Loading

Hibisküs ÇayıYaşlanmayı geciktiren mucizevi ürün hibisküs çayı Yaşlılığı Geciktiren ve Zayıflatan Mucizevi Çay, Bir Çok Faydası Bulunan Hibisküs Çayı, Her Hangi Bir Yan Etkiye Sahip Değildir.

“Journal of Alternative and Complementary Medicine” Ağustos 2009 sayısında yayımlanan bilimsel araştırmalara göre bir ay boyunca düzenli olarak günde 2 bardak Hibiskus Çayı http://www.hibiskuscayiturkiye.com/ tüketenlerin ortalama kolestrol değerlerinde, LDL( kötü kolestrol olarak tanımlanır) ve Trigliserit düzeylerinde önemli azalmalar belirlenmiştir. Aynı kişilerde HDL (iyi kolestrol olarak tanımlanır) değerlerinde yükselme meydana geldiği belirlenmiştir. Kan basıncını düşürmek için en ideal yöntem olan Hibisküs Çayı'nın, bir çok faydaları bulunmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar bu durumu kanıtlamıştır. “Journal of Human Hypertension” dergisinin 2009 yılında çıkarılan bir makalesine bakıldığı zaman Hibiskus Çayını günde 2 bardak tüketmek hipertansiyon hastalarında pozitif bir etki sağladığı görülebilmektedir. Hibiskus Çayının yüksek tansiyonu düşürme gibi bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.