วีธีการทำ Twitch Prime เพื่อรับ Path of Phantom Queen

จากก่อนหน้านี้ เราแนะนำ ว่า เราจะได้อะไร จากการได้ Path of Phantom Queen

วิธีการได้ Path of Phantom Queen มานั้นมีสองทางคือ

  • 1000 Gems
  • Twitch Prime โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
สมัคร Twitch

ไปที่ https://www.twitch.tv/ จากนั้นทำการ Login Hirez จาก https://www.hirezstudios.com/my-account/ โดยใช้ ไอดีเดียวกับ Smite ไปที่ LINK แล้วทำการ Link กับ Twitch ที่สมัครไป หรือมีอยู่แล้ว

ไปที่ "Link"
สมัคร Account Amazon

( หากมีอยู่แล้วข้ามขั้นตอนได้เลย) https://www.amazon.com ตอนสมัคร ต้องเลือกประเทศเป็น US และต้องใช้ที่อยู่ของ US (หาได้จากในนี้ –https://www.randomlists.com/random-addresses)

รายละเอียด Payment Method ของบัตร Credit ก็ใส่ไปตามปกติ

สำหรับคนที่มี Account Amazon อยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่เป็น US ก่อน แล้วให้ Login เข้าไป กดที่ Your Account (มุมบนขวา)

เลือก Manage Your Content and Devices

ตรง Country Setting ให้เปลี่ยนเป็น United States

เปลี่ยนที่อยู่เป็น United Statesได้ ที่นี่ ที่อยู่ที่จะเอามาใส่หาได้จาก https://www.randomlists.com/random-addresses

หลังจากจัดการกับ Account Amazon เสร็จให้ไปที่ไปที่ https://twitch.amazon.com/prime เลื่อนไปล่างขวามือ แล้วกด Start your 30-day free trial of Amazon Prime

Start your 30-day free trial of Amazon Prime

หลังจากเปิด Amazon Prime เสร็จ มันจะให้เราเชื่อม Account ของ Amazon กับ Twitch ถึงตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จ

ไปรับ Code ที่ https://www.twitch.tv/directory/game/Smite?expandoffers=true

ทางด้านซ้ายกด FREE WITH PRIME >> Get Loot

เมื่อทั้งหมดเสร็จสิ้นก็ไป กด Renew Claim ใน SMITE

เมื่อเสร็จหมดแล้วอย่าลืมไปยกเลิกนะค่ะ ไม่งั้นจะเสียเดือนละ $10.99 หักจากบัญชีที่เรากรอกไปตอนแรก

วิธียกเลิก Amazon Prime ไปที่ https://www.amazon.com/gp/primecentral?ie=UTF8&ref_=ya_manage_prime_os

กด End Membership เลือก End ทั้ง 3 ครั้ง ตอนยืนยัน

"Oh no! We can’t enable Twitch Prime on your account"

หาก เกิดปัญหานี้ขึ้นแนะนำ ทำตามขั้นตอนตาม Youtube ด้านล่าง

BY SMITE THAI GAMERS
Created By
Smite Thai Gamers
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.