Loading

Lynæs Posten Nr. 4 • Oktober 2020 • onlineversion

Nu falmer skoven atter

Det er efterårsferie i skrivende stund og dermed slut på sommeren 2020 og på den officielle sæson i OF Lynæs.

En noget utraditionel sæson, hvor coronavirussen fik sat sit præg på alle aktiviteter, så de endte i en ikke-eksisterende eller i hvert fald meget skrabet udgave. Sommerfesten var aflyst, og generalforsamlingen blev – efter et halvt års udsættelse – afholdt i det fri ved fælleshuset, hvor det mirakuløst holdt tørt under hele arrangementet. Ingen dans eller fællessang, men forhåbentlig kan vi tage alvorlig revanche til næste år.

Der er kommet mange nye til i vores sædvanligvis hyggelige og fællesskabsorienterede forening. Så hjertelig velkommen til jer. Husk at se på vores hjemmeside of-lynæs.dk, hvor I kan få svar på næsten alle tænkelige spørgsmål.

Efter uge 42 er bommen og fællestoiletterne lukkede. Det betyder ikke, at vi ikke kan være i vores huse i weekenderne i vintersæsonen, kun at vi skal have nøglen frem, når vi skal gennem bommen og specielt huske at lukke den igen – hver eneste gang vi passerer.

De enkelte affaldsspande ved husene bliver ikke tømt igen før til marts, men affaldscontaineren ved fælleshuset bliver fortsat tømt om mandagen. Og ellers er der jo altid genbrugspladsen.

Hver enkelt andelshaver er, som det er de fleste bekendt, selv ansvarlig for at lukke for vandet ude ved vejen. Og eftersom det næsten hvert år sker, at der kommer nattefrost allerede i oktober, er det bare med at holde øje og få lukket ned i tide.

Sprængte vandrør er nemlig ikke alene umådeligt irriterende, de er også dyre, og eventuelle skader er faktisk på ejerens egen regning. Så husk at tappe vandet af rørene og lukke for hanen ude ved vejen, hver gang du forlader huset.

God vinter!

Vi ses til generalforsamling onsdag den 18. marts.

Tekst: Lis Norup

Layout: Henrik Ludvig Christensen

Send indlæg og kommentarer til: lisnorup@mail.dk

Svævebanen må låses, når der er behov

På generalforsamlingen den 29. august blev det vedtaget med et stort flertal, at svævebanen kan låses af i visse sjældne tilfælde. Der er i foreningen et par lydoverfølsomme børn, som bor meget tæt op ad svævebanen. Så tæt, at det til tider udgør et problem. Der var stillet tre forslag til, hvordan vi kunne løse problemet, nemlig at nedlægge svævebanen helt, at flytte den til et andet sted – hvilket ville være en kostbar affære eller at forældrene i visse tilfælde kan sætte hængelås på banen. Som nævnt ovenfor blev det sidste forslag vedtaget.

Åben himmel eller ej

Det så sort ud på himlen forud for generalforsamlingen, så bestyrelsen besluttede kun få timer før starten at sætte telt op. En-to-vupti stod der 12-13 m/k’ere klar ved fælleshuset, og teltet blev rejst på rekordtid. Det må i sig selv have virket forebyggende, for vejret var fantastisk både under selve generalforsamlingen og den efterfølgende middag.

Undgå forurening fra brændeovnen

Efteråret betyder gang i de brændeovnene, og dem har vi en del af i foreningen. Vi har også en skorstensfejer, der kommer og tjekker, at alt er som det skal være – og det er selvfølgelig kun dem med brændeovne, der betaler for det.

Men der har været mange skriverier om brændeovnenes forurening på det sidste. De forurener værre end en motorvej, hvis man ikke fyrer korrekt. Så selv om du er garvet brændeovnsoptænder, repeterer vi lige de tre bedste råd til brændefyring her, så du hverken generer miljø eller naboer.

1. Brug kun tørt og rent træ

Korrekt brændefyring forudsætter, at du kun bruger tørt og rent træ. Hvis brændet er for vådt, afkøles ovnen, og forbrændingen bliver ufuldstændig og medfører større forurening og en dårligere udnyttelse af energien i brændet. Samtidig får du en tilsodet ovn og skorsten, som i sidste ende kan resultere i en skorstensbrand. Brændets vandindhold bør højst være 18 procent. Husk at skrald og affaldstræ ikke er brænde, men affald - der skal afleveres på den lokale genbrugsstation eller til den kommunale indsamlingsordning.

2. Sørg for rigeligt med luft til forbrændingen

For at sikre en fuldstændig forbrænding, er det vigtigt, at der tilføres luft nok til forbrændingen. Ellers vil der frigives partikler og gasser, som kan sætte sig som sod i skorstenen eller slippe uforbrændt ud til miljøet, hvor den indeholder store mængder sundhedsskadelige partikler. Skru derfor først ned for lufttilførslen, når flammerne bliver lysere. Når der til sidst er gløder, er alle træets gasser afbrændt og brænder rent.

3. Fyr kun lidt træ af ad gangen

I en brændeovn skal der fyres ofte og med små mængder træ - vel og mærke i kilo og ikke i antal brændestykker. Til de fleste ovne bør brændet ikke være længere end 30 cm og ikke tykkere end 6-8 cm.

Pas på indbrudstyve i de vintertomme huse

Her komme rådene fra Det Kriminalpræventive Råd til at undgå indbrud:

  • ​​Træk gardinerne fra og lad skabene stå åbne. Lad tyven se, at der ikke er noget at komme efter.
  • ​Luk og lås døre og vinduer – også selvom du blot er væk i kort tid
  • Husk, at selv hårde hvidevarer og brændeovne er i fare, når tyven har god tid.
  • Sæt dobbeltlåse på døren.
  • Forstærk dørkarmen på yderdøren og monter et sikkerhedsslutblik.
  • Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge dem til at bryde ind i huset.
  • Brug udendørsbelysning med føler.
  • Fjern alle ekstranøgler, som du har gemt ved huset.
  • Aftal med naboerne, at I holder øje med hinandens huse.
  • Spær indkørslen med en bom eller kæde, så tyven ikke kan køre helt op til huset.

Grenaffald

Du kan lige nå at komme af med grenaffald fra haven. Aflever det på en af de to parkeringspladser, så bliver de afhentet ugen efter efterårsferien. Når affaldet er hentet, er det ikke længere tilladt at lægge grene på parkeringspladserne. Husk at det kun er til grenaffald og altså hverken til almindeligt affald, storskrald eller haveaffald. Haveaffald bør komposteres på egen parcel.

Husk at lukke for vandet, før frosten kommer

Tøm toilettet og hæld frostvæske i. Luk helt op for hanerne, så alt vand er tømt ud af rørene. Luk for hovedhanen ved vejen. Luk også for naboens, hvis den ikke er lukket.

Har du gode ideer, og vil du have indflydelse, så det er en god idé at komme til generalforsamling

Vi holder generalforsamling onsdag d. 18. marts 2021. Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, så send det gerne til bestyrelsen allerede nu og senest 14 dage før. Generalforsamlingen holdes på adressen Kantorparken 4, Emdrup, og vi starter med en buffet, hvorefter mødet går i gang. Officiel indkaldelse bliver sendt ud, når vi nærmer os.

​​​​​​

Tilskud til træfældning

På generalforsamlingen i år blev der afsat 30.000 kr. til træfældning i næste sæson. Hvis du har et eller flere træer, som er til fare eller gene for naboerne, kan du søge om tilskud til at få det fældet. Skriv til et bestyrelsesmedlem og beskriv problemet. Du kan se mailadresserne herunder.

Kontakt til bestyrelsen

Hvis du har brug for at kontakte et bestyrelsesmedlem, kan du bruge en eller flere af nedenstående mailadresser:

Mads Willads Petersen, Formand • Elvervænget 2 • mwillads@gmail.com
Jacob Søborg, Næstformand • Elvervænget 4 • jacob@sinatra.dk
Ingelise Hallengren, Kasserer • Elvervænget 21 • ingelise@hallengren.net
Jan Svane, Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 39 • jansvanec@gmail.com
Bent Kjær Hansen • Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 33 • skovlybakken12@gmail.com
Lis Norup, Suppleant og lokalredaktør • Elvervænget 3 • lisnorup@mail.dk
Henrik Christensen • Hjemmeside og Lynæsposten

Har du ideer eller indlæg til bladet, så send indlæg og forslag til: lisnorup@mail.dk

LYNÆSPOSTEN · NR. 4 · OKTOBER 2020

På gensyn i 2021

Redaktionsmøde i det grønne
Created By
Henrik Christensen
Appreciate