Loading

Ongelma - Reaktio - Ratkaisu

ONGELMA

Krooniset sairaudet liittyvät usein anemiaan. On olemassa lukuisia kroonikoita erilaisissa sairauksissa, joilla on raudanpuute. Nämä ovat esimerkiksi krooninen munuaissairaus, tulehduksellinen suolistosairaus tai potilaat, joilla on sydän- ja verisuonitauti ja monet muut.

ONGELMA

Kroonisen raudanpuutteen ensisijainen hoito on tavallisesti oraalinen rauta tablettimuodossa, joka on ei-hemorautaa missä rauta on synteettistä. Eniten käytetyt muodot ovat rautasuolat, kuten rautasulfaatti ja rautafumaraatti sekä polysakkaridi-rauta-kompleksit.

ONGELMA

Ei-hemorauta täytyy liueta mahan happamassa ympäristössä ennen kuin rauta-ionit vapautuvat ja voivat imeytyä. Jos happoa alentavaa käsittelyä kuten Losec / Omepratsoli jatkuu, kuten usein tapahtuu, niin rauta ei imeydy.

ONGELMA

Vapaa rauta-ionit ovat pohjimmiltaan myrkyllisiä organismille, joten ei-hemoraudan hajoamisen jälkeen vapautuu rautaioneja mahassa. Tämä antaa tyypillisiä oraalisen raudan sivuvaikutuksia. Ei-hemoraudan imeytyminen on alhainen, ainoastaan 2 - 4 %.

REAKTIO

Ennemmin tai myöhemmin, oraalinen ei-hemorautahoito aiheuttaa lisääntyviä sivuvaikutuksia, joten hoito on lopetettava. Jos vaikeaa ja kroonista raudanpuutetta on, sitä on hoidettava, tai hengenvaarallista anemiaa voi esiintyä.

REAKTIO

Ainoa jäljellä oleva hoitovaihtoehto on IV- tai suonensisäinen rauta. Tätä annetaan päivittäin enemmän tai vähemmän kivuliaina injektioina. Toinen vaihtoehto on kalliit ja hankalat verensiirrot.

REAKTIO

Laskimonsisäisellä tai IV-raudalla on kuitenkin myös haittoja. On olemassa riski allergisille reaktioille, ja suurin riski on oksidatiivista stressiä, koska se ei ole luonnollinen tapa hyödyntää rautaa. Se on hankalaa ja myös erittäin kallista.

RATKAISU

Päinvastoin kuin ei-hemorauta hemoglobiini imeytyy luonnollisesti kokonaisuutena, hemorautatäydennys toimii hyvin pidemmän aikaa. Teho, sieto tai imeytyminen ei muutu ajan kuluessa, ja sivuvaikutuksia on hyvin vähän.

RATKAISU

Hemoraudan annostelu kerran päivässä on erittäin käyttäjäystävällinen. Ei tarvita kliinitstä apua, toisin kuin IV-raudalla, ja tämä vapauttaa potilaan esimerkiksi matkustamiseen.

RATKAISU

Hemoraudan imeytyminen on 15-25 %, mikä on useita kertoja parempaa kuin oraalisessa ei-hemorautahoidossa. Tutkimuksissa haittavaikutukset ovat lumekääketasolla. Hemorauta on myös kohtuuhintaista.

Ruotsalainen MediTec NutriCare -ryhmä on sitoutunut voimakkaasti saavuttamaan raudan puutteesta kärsivät ihmiset, mutta eivät halua haittavaikutuksia yms.

OptiFer®-tabletit perustuvat luonnolliseen naudan hemoglobiiniin ja varmistavat raudan arvot turvallisesti ja tehokkaasti optimaaliselle tasolle.

Created By
Michael Collan, NutriCare Division, MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by Municipalidad de Miraflores - "Campaña de despistaje de anemia en la Institución Educativa Manuel Bonilla. (4)" • stevepb - "medicine pills blood pressure" • KJGarbutt - "Red Yellow and Green" • stevepb - "headache pain pills" • US Army Africa - "170201-A-BP709-303" • biker_becca - "intravenous hand wrist" • jarmoluk - "medications money cure" • Nghia Le - "untitled image" • annaharmsthiessen - "grass nature summer"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.