmen en juf Hester lesgegeven aan groep 2. Het was toen al duidelijk dat juf April onze groep 2 van het volgende jaar op zich zou nemen. Ze deed dat als stagiaire opvallend sterk. Nu ze in de afronding zit van haar LIO kunnen we haar mooi direct vanuit haar stage ervaring opnemen in het team om samen met juf Yasmine sterk onderwijs neer te zetten.

Juf Yasmine en juf April zijn al begonnen met de inrichting van Mickey Mouse. Zodra de school weer opengaat gaan we onze groep 2 kleuters eerst weer laten “landen” bij hun eigen juffen in Broer Konijn of Donald Duck. Daarna gaan we de kleuters die de overstap naar groep 3 gaan maken, langzaam laten wennen in Mickey Mouse. De ouders worden hiervan op de hoogte gehouden.

Na de overstap naar Mickey Mouse ontstaan er bij Broer Konijn en Donald Duck ook weer kleine groepen, waardoor het ook daar goed mogelijk is om gerichter tijd en aandacht voor de kleuters te realiseren.

Groep 7

Juf Yasmine (ma, di, woe en do-ochtend) heeft met meester Onno (fulltime) een sterk aanbod gerealiseerd voor groep 7. De samenwerking zorgde ervoor dat er nagenoeg 4 dagen van de week door 2 leraren specifiek met de groep gewerkt kon worden. Een optimale vorm van differentiatie om de leerlingen goed voor te bereiden op de midden toetsen in januari. Deze toetsen zijn van waarde in het voorlopige advies dat wordt gegeven tegen het einde van het jaar in groep 7. Deze periode zit er nu op. Het lijkt er vooralsnog op dat we de Cito toetsen niet af kunnen nemen in jan-feb., maar de voorbereiding stond als een huis. Het plan is volledig uitgevoerd.

Nu deze groep voor de tweede keer te maken krijgt met een lockdown voelen we er ineens toch wel veel voor om de insteek van de eerste periode van het jaar door te zetten naar de tweede periode van het jaar. Dat is formatief een uitdaging. De school is fanatiek in het aanvragen van subsidies, maar het aanstellen van een extra teamlid voor 4 dagen in de week laat de begroting niet toe.

Juf Kinou heeft aangeboden om het aanbod in groep 7 door te zetten met meester Onno. Juf Kinou is vorig schooljaar als zij-instromer gestart bij ons op school in groep 8 naast juf Kim. Dit schooljaar is ze gestart in groep 4. Juf Kinou is goed op de hoogte van de methoden in de bovenbouw waardoor zij het aanbod van groep 7 zo over kan nemen van juf Yasmine. Tevens heeft ze kennis van de methode van groep 8, waardoor ze de leerlingen goed kan voorbereiden op de leerstof van groep 8. Ik begrijp dat juf Kinou dit helemaal zag zitten. Juf Kinou zal na het vertrek en afscheid van juf Yasmine op ma, di, woe en do de gehele dagen aanwezig zijn in groep 7.

Groep 4

En zodoende richt ik me ook tot de ouders van groep 4. De leerlingen van groep 4 weten niet beter dan dat zij les hebben van juf Yvonne, juf Kinou en juf Mandy. Het hebben van extra handen in de klas was ook voor deze klas bij de opstart van het schooljaar heel fijn. Nu juf Kinou de overstap zal maken naar groep 7 vallen voor deze groep de extra handen weg.

Er wordt gestrooid met subsidies vanwege Corona en als school schrijf ik op alle subsidies die ik kan aanvragen. De nieuwe RAP subsidie is een regionale subsidie waarin ik als school extra middelen vraag voor ondersteuning in de klas om direct na de lockdown sterk in te zetten op didactiek. Het is nog even wachten op een akkoord van de bestuurder voor mijn realisatie, maar ik verwacht dat mijn onderbouwing steekhoudend is. Zodra ik de handtekening binnen heb zal ik deze subsidie inzetten om ook voor groep 4 extra handen te realiseren voor minimaal 2 ochtenden in de week. Ik moet toegeven dat ik er niet vanuit ga dat mijn beoogde inzet wordt geweigerd.

Ik hoop dat de regering op korte termijn een subsidie vrijmaakt waarmee directeuren administratieve ondersteuning kunnen krijgen in het schrijven van de verantwoording van elke subsidie. Een subsidie aanvragen is één ding. De verantwoordingen schrijven is een dagtaak :)

Mogelijk nieuwe native speaker voor de school

Ik heb in de vorige nieuwsbrief aangegeven dat we op zoek zijn naar een nieuwe native speaker nu juf Anna Eva is gestopt. Moeder Nathalie heeft ons in contact gebracht met iemand uit haar netwerk. Dat balletje is nu gaan rollen en zo zijn we na wat gesprekken uitgekomen bij native speaker Paulien. Paulien en ik hebben deze week een professioneel en sterk inhoudelijk telefonisch gesprek gehad. Volgende week komt Paulien kennismaken op anderhalve meter afstand. Ik hoop u in de volgende nieuwsbrief te kunnen informeren over het opstarten van de samenwerking. Hopelijk kunnen we bij het openen van de scholen direct weer doorpakken met ons Engels aanbod voor de groepen 1 t/m 5.

Speellokaal materialen vernieuwd

Het kleutermateriaal in de klassen was al uitgebreid. We hebben daar nog mooie rekentorens van “met sprongen vooruit” aan toegevoegd om gericht en betekenisvol de beginnende rekenvoorwaarden in het zonnetje te zetten. Het kost wat, maar dan heb je ook wel wat. De kleuterleraren gebruiken deze periode om zich te verdiepen in de verschillende materialen. Vanaf de voorjaarsvakantie worden de materialen onder leraarbegeleiding ingezet in de kring of in het spelen van een rekenspel met kleine groepjes leerlingen.

Nu we toch bezig waren hebben we het speelmateriaal in de gymzaal ook uitgebreid. We hebben o.a. nieuwe matten aangeschaft, er is een wip om overheen te lopen, tennisrackets en tennisballen, tafeltennisbatjes om tegen ballonnen te slaan, een vracht aan nieuwe pittenzakjes, verschillende touwen, nieuwe lintjes, gekleurde ringen, een uitbreiding op onze balanceerset, we hebben iets hypermoderns waarbij kleuters over een breed elastiek lopen en een wiebelplank. Meester Robin is even komen kijken en heeft geholpen met de inrichting van het speellokaal om alles een goede plaats te geven. Meester Robin vond het fijn te zien welke materialen we allemaal hebben in de school. Hij gaat ze ook inzetten in zijn lessen in de grote gymzaal.

Het kernteam zorg

Vanaf januari 2021 kijkt de inspectie op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Een hulpmiddel hierbij is het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs. Dit model is gebaseerd op de referentieniveaus 1F, 2F en 1S. Dit model bekijkt welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Daarbij gebruiken ze een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging.

Lang leve ons kernteam zorg. U ziet hierboven wat termen voorbij komen. Het werkt momenteel ontzettend in ons voordeel dat we met een kernteam zorg werken met een jonge ambitieuze interne begeleider die (digitale) veranderingen snel oppikt, een ervaren rekencoördinator die de juiste vragen weet te stellen in de vertaling en een doortastende taalcoördinator met een onderzoekende houding. Wat een drietal. Als er drie teamleden in een team een verandering aansturen gaat het sneller dan als een school enkel met een interne begeleider werkt. Tevens weet je met drie mensen altijd meer dan één.

Verandert er voor u als ouders iets? Ziet het rapport er ineens anders uit? Nee, dat is niet het geval. Het vraagt van de leraren een andere kijk en als school een andere verantwoording. Eens in de zoveel tijd worden doelstellingen op inspectieniveau behaald en wordt de lat voor de scholen en indirect voor de leerlingen weer iets hoger gelegd. Op De Hobbit stappen we mee met de nieuwe hoogte van de lat. We hebben opbrengsten boven het landelijk gemiddelde. We gaan ook binnen het vernieuwde onderwijsresultatenmodel laten zien dat we goed aansluiten bij de ambities van het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs.

De bibliotheek

Meester Onno heeft het initiatief opgezet om de gehele boekencollectie van de bovenbouw op alfabetische volgorde te zetten. Aangezien we een grote collectie boeken hebben (dankzij juf Kim die het gewoon ontzettend leuk vindt om boeken te kopen), heeft meester Onno hier menig uurtje in gestoken. De boeken stonden voorheen op thema. Net als in de supermarkt is het goed om producten op een andere plaats te zetten om klanten te verleiden hun aandacht te richten op producten buiten de reguliere aankoop. We gaan de routine van de leerlingen doorbreken. Waar ze voorheen hun favoriete boek vonden, daar staat het boek nu niet meer. We gaan ook werken met een inlevertafel en we maken leerlingen verantwoordelijk voor de bibliotheek.

Juf Yvonne heeft wensen om alle boeken te voorzien van de stikkers zoals gebruikt in elke openbare bibliotheek. Deze stikkers maken het voor kinderen mogelijk om alsnog op thema te zoeken en het ziet er professioneel uit. Nu de bibliotheek dicht is hopen we in contact te komen met een medewerker van de bibliotheek om ons te begeleiden in dit proces. Indien u een contact heeft binnen de bibliotheek, horen we graag van u.

Ik wens iedereen een fijn weekend en een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Namens het team

Esther Veldt